1 april 2023 - Online scholing

Online congres - Coping en veerkracht - editie 2023

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 april 2023 een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 april 2023 on demand te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen en alle presentaties gevolgd zijn)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Coping en veerkracht - editie 2023


Startdatum 1 april 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 november 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 april 2023

Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met tegenslag geconfronteerd worden, kan dat op verschillende mensen een heel verschillende impact hebben.

Onderzoek laat steeds vaker zien dat het beschikken over goede copingstrategieën en voldoende mentale veerkracht bescherming bieden tegen de ontwrichtende effecten van tegenslag en trauma. Maar hoe kun je als hulpverlener mensen helpen in het vergroten van hun veerkracht en het ontwikkelen van gezonde coping strategieën? Welke rol speelt gehechtheid? Hoe sta je mensen bij die veel stress ervaren of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt? Hoe doe je dat dan bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of een licht verstandelijke beperking? En kun je in het onderwijs op de een of andere manier levensvaardigheden en incasseringsvermogen ontwikkelen die gedurende de rest van het leven van de leerling nuttig kunnen zijn?

Deze en andere, gerelateerde vragen worden door de sprekers op dit congres uitvoerig behandeld.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners in de GGZ, Jeugd(gezondheids)zorg, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, leerlingenzorg, onderwijs en medische zorg. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, cliëntbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders en docenten.


Wat leer je?

 • Versterken van veerkracht na jeugdtrauma
 • Gehechtheid in relatie tot veerkracht
 • De werking van stress en veerkracht in het brein
 • Begeleiding en behandeling van veerkracht na (chronisch) psychotrauma
 • Het leren van levensvaardigheden en de versterking van veerkracht op school
 • Versterken en ondersteunen van veerkracht bij migranten, vluchtelingen en asielzoekers
 • Faciliteren en ondersteunen van veerkracht bij ouders van een kind met een verstandelijke beperking

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen [Universiteit Leiden] - Veerkracht na Jeugdtrauma

Drs. Michael Portzky [Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge] - Gehechtheid in relatie tot veerkracht

Prof. Dr. Erno Hermans [Radboud Universitair Medisch Centrum] - Stress en veerkracht in de hersenen

Deelsessie 1A Drs. Leony Coppens [Praktijk Leonie Coppens] - Getraumatiseerde kinderen - veerkrachtige volwassenen

Deelsessie 1B Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - Levensvaardigheden leren en veerkracht opdoen op school

Deelsessie 2A Dr. Julia Bala [Centrum 45] - Ondersteunen van veerkracht bij migranten, vluchtelingen en asielzoekers

Deelsessie 2B Drs. Aafke Scharloo [Prakijk Aafke Scharloo] - Omgaan met veerkracht bij ouders van een kind met een verstandelijke beperking


Wie zijn de sprekers?

Anne-Laura van HarmelenUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen
Bijdrage: Veerkracht na Jeugdtrauma

Anne-Laura is Hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op het beter begrijpen van de complexe sociale, psychologische en neurobiologische mechanismen van risico en veerkracht in de adolescentie. 

Ingrijpende jeugdervaringen, of jeugdtrauma, zijn de sterkste voorspellers van problemen op latere leeftijd, waaronder leerproblemen, (geestelijke) gezondheidsproblemen, gedragsproblemen, criminaliteit en zelfmoord. Deze problemen ontstaan ​​vaak voor het eerst in de adolescentie. Om een gezonde en veilige samenleving te creëren, moet het versterken van de veerkracht van jongeren met jeugdtraumatische ervaringen daarom een prioriteit voor de volksgezondheid zijn. In deze inleiding zal Anne-Laura van Harmelen vertellen wat veerkracht na jeugdtrauma inhoudt en hoe we veerkracht kunnen versterken.

Michael PortzkyPsychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
Drs. Michael Portzky
Bijdrage: Veerkracht en gehechtheid

Michael Portzky is neuro- en klinisch psycholoog en sedert 20 jaar hoofd van afdeling Psychodiagnostiek in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij is daarnaast gastdocent aan meerdere Hogescholen voor psychodiagnostiek en neuropsychologie. Michael is auteur van de boeken Veerkracht en Jongerenveerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde en gevalideerde Veerkrachtmeetschalen RS-nl, VK+, JVK12 en JVK15.

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. In deze presentatie gaat Michael Portzky in op het fenomeen veerkracht in relatie tot gehechtheid. Wat weten we hiervan en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Erno HermansRadboud Universitair Medisch Centrum
Prof. Dr. Erno Hermans
Bijdrage: Stress en veerkracht in de hersenen

Erno Hermans promoveerde aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de neurohormonale regulering van sociaal-emotioneel gedrag. Na postdoctorale fellowships aan het Donders Instituut in Nijmegen en New York University kreeg hij in 2012 een aanstelling als universitair docent aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Donders Instituut in Nijmegen, waar hij hoofdonderzoeker van het Cognitive Affective Neuroscience lab werd. Met deze groep doet hij mechanistisch onderzoek naar het vermogen van de menselijke hersenen zich aan te passen aan stressoren, van onmiddellijke effecten van acute stress op hersenfuncties tot langetermijngevolgen van jeugdtrauma. In 2022 werd hij aangesteld als hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Erno Hermans zal in deze bijdrage aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe stress onze geestelijke vermogens en functioneren van onze hersenen kan beïnvloeden. Hoe reageert ons lichaam op stress, welke systemen zijn hierbij betrokken, en wat is de functie daarvan? Wat zijn de kortetermijneffecten van stress op onze hersenen? Wat is het gevolg van langdurige blootstelling aan stress? Tenslotte zal hij de relevantie van deze fundamentele inzichten uitleggen voor het verhogen van veerkracht en het voorkómen van stress-gerelateerde psychiatrische aandoeningen.

Leonie CoppensPraktijk Leonie Coppens
Drs. Leony Coppens
Bijdrage: Getraumatiseerde kinderen - veerkrachtige volwassenen

Leony Coppens is orthopedagoog, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor VGCt en supervisor Vereniging EMDR Nederland. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het behandelen van kinderen en jeugdigen met traumagerelateerde problematiek. Leony heeft een eigen praktijk voor behandeling en supervisie op het gebied van traumabehandeling aan kinderen en jeugdigen en hun gezinnen. Samen met Carina van Kregten vertaalde en bewerkte zij een Amerikaanse training voor opvoeders: 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen'. Hiernavolgend schreef zij een praktisch handboek voor het basisonderwijs: 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen' en op basis van dit boek ontwikkelde ze de training Traumasensitief onderwijs.

Chronische traumatisering in de vroege kinderjaren kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling. Zeker wanneer de traumatisering plaatsvindt in de relatie met de volwassenen die voor het kind (zouden moeten) zorgen. Toch geven veel volwassenen die zijn opgegroeid met chronische stress en traumatische ervaringen aan dat ze trots zijn op wat ze hebben bereikt en zich een gelukkig mens voelen. Hoe ziet de veerkracht van deze volwassenen er uit? En wat leren we hiervan voor de begeleiding en behandeling van chronisch getraumatiseerde kinderen? Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten over veerkracht en interviews met volwassenen worden praktische tips besproken waar de deelnemers in hun eigen praktijk direct mee aan de slag kunnen.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: Levensvaardigheden leren en veerkracht opdoen

Carolien heeft klinische psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vanaf 2012 is zij lector Ouderschap & Ouderschap aan Hogeschool Leiden en sinds 2 jaar lid van Raad van Toezicht van het Kabouterhuis in Amsterdam. Zij heeft boeken geschreven en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking. Momenteel volgt ze meer dan 500 ouders vanaf het moment dat ze zwanger zijn. De kinderen zijn inmiddels 4 jaar. Ook doet ze gesubsidieerd onderzoek naar het versterken van Levensvaardigheden van kinderen op school en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Het levensvaardigheden paspoort is ontwikkeld voor ouder en kind (in de basisschool leeftijd) om de sociaal emotionele ontwikkeling van ouder en kind en hun relatie te bevorderen. Carolien Gravesteijn zal in deze deelsessie uitleggen hoe het levensvaardigheden paspoort gestalte krijgt in de prakijk en hierbij verder inzoomen op de relatie met veerkracht. Er volgen concrete handvatten voor leerkrachten en hulpverleners die met deze doelgroep werkzaam zijn.

Julia BalaCentrum 45
Dr. Julia Bala
Bijdrage: Versterking van veerkracht bij migranten, vluchtelingen en asielzoekers

Julia Bala is klinisch psycholoog, kinder -en jeugd psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingkinderen en -gezinnen. Tijdens haar werk bij Centrum’ 45/ ARQ National Psychotrama Centrum en Stichting Pharos, heeft ze therapeutische interventies en programma’s ontwikkeld waarin de gevolgen van trauma en gedwongen migratie op gezin, ouderschap en de ouder -kind relatie centraal staan. In haar huidige werk als zelfstandig consultant is Julia betrokken bij preventie projecten, trainingen en publicaties, gericht op het omgaan met intergenerationele gevolgen van trauma en cumulatieve stress.

Omgaan met traumatische ervaringen, gedwongen migratie en een vaak langdurige asielprocedure vormt een grote uitdaging voor vluchtelingenkinderen en gezinnen. Migratie veroorzaakt scheiding en verliezen en stelt gezinnen voor moeilijke opgaven om hun ontwrichte leven in een onbekende omgeving, waar ze niet altijd welkom zijn, voort te zetten. Vele gezinnen slagen erin om met succes om te gaan met cumulatieve stress. Hoe lukt het deze gezinnen? Wat zijn de bronnen van hun kracht? Een optimale interactie tussen individu, gezin en gemeenschap is essentieel voor de veerkracht, maar hoe veerkrachtig een systeem ook is, langdurig tegenslag, kan de hulpbronnen en coping strategieën van de kinderen en gezinnen uitputten. Integratie van individuele en gezinsinterventies, steun vanuit de omgeving en aandacht voor culturele dimensies van veerkracht kan het proces van succesvolle adaptatie van migranten en vluchtelingen bevorderen. In deze deelsessie worden de mogelijkheden van de hulpverlener om de veerkracht van vluchtelingenkinderen en gezinnen op meerdere systeemniveaus te versterken gepresenteerd.

Aafke ScharlooZelfstandig klinisch psycholoog
Drs. Aafke Scharloo
Bijdrage: Veerkracht van ouders van een kind met een verstandelijke beperking

Aafke Scharloo is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Naast diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen en adviseert ze instellingen, therapeuten, ouders en jongeren zelf in het omgaan met deze problematiek. Ze is co-auteur van het boek: SOS; Snelle Opvang na Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking en van de training en boeken voor ouders en begeleiders: Getraumatiseerde Kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij Herstel. Aafke begeleidt tal van ouders die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en weet als geen ander welke thema’s spelen en waar mensen tegen aan lopen.


 

Aafke Scharloo gaat in deze deelsessie in op het ondersteunen van veerkracht bij ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Wat betekent dit in termen van veerkracht, om met dit levend verlies om te gaan?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 


Accreditatie

 • FGzPt
 • NIP K&J / NVO-OG
 • SKJ
 • Registerplein
 • LV POH-GGZ
 • Kwaliteitsregister V&V
 • VSR
 • Register Vaktherapie

Dit congres staat voor een studiebelasting van 7 uren


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 november 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over veerkracht
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Toegang tot alle deelsessies in een gebruikersvriendelijke online omgeving

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!