1 maart 2023 - Online scholing

Online congres - Hoogsensitiviteit - editie 2023

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers ontvangen na inschrijving een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 maart 2023 online on demand te bekijken.

Wat is een online congres? Klik hier
Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Hoogsensitiviteit - editie 2023


Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 28 maart 2023

Het jaarlijks congres over hoogsensitiviteit heeft weer veel aandacht voor de wetenschappelijke basis van dit onderwerp.

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is allang niet meer het zweverige verschijnsel dat het ooit leek. Meer en meer komt er een wetenschappelijke basis te liggen onder het denken over en werken met hoogsensitieve personen. Wat verstaan we onder hoogsensitiviteit en hoogsensitieve personen? Wat maakt hen anders dan anderen en hoe houd je daar in de hulpverlening, het onderwijs of de behandeling rekening mee? Wat gebeurt er 'anders' in de hersenen van een hoogsensitief iemand? Wat heeft hooggevoeligheid met verslavingsgevoeligheid te maken en wat kun je daarmee in de praktijk? Wat zijn de verschillen tussen autisme en hoogsensitiviteit? Of bij mensen met bijvoorbeeld borderline, ADHD, of angstproblemen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres een antwoord.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (Sociaal) psychiatrisch- / jeugdverpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Jeugdartsen
 • Zorgcoördinatoren
 • Intern / ambulant begeleiders
 • Begaafdheidsspecialisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Praktijkondersteuners GGZ
 • Vaktherapeuten
 • Gezinsbegeleiders

Wat leer je?

 • De wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit anno 2023
 • Meting en karakterisering van hoogsensitiviteit op meerdere niveaus van analyse bij kinderen en adolescenten
 • Overeenkomst en verschillen tussen autisme en hooggevoeligheid
 • De verschillende stadia van informatieverwerking bij hooggevoelige mensen
 • Ontwikkelen van HSP-talenten
 • Mentale veerkracht bij hoogsensitieve kinderen en jeugdigen
 • Hoogsensitiviteit en overprikkeling

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Corina Greven [Radboud Universitair Medisch Centrum] - Hoogsensitiviteit: wat en hoe?

Drs. Sofie Weyn [KU Leuven] - Ten goede en/of ten kwade: onderzoek naar de meting en de karakterisering van hoogsensitiviteit

Dr. Annelies Spek [Autisme Expertise.nl] - Autisme en/of hooggevoeligheid

Deelsessie 1A Drs. Esther Bergsma [Hoogsensitief.NL] - Breinprocessen bij hoogsensitieve kinderen en jongeren

Deelsessie 1B Drs. Michael Portzky [Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge] - De triade Veerkracht, Stress(bestendigheid) en het Palliatieve Palet bij HSP: een blijvende evenwichtsoefening

Deelsessie 2A Drs. Esther Bergsma [Hoogsensitief.NL] - Ontwikkelen van HSP-talenten

Deelsessie 2B Dr. Fabiënne Naber [Universiteit Utrecht] - Hoogsensitiviteit en overprikkeling


Wie zijn de sprekers?

Corina GrevenRadboud Universitair Medisch Centrum
Prof. Dr. Corina Greven
Bijdrage: Hoogsensitiviteit: wat en hoe?

Corina Greven is Hoogleraar Environmental Sensitivity in Health aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is zij werkzaam voor Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Deze eerste plenaire presentatie onder leiding van Corina Greven geeft een introductie in de wetenschap van hoogsensitieve persoonlijkheid (HSP). Hoewel er momenteel veel media-aandacht is voor HSP, is dit in de wetenschap een jong en opkomend vakgebied. De wetenschappelijke naam voor HSP is sensorische verwerkingsgevoeligheid. Tijdens deze lezing wordt een breder perspectief op sensorische verwerkingsgevoeligheid gegeven. Corina zal aangeven wat sensorische verwerkingsgevoeligheid is en wat het niet is, theoretische modellen beschrijven en de relevantie ervan voor psychologische symptomen en onderwijs in de gezondheidszorg bespreken.

Sofie WeynKU Leuven
Dr. Sofie Weyn
Bijdrage: Ten goede en/of ten kwade: onderzoek naar de meting en de karakterisering van hoogsensitiviteit

Sofie Weyn is afgestudeerd in de master Klinische- en gezondheidspsychologie en in de master Theorie en onderzoek van de KU Leuven. Zij heeft recent haar doctoraat afgerond aan de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. In haar doctoraat focuste Sofie zich op individuele verschillen in sensitiviteit voor omgevingsinvloeden bij kinderen en adolescenten. Hierbij richt ze zich op verschillende niveaus van analyse. Op gedragsniveau bestuurde Sofie individuele verschillen in de persoonlijkheidstrek hoogsensitiviteit. Ze ontwikkelde een vragenlijst om deze trek te meten bij kinderen en adolescenten en valideerde een observatiemethode bij kleuters. Daarnaast heeft Sofie onderzocht hoe we individuele verschillen in omgevingssensitiviteit (of op gedragsniveau: hoogsensitiviteit) kunnen observeren en meten op fysiologisch (bv. stressreactiviteit) en op genetisch niveau. Sinds oktober 2022 werkt Sofie als postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoekseenheid Brein en Cognitie (KU Leuven, onder supervisie van prof. Céline Gillebert) waarbij ze onderzoek doet naar sensorische prikkelverwerking en informatieverwerking bij volwassenen die hoog scoren op de persoonlijkheidstrek hoogsensitiviteit.

Kinderen en adolescenten verschillen in hun vermogen om informatie over hun omgeving waar te nemen en te verwerken, dat wil zeggen in hun omgevingssensitiviteit. Ongeveer 20 tot 30% van de individuen blijkt over het algemeen sensitiever dan anderen, wat betekent dat zij gevoeliger zijn voor kenmerken van hun ontwikkelingscontext, zoals de kwaliteit van de opvoeding. Tijdens deze presentatie schetst Sofie Weyn kort het wetenschappelijk kader van hoogsensitiviteit en presenteert zij de belangrijkste bevindingen van haar doctoraatsonderzoek. Het overkoepelende doel van haar onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoogsensitiviteit als een individuele verschilvariabele op verschillende niveaus van analyse (d.w.z. op gedrags-, fysiologisch- en genetisch niveau) doorheen verschillende leeftijdsfasen (d.w.z. kleuterfase, lagere schoolfase, vroege tot late adolescentie). Tot slot, zal zij met de nodige voorzichtigheid enkele implicaties van haar doctoraat voor verder onderzoek, de maatschappij en de klinische praktijk schetsen.

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Autisme en/of hooggevoeligheid

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Mensen met autisme zijn vaak erg gevoelig voor prikkels. Hierdoor kan autisme en hooggevoeligheid soms met elkaar verward worden. Welke gevoeligheid past nu precies bij autisme? En hoe kun je autisme onderscheiden van hooggevoeligheid? Tijdens deze presentatie wordt hier verder op ingegaan en zullen ook handreikingen worden gedaan voor de praktijk.

Esther BergsmaHoogsensitief.nl
Drs. Esther Bergsma
Bijdrage: Breinprocessen bij hoogsensitieve kinderen en jongeren

Na haar studie Bestuurskunde (specialisatie Methoden & Technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek) werkte Esther Bergsma als (coördinerend) onderzoeker bij het Ministerie van SZW. Daarna was ze enkele jaren regiomanager Noord van een dienstverlenende organisatie. In 2012 startte ze haar bedrijf Hoogsensitief.NL om haar passie voor onderzoek te combineren met haar net ontdekte eigen hooggevoeligheid. Ze volgde een opleiding tot registercounsellor en begeleidde enkele jaren vele HSP's en ouders van hoogsensitieve kinderen.
Zij ging richten op onderzoeken (waaronder een internationale over HSP & Werk in 21 landen) en publiceren van de resultaten en andere informatie over hoogsensitiviteit. Ze schreef inmiddels vijf boeken waaronder het standaardwerk "Het hoogsensitieve brein", waarin ze als eerste de mondiale onderzoeken over hooggevoeligheid bundelde en het inmiddels veelgebruikte model van het hoogsensitieve brein ontwikkelde. Esther is spreker en leidt via diverse onderwijsinstituten professionals in zorg en onderwijs op.

Deelsessie 1

Het proces in het HSP-brein werkt aantoonbaar anders dan dat van niet-hoogsensitieve personen. Aan de hand van het Model Hoogsensitieve Brein bespreekt Bergsma de stadia van informatieverwerking bij hooggevoelige mensen. Dit leidt in het dagelijks leven tot beperkingen maar ook extra kwaliteiten. Met praktische tips en ervaringsverhalen laat Bergsma zien hoe je hoogsensitieve jongeren begrijpt en begeleidt.

Deelsessie 2

Ontwikkelen van HSP-talenten

Dankzij de specifieke werking van het hoogsensitieve brein beschikken HSP's over een bijzondere combinatie van kwaliteiten. Uit een onderzoek onder ruim 1800 hoogsensitieve mensen in 2021 bleken 12 competenties opvallend vaak genoemd; de 12 kerntalenten van HSP. Esther Bergsma publiceerde over de uitkomsten in het boek "Gelukkig Hoogsensitief". Tijdens deze deelsessie laat Ester zien hoe je deze talenten bij jongeren herkent en op welke manieren professionals hen kunnen laten excelleren.

Michael PortzkyPsychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
Drs. Michael Portzky
Bijdrage: De triade Veerkracht, Stress(bestendigheid) en het Palliatieve Palet bij HSP: een blijvende evenwichtsoefening.

Michael Portzky is neuro- en klinisch psycholoog en sedert 20 jaar hoofd van afdeling Psychodiagnostiek in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij is daarnaast gastdocent aan meerdere Hogescholen voor psychodiagnostiek en neuropsychologie. Michael is auteur van de boeken Veerkracht en Jongerenveerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde en gevalideerde Veerkrachtmeetschalen RS-nl, VK+, JVK12 en JVK15.

Wetenschappelijk studies toonden meermaals aan dat bij HSP de relatie veerkracht-stressbestendigheid niet zelden een kwetsbare combinatie is. Het effect dat dit op het brein heeft qua 'hypervigilantie' en neiging tot fight or flight gedrag zorgt voor een tegenstrijdigheid op het vlak van de 'Palliatieve Activiteiten': de activiteiten die men doet om tot stressreductie te komen. Welke valkuilen brengt dit met zich mee en hoe hier vervolgens zo adequaat mogelijk mee om te gaan?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Hoogsensitiviteit en overprikkeling

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Als je hoog sensitief bent, krijg je veel prikkels binnen, hetgeen kan leiden tot overprikkeling, wat het functioneren sterk kan beïnvloeden. Dit kan leiden tot misdiagnostiek, maar ook tot uitval en/of onderpresteren. Hoe werkt dit in het brein, maar vooral hoe kun je hiermee omgaan en wat kun je zelf doen om deze overprikkeling zo veel mogelijk te voorkomen? 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie voor jeugd- en gezinsprofessionals

NIP K&J/NVO-OG
6 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
5 punten

AbSG* (KNMG / GAIA)
Alleen congres op locatie is geaccrediteerd.

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • GGz-verpleegkunde
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

LV POH-GGZ
7 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register vaktherapie
7 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van dit congres en NIET voor deze online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld psychiaters) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Sprekers zijn vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk
 • Toegang tot alle deelsessies van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!