14 december 2022 - Eindhoven

Congres - Goed contact met prille ouders

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 januari 2023 de inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 januari 2023 on demand online te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Goed contact met prille ouders


Startdatum 14 december 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 oktober 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 14 december 2022

Max. aantal deelnemers 150

Niet iedere ouder is – om welke reden dan ook - in staat om op een adequate manier te communiceren met professionals.

Omgekeerd is ook lang niet iedere professional in staat om een goede werkrelatie op te bouwen met iedere ouder. Als je met jonge kinderen werkt, heb je altijd te maken met ouders. Of je nu in het onderwijs, de kinderopvang, een eigen praktijk of op een consultatiebureau werkzaam bent. Ouders die heel verschillend zijn. Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan is goed contact met hen van groot belang. Jij als professional moet weten waar je rekening mee moet houden en wat hierbij de valkuilen kunnen zijn. Tijdens dit congres leer je over de do’s & don'ts om goed met hen samen te werken.

Je hebt vanaf 1 januari 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 januari 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners en docenten die in hun werk ondersteuning en behandeling bieden aan jonge ouders rondom ouderschap en opvoeding. Te denken valt aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.


Wat leer je?

 • Omgaan met pijnlijke effecten van ouderlijk falen
 • De meerwaarde van het betrekken van vaders bij de zorg aan het ongeboren en jonge kind
 • De complexiteit van interacties tussen kinderen, ouders en de buitenwereld
 • Het begeleiden van jonge ouders met KOPP/KVO problematiek
 • Het begeleiden van jonge ouders met een verstandelijke beperking
 • Contact maken en behouden met ouders met autisme
 • Het werken met prille ouders vanuit een individuele opvoedopstelling

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Katie-Lee Weille [Webster University] - Goede intenties zijn niet altijd zichtbaar: theorie en praktijk van werken met ouders als professional

11.10 uur Bob de Raadt [Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis] - Vaders doen ertoe tijdens de eerste 1000 dagen

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Nicky van Havere [Interactie Academie] - Childproof ouderschap bestaat niet

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessie 1

1A Drs. Lies Wenselaar [Eigen praktijk en KING nascholing] - Kwetsbaar ouderschap door psychiatrie en/of verslaving en jonge kinderen

1B Dr. Marja Hodes [ASVZ] - Wat werkt voor ouders met een LVB?

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Drs. Lisa Snip [GGZ-Noord-Holland-Noord] - Contact maken en behouden met ouders met autisme

2B José Koster [Verheldering & Inzicht] - Een individuele opvoedopstelling geeft meer inzicht

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Katie-Lee WeilleWebster University
Dr. Katie-Lee Weille
Bijdrage: Goede intenties zijn niet altijd zichtbaar

Dr. Katie-Lee Weille is hoofddocent en supervisor ouderbegeleiding bij zowel de postdoctorale (BIG) opleidingen als de bij- en nascholingsafdeling van de Rinogroep, waar ze de leergang ‘Ouderschap & Ouderbegeleiding vanuit een Visie op Ouderschap in Ontwikkeling’ heeft ontwikkeld. Tevens is Dr. Weille Adjunct Professor bij Webster University te Leiden en supervisor en co-promotor bij diverse onderzoeksprojecten over ouderschap. Van 2009 tot 2012 was Katie-Lee lector ouderschap & ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden en publiceerde ze het boek ‘Making sense of parenthood: On ambivalence and resourcefulness’. Momenteel werkt ze vanuit haar eigen praktijk in Amsterdam gericht op supervisie evenals individuele- en relatietherapie. 

Ouders worden in veel theorieën en methodes gezien in hun hoedanigheid als opvoeder en bevorderaar van de ontwikkeling van het kind. Maar wat is het om ouder te zijn? Vrijwel alle ouders hebben het beste met hun kind voor, maar in de praktijk komen ze hun wens om goede ouder te zijn nooit helemaal na. Soms zelfs helemaal niet. Het is dan lastig om, geconfronteerd met pijnlijke effecten van ouderlijk falen, de goede intenties van ouders te blijven zien. In deze presentatie wordt hierover gereflecteerd middels theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden.

Bob de RaadtWerkzaam bij: Erasmus MC
Bob de Raadt
Bijdrage: Vaders doen ertoe tijdens de eerste 1000 dagen

Bob de Raadt werkte tot voor kort als medisch maatschappelijk werker, contextueel hulpverlener en methodisch ouderbegeleider in het Erasmus MC Sophia. Hij is auteur/boekenrecensent en assistent onderzoek bij de afdeling Gynaecologie-Verloskunde Erasmus MC Sophia – Rotterdam. Daarnaast is hij gastdocent bij de Erasmus MC Academie en lid van Connect2Grow > Connect2Fathers.

Meer en meer wordt de meerwaarde duidelijk van het betrekken van vaders bij de zorg aan het ongeboren en jonge kind. Helaas is hier in de praktijk nog slechts mondjesmaat aandacht voor. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger voor meer oog voor vaders in het zorglandschap. In zijn presentatie vertelt hij over het belang hiervan en de mogelijkheden hiertoe. 

Nicky van HaverenInteractie-Academie
Drs. Nicky van Havere
Bijdrage: Childproof ouderschap bestaat niet

Nicky van Havere is systeemtheoretisch psychotherapeut en klinisch psycholoog aan de Interactie-Academie en bij CGG Vagga. Zij behaalde een academische master in de klinische psychologie - optie volwassenen - aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde de opleiding systeemtheoretische psychotherapie aan de Interactie-Academie te Antwerpen. Zij werkt individueel met jongvolwassenen, met paren en met ouders met ernstige moeilijkheden.

Het gebeurt regelmatig dat jongvolwassenen met psychische klachten zélf moeder of vader worden. De maatschappij kijkt dan vaak heel anders toe op hun ouderschap. Dit gebeurt vanuit een logische reflex om kinderen te beschermen en hun ontwikkelingskansen te waarborgen. Valkuil is echter dat cliënten hierdoor worden benaderd als een ‘overbezorgde’, ‘mentaal labiele’ of ‘onbetrokken’ ouder. De complexiteit van interacties tussen kinderen, ouders en de buitenwereld raakt daarmee uit het oog verloren. In deze presentatie gaat Nicky van Havere in wat dit mogelijk betekent – of zou kunnen betekenen - voor zowel de manier waarop er naar ouders gekeken wordt en als voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Lies WenselaarEigen praktijk en KING nascholing
Drs. Lies Wenselaar
Bijdrage: Kwetsbaar ouderschap door psychiatrie en/of verslaving en jonge kinderen: Wat hebben ouders en kinderen van ons nodig.

Lies Wenselaar is (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening, en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij beschikt over een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-) GGZ, alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. 

In de zorg en de hulpverlening kom je regelmatig ouders tegen die zelf psychiatrische problemen hebben. Hierdoor kan zorg ontstaan over de jonge kinderen die ze opvoeden. Deze ouders kunnen bijvoorbeeld onvoorspelbaar zijn, zich te afhankelijk opstellen, te wantrouwend zijn of komen helemaal niet opdagen. Of ze kampen met allerlei emoties of gedachten/ideeen die het contact met hen in de weg staan. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? En hoe kun je toch het contact met hen behouden en het belang van het kind niet uit het oog verliezen?

Marja W. HodesASVZ
Dr. Marja W. Hodes
Bijdrage: Wat werkt voor ouders met een LVB?

Marja is NVO orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, supervisor en opleider. Zij werkt als psycholoog bij ASVZ en promoveerde op een onderzoek gericht op het ondersteunen van ouders met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelde zij een opvoedinterventie die gericht is op sensitief opvoeden door ouders met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Marja voorzitter van het bestuur van Stichting Downsyndroom.

Ouders met een verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep. Het ouderschap kan voor deze ouders ingewikkeld zijn, zeker wanneer ze heel jonge kinderen hebben. Er komt veel op hen af en er wordt veel van hen gevraagd. Ook hebben deze ouders door allerlei opgedane ervaringen vaak niet meer zo veel vertrouwen in de hulpverlening. Of ze snappen niet goed wat er gezegd of gedaan wordt. Wat werkt voor deze ouders? Hoe benader je ze op een respectvolle wijze en krijg je een goede werkrelatie met hen? En wat zijn effectieve manieren om hen te ondersteunen? Marja zal dat tijdens deze deelsessie toelichten en handvatten geven op basis van haar jarenlange ervaring.

Lisa SnipGGZ Noord-Holland-Noord
Drs. Lisa Snip
Bijdrage: Contact maken en behouden met ouders met autisme

Lisa Snip is GZ-psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord, cognitief gedragstherapeut VGCT en gespecialiseerd in autisme. 

Hoe maak je contact met ouders met autisme, wat helpt en wat helpt niet? In deze bijdrage geven ouders met autisme via video's tips aan hulpverleners en aan andere ouders met autisme. We kijken ook naar wat er bekend is vanuit de wetenschap over autistische ouders en de ervaringen van kinderen van ouders met autisme. Daarna gaan we in op de theorieën over autisme en hoe deze te gebruiken zijn in het kijken naar ouderschap en het contact. Welke tips zijn er te geven en welke hulpmiddelen zijn bruikbaar? Dit is van groot belang om tot betere zorg te komen aan deze diverse groep ouders, zodat ook hun kinderen hiervan kunnen profiteren.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Ouder en kind stevig op de plek met behulp van een Individuele Opvoedopstelling

José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is (Master)trainer van de interventies: GIZ, M@ZL en het programma: ‘Het Begint Bij Mij’. Samen met Marianne Langemeijer ontwikkelde zij de vakopleiding: Individuele Opvoedopstellingen. Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en therapeutisch-coach. Ook heeft zij een praktijk (relatie)coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.

José Koster geeft in deze deelsessie een inkijkje in hoe je ouders kunt helpen om systemisch te kijken naar de dynamieken die spelen in de onderstroom van een gezin. Soms kan een ouder door de transitie naar ouderschap flink uit balans raken en soms kan het flink stormen in een gezin met jonge kinderen: slapeloze nachten, een onrustig samengesteld gezin. Een Individuele Opvoedopstelling helpt om in één sessie zicht te krijgen op deze dynamieken die soms heel hardnekkige patronen in stand houden. Al snel wordt helder in welke dynamiek verstrikkingen of vergissingen wordt geleefd. En wat de oorzaak is van het opvoedprobleem. Wanneer de ouder weer de eigen plek in kan nemen ontstaat er rust in het hele systeem. Niet praten over, maar ervaren is de sleutel. Naast een interactieve presentatie zul je dit ook zelf ervaren!


Accreditatie

SKJ
6,25 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

FGzPt
In behandeling

NIP/NVO
In behandeling

Registerplein
7 punten voor:

 • GGZ-agogen
 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

AbSG*
5 punten

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkunde
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg

Register Vaktherapie
In behandeling

Dit online-congres staat voor 7 studieuren

* AbSG-accreditatie geldt alleen voor deze uitvoering op locatie en niet voor het on-demand te bekijken live-congres.


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 oktober 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Kennis en praktische inzichten op het gebied van ouderschaps- en opvoedingsondersteuning aan jonge ouders
 • Zeer deskundige, hooggekwalificeerde en ervaren sprekers
 • Gevarieerd programma en een maand lang toegang tot alle deelsessies in een digitale omgeving
 • Geaccrediteerd door verschillende kwaliteitsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Ouders Centraal
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!