1 februari 2023 - Online scholing

Online congres - LVB en trauma - editie 2023

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 februari 2023 een inlogcode om alle presentaties tot en met 2 maart 2023 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - LVB en trauma - editie 2023


Startdatum 1 februari 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 februari 2023

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maken vaker traumatische gebeurtenissen mee en de impact daarvan is bij hen groter.

De meeste standaardmethodes en -hulpmiddelen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van psychotrauma zijn echter meestal niet zonder meer geschikt voor gebruik bij mensen met een LVB. Ze zullen dus vaak aangepast moeten worden of vervangen door werkwijzen die wel specifiek zijn toegesneden op mensen met een LVB. Waarom zijn mensen met een LVB vaker slachtoffer van een traumatische gebeurtenis? Waarom heeft het op hen een grotere impact? Hoe stel je dat vast? Hoe bespreek je dat op een dusdanige manier met hen dat het niet tot hertraumatisering leidt? Hoe werk je traumasensitief met mensen met een LVB? Hoe draag je bij aan het verwerken van het geleden psychotrauma? Deze en andere vragen staan centraal op deze nieuwe editie van het jaarlijks congres over het werken met mensen met een LVB.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld als scholing voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.


Wat leer je?

 • Recente onderzoeksresultaten en lopende projecten betreffende psychopathologie en trauma bij mensen met een LVB
 • De toepassing van Trauma Informed Care bij hulpvragers met een LVB
 • Herkennen van stress en trauma bij LVB
 • Intensieve traumabehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Het bieden van traumasensitief praktijkonderwijs
 • Traumasensitief werken in een orthopedagogische behandelsetting
 • Werken vanuit het systeem en de netwerken van mensen met een LVB en meervoudige problematiek

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Drs. Mariëlle Rouleaux [s'Heeren Loo] en Drs. Anne Versluis [s'Heeren Loo] - Over psychopathologie en trauma

Drs. Jessica Vervoort [Koraal] - Trauma Informed Care

Drs. Josje Oude Sanderink [Karakter] - Herkennen van stress en trauma bij LVB

Dr. Liesbeth Mevissen [Mevissen Psychotrauma] - Intensieve traumabehandeling: ook als je een verstandelijke beperking hebt

Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Traumasensitief (praktijk)onderwijs

Drs. Wendy Smulders [Reinier van Arkel] - Traumasensitief werken in een behandelsetting: Hoe dan?

Téo Visser [Téo Visser - systeemtherapie en consultancy] - Systeem en netwerken van mensen met een LVB: wat kun je hiermee?


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Mariëlle Rouleaux's Heeren Loo
Drs. Mariëlle Rouleaux
Bijdrage: LVB: over psychopathologie en trauma

Mariëlle Rouleaux is orthopedagoog, GZ-psycholoog en EMDR Europe Practitioner Kind en Jeugd. Zij is werkzaam bij 's Heeren Loo.

Mariëlle zal in deze plenaire bijdrage stilstaan bij LVB en psychopathologie om van daaruit de verbinding te maken met LVB en trauma. Naast het delen van relevante kennis afkomstig uit onderzoek en praktijk, zal zij ook kort ingaan op de projecten die momenteel worden uitgevoerd.

Anne Versluis's Heeren Loo
Drs. Anne Versluis
Bijdrage: LVB: over psychopathologie en trauma

Anne Versluis is GZ-psycholoog en EMDR Europe Practitioner en promovendus bij Radboud Universiteit en 's Heeren Loo.

Anne Versluis verzorgt deze presentatie samen met haar collega Mariëlle Rouleaux.

Jessica Vervoort - SchelKoraal
Drs. Jessica Vervoort - Schel
Bijdrage: Trauma Informed Care

Jessica Vervoort - Schel is orthopedagoog- generalist en supervisor NVO. Zij is werkzaam bij Koraal en doet wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam op het vlak van Adverse Childhood Experiences (ACE’s) en jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen.

In deze bijdrage legt Jessica Vervoort - Schel de focus op adverse childhood experiences (ACE's- ingrijpende jeugdervaringen) en beschermende compenserende jeugdervaringen (PCE's) bij mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen. Wat weten we uit onderzoek en hoe ziet Trauma Informed Care er uit in de praktijk?

Josje Oude SanderinkWerkzaam bij: Karakter
Drs. Josje Oude Sanderink
Bijdrage: Herkennen van trauma en stress bij LVB

Josje Oude Sanderink is GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (Klinisch Psycholoog).  Na twee jaar gewerkt te hebben in het speciaal onderwijs, heeft zij de overstap gemaakt naar de Kinder-en jeugdpsychiatrie. Vanaf 2010 is zij werkzaam bij Karakter, waarvan een ruime aantal jaren bij de zorglijn LVB.
 

Josje Oude Sanderink gaat in haar presentatie in op het signaleren en behandelen van trauma en stress- gerelateerde problemen bij jeugdigen met een LVB. Zij zal kennis omtrent dit onderwerp verbinden met de praktijk aan de hand van casuïstiek en concrete handreikingen geven voor hulpverleners en leerkrachten.

Wendy SmuldersHerlaarhof
Drs. Wendy Smulders
Bijdrage: Traumasensitief werken: Hoe dan?

Wendy Smulders werkt als therapeut en behandelcoördinator in een orthopedagogische behandelsetting. Sinds eind 2019 is zij werkzaam binnen het Intensieve trauma team en de LVB-poli van Herlaarhof naast haar werk als GZ psycholoog bij een praktijk.

In deze deelsessie legt Wendy Smulders uit wat we verstaan onder traumasensitief werken in een LVB behandelsetting en hoe dit in de praktijk gestalte wordt gegeven. Wendy geeft daarbij tips voor sociotherapeuten en groepsleiders, hoe traumasensitief werken te integreren binnen een orthopedagogische behandelgroep.

Liesbeth MevissenMevissen Psychotrauma
Dr. Liesbeth Mevissen
Bijdrage: Intensieve traumabehandeling: ook als je een verstandelijke beperking hebt?!

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan de afdeling kennis, kwaliteit en innovatie van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Vanwege hun afhankelijkheid van anderen voor een goede kwaliteit van bestaan wordt het netwerk als vanzelfsprekend betrokken. Liesbeth ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift "assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" won zij de Jan van Dijk Award.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een (complexe) posttraumatische stress stoornis. Ernstige gedragsproblemen kunnen deel uit maken van de symptomatologie. Recente aanwijzingen uit onderzoek en praktijk laten zien dat intensieve traumabehandeling ook bij deze doelgroep toepasbaar en potentieel effectief is. Indicatiestelling, werkwijze en onderzoeksresultaten komen aan bod en worden aan de hand van casuïstiek geïllustreerd.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Traumasensitief (praktijk)onderwijs

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Trauma en LVB? Volgens sommige mensen kan trauma niet voorkomen bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek wijst uit dat dit wel degelijk het geval kan zijn. Sterker nog, jongeren met een beperking lopen meer risico. Hoe kun jij in de rol van leekracht traumasensitief onderwijs vorm geven? Hoe kun je leerlingen die getraumatiseerd zijn ondersteunen? Welk gedrag zie je en hoe kun je hiermee omgaan? Een ondersteunende leraar is van grote betekenis!

Téo VisserTéo Visser - systeemtherapie en consultancy
Téo Visser
Bijdrage: Over systeem en netwerk van mensen met een LVB

Téo Visser is geregistreerd systeemtherapeut en supervisor bij de NVRG, de Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie. Hij heeft dertig jaar ervaring in de GGZ hulpverlening en in een eigen praktijk. Naast het geven van relatietherapie en systeemconsulten is hij actief in het geven van onderwijs, training en presentaties.

Téo Visser legt in deze deelsessie uit op welke wijze je gebruik kunt maken van het systeem en netwerk van mensen met een LVB en meervoudige problematiek waaronder trauma. In deze presentatie zullen de wetmatigheden uit de communicatie wetenschappen en systeemtheorieën worden verheldert en gekoppeld aan concrete praktijksituaties. Aan de orde komt het ABC van het systeemdenken, het contextueel betrekkingsdenken, meervoudige partijdigheid en het positioneren en bevorderen van een gezonde agressie regulatie binnen gezinssystemen die te maken hebben met LVB problematiek.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP K&J / NVO-OG
7 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg

NVvP / KNMG-GAIA
In behandeling

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register Vaktherapie
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Gratis toegang tot alle deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten na afloop van het online congres en alle presentaties gevolgd zijn

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!