1 juli 2023 - On demand

Online congres - Goed contact met prille ouders

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2023 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 augustus 2023 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Goed contact met prille ouders


Startdatum 1 juli 2023

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2023

Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan is goed contact met ouders van groot belang.

Dit geldt zeker voor de eerste jaren van het ouderschap. Wat zijn dan aandachtspunten voor jou als professional? Tijdens het congres ‘Goed contact met ouders’ leer je over de do’s & dont’s om goed met prille ouders samen te werken. Dit kan live op 24 mei 2023 in Eindhoven en online een maand lang vanaf 1 juli 2023.

Als je met jonge kinderen werkt, heb je vanzelfsprekend ook met de ouders te maken. Dit is niet altijd even makkelijk en kan soms zelfs pijn in je buik veroorzaken. Je krijgt immers ouders voor je die heel verschillend zijn. Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind, dan is goed contact met ouders helemaal van groot belang. Je wilt immers een goede (behandel)relatie met hen. Hoe krijg je dit voor elkaar, ook als een ouder licht verstandelijk beperkt is of autistisch of een verslaving of een psychiatrische stoornis heeft? Wat zijn aandachtspunten voor jou als professional?

Tijdens het congres 'Goed contact met prille ouders' staan we hier samen met deskundigen uit de praktijk bij stil. Na drie inleidende presentaties, volgen vier verschillende deelsessies.

Je hebt 60 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.


Wat leer je?

 • Aansluiting vinden en houden met jonge ouders
 • De meerwaarde van het betrekken van vaders bij de zorg aan het ongeboren en jonge kind
 • De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de complexiteit van interacties tussen kinderen, ouders en de buitenwereld
 • Het begeleiden van (aanstaande) ouders met veel stress
 • Het begeleiden van jonge ouders met een verstandelijke beperking
 • Contact maken en behouden met ouders met autisme
 • Het werken met prille ouders vanuit een individuele opvoedopstelling

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Drs. Miranda van den Akker [Mentaal Beter] - Aansluiting vinden en houden met jonge ouders

Bob de Raadt [Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis] - Vaders doen ertoe tijdens de eerste 1000 dagen

Nicky van Havere [Interactie Academie] - Childproof ouderschap bestaat niet

1A Dr. Hilmar Bijma [Erasmus MC] - Werken met (aanstaande) ouders met veel stress

1B Dr. Marja Hodes [ASVZ] - Wat werkt voor ouders met een LVB?

2A Drs. Lisa Snip [GGZ-Noord-Holland-Noord] - Contact maken en behouden met ouders met autisme

2B José Koster [Verheldering & Inzicht] - Ouder en kind stevig op de plek met behulp van een Individuele Opvoedopstelling


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Miranda van den AkkerMentaal Beter
Drs. Miranda van den Akker
Bijdrage: Aansluiting vinden en houden met jonge ouders

Miranda van den Akker is opgeleid als orthopedagoog en heeft in verschillende werkvelden kennis en ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen en ouders. Ze heeft zich gespecialiseerd op het gebied van ouderbegeleiding en de psychologie van ouderschap, en geeft hierover onderwijs en workshops. Daarnaast richt ze zich op de geestelijke
gezondheid van het jonge kind en hun ouders vanuit systemisch en psychodynamisch perspectief. De ‘Infant Mental Health’-visie is haar vertrouwd. De laatste jaren werkt ze als behandelcoördinator op het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind, een samenwerking van Jeugdhulp Friesland en Accare. Ook werkte zij daarnaast als ouderbegeleider in de transculturele psychiatrie.

Ouders hebben wensen, dromen en verwachtingen van henzelf als ouder en van hun kind, vrijwel altijd hebben zij het beste met hun kind voor. Ook hulpverleners hebben verwachtingen van de ouders en wensen voor het kind. De weerbarstige praktijk vraagt om goede aansluiting bij de ouder. In deze presentatie wordt hierover gereflecteerd middels theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden.

Bob de RaadtWerkzaam bij: Erasmus MC
Bob de Raadt
Bijdrage: Vaders doen ertoe tijdens de eerste 1000 dagen

Bob de Raadt werkte tot voor kort als medisch maatschappelijk werker, contextueel hulpverlener en methodisch ouderbegeleider in het Erasmus MC Sophia. Hij is auteur/boekenrecensent en assistent onderzoek bij de afdeling Gynaecologie-Verloskunde Erasmus MC Sophia – Rotterdam. Daarnaast is hij gastdocent bij de Erasmus MC Academie en lid van Connect2Grow > Connect2Fathers.

Meer en meer wordt de meerwaarde duidelijk van het betrekken van vaders bij de zorg aan het ongeboren en jonge kind. Helaas is hier in de praktijk nog slechts mondjesmaat aandacht voor. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger voor meer oog voor vaders in het zorglandschap. In zijn presentatie vertelt hij over het belang hiervan en de mogelijkheden hiertoe.

Nicky van HaverenInteractie-Academie
Nicky van Havere
Bijdrage: Childproof ouderschap bestaat niet

Nicky van Havere is systeemtheoretisch psychotherapeut en klinisch psycholoog aan de Interactie-Academie en bij CGG Vagga. Zij behaalde een academische master in de klinische psychologie - optie volwassenen - aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde de opleiding systeemtheoretische psychotherapie aan de Interactie-Academie te Antwerpen. Zij werkt individueel met jongvolwassenen, met paren en met ouders met ernstige moeilijkheden.

Het gebeurt regelmatig dat jongvolwassenen met psychische klachten zélf moeder of vader worden. De maatschappij kijkt dan vaak heel anders toe op hun ouderschap. Valkuil is dat cliënten hierdoor worden benaderd als een ‘overbezorgde’, ‘mentaal labiele’ of ‘onbetrokken’ ouder. De complexiteit van interacties tussen kinderen, ouders en de buitenwereld raakt daarmee uit het oog verloren.

Hilmar BijmaErasmus MC Universitair Medisch Centrum
Dr. Hilmar Bijma
Bijdrage: Werken met (aanstaande) ouders met veel stress

Hilmar Bijma is als gynaecoloog-perinatoloog werkzaam op de afdeling Verloskunde van het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum met als aandachtsgebied sociale verloskunde, zwangerschap bij psychiatrische aandoeningen en trauma, alsmede foetale hersenontwikkeling. Haar wetenschappelijke onderzoek richt zich op de foetale impact van zwangerschap in kwetsbare omstandigheden, counseling en zorginnovatie en implementatie. Zij is mede-oprichter van het centrum voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen en projectleider van Connect2Grow, een project dat zich richt op verminderen van stress en verbeteren van een bedreigde ouder-kindrelatie vanaf de zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte.

Een psychiatrische aandoening, voorgeschiedenis van (kinderlijk) trauma c.q. verwaarlozing of ernstige stress bij (aanstaande) ouders kan invloed hebben op de omgeving waarbinnen een kind zich foetaal of op kinderleeftijd ontwikkelt. In deze voordracht bespreekt Hilmar Bijma, vanuit theorie en praktijk, op welke manier je met hen tijdens zwangerschap of pril ouderschap een relatie aan kunt gaan. Je krijgt vanuit theorie en praktijk uitleg over het belang en de concrete mogelijkheden om de kansen voor (aanstaande) ouders en hun kind in deze periode te benutten. Je gaat naar huis met een aantal concrete handvatten waarmee je direct in de praktijk mee aan de slag kunt.

Marja W. HodesASVZ
Dr. Marja W. Hodes
Bijdrage: Wat werkt voor ouders met een LVB?

Marja is NVO orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, supervisor en opleider. Zij werkt als psycholoog bij ASVZ en promoveerde op een onderzoek gericht op het ondersteunen van ouders met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelde zij een opvoedinterventie die gericht is op sensitief opvoeden door ouders met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Marja voorzitter van het bestuur van Stichting Downsyndroom.

Ouders met een verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep. Er komt veel op hen af en er wordt veel van hen gevraagd. Hoe benader je deze ouders op een respectvolle wijze en krijg je een goede werkrelatie met hen? En wat zijn effectieve manieren om hen te ondersteunen?

Lisa SnipGGZ Noord-Holland-Noord
Drs. Lisa Snip
Bijdrage: Contact maken en behouden met ouders met autisme

Lisa Snip is GZ-psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord, cognitief gedragstherapeut VGCT en gespecialiseerd in autisme. 

Hoe maak je contact met ouders met autisme, wat helpt en wat helpt niet? Wat is hierover bekend vanuit de wetenschap wat zijn de ervaringen van kinderen van ouders met deze stoornis? En hoe zijn de theorieën over autisme te gebruiken in het kijken naar ouderschap? Welke hulpmiddelen zijn bruikbaar? In deze bijdrage geven ook ouders met autisme via video's tips aan hulpverleners.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Ouder en kind stevig op de plek met behulp van een Individuele Opvoedopstelling

José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is (Master)trainer van de interventies: GIZ, M@ZL en het programma: ‘Het Begint Bij Mij’. Samen met Marianne Langemeijer ontwikkelde zij de vakopleiding: Individuele Opvoedopstellingen. Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en therapeutisch-coach. Ook heeft zij een praktijk (relatie)coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.

Soms kan het flink stormen in een gezin met jonge kinderen: slapeloze nachten, een onrustig samengesteld gezin. Een Individuele Opvoedopstelling helpt om in één sessie zicht te krijgen op dynamieken die soms heel hardnekkige patronen in stand houden. Al snel wordt helder wat de oorzaak is van opvoedproblemen. Niet praten over, maar ervaren is de sleutel. Naast een interactieve presentatie zul je dit ook zelf ervaren!


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

SKJ
6,25 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

FGzPt
3 punten

NIP/NVO
5 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
o,5 punt voor opleiding - diagnostiek

Registerplein
7 punten voor:

 • GGZ-agogen
 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

AbSG*
Alleen aangevraagd voor uitvoering op locatie van dit congres

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkunde
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg

Register Vaktherapie
5 punten

Dit online-congres staat voor 7 studieuren

* AbSG-accreditatie geldt alleen voor de uitvoering op locatie en NIET voor dit on-demand te bekijken live-congres.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 215,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • De laatste wetenschappelijke kennis en praktische inzichten op het gebied van ouderschaps- en opvoedingsondersteuning aan jonge ouders
 • Zeer deskundige, hooggekwalificeerde en ervaren sprekers
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen
 • Een maand lang toegang tot alle deelsessies in een digitale omgeving
 • Geaccrediteerd door verschillende kwaliteitsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Ouders Centraal
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!