1 juni 2023 - Online scholing

Online congres - Omgaan met schermtijd bij kinderen, tieners en ouders

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juni 2023 een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 juni 2023 online on demand te bekjken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Omgaan met schermtijd bij kinderen, tieners en ouders


Startdatum 1 juni 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juni 2023

Kinderen, jongeren en volwassenen brengen dagelijks doorgaans vele uren door achter een beeldscherm.

Denk naast tv-kijken aan de computer, tablet en mobiele telefoon, waarbij blijkt dat schermtijd toeneemt naarmate kinderen ouder worden. De dingen die ze met die beeldschermen doen, zijn ook zeer uiteenlopend: gamen, foto's delen, met elkaar communiceren, series kijken, onderwijs volgen. Apps als Snapchat, TikTok en Whatsapp vragen continu om aandacht. Iedere dag, de hele dag lang. Niet alleen van kinderen, maar steeds vaker ook van hun ouders. En gamen? Dat doe je met je vrienden in de VS en Australië. Dus dan moet je toch wel midden in de nacht op zijn?

Overmatig beeldschermgebruik kan nadelige effecten hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en leidt daarnaast naar schatting binnen een derde van de Nederlandse gezinnen tot dagelijkse problemen tussen gezinsleden onderling.

Maar wat zijn de risico’s van teveel, 'verkeerd' of slecht getimed beeldschermgebruik? Welke kennis is van belang in de begeleiding van kinderen, tieners en ouders? Welke concrete handreikingen, richtlijnen en interventies zijn beschikbaar om een juiste balans te vinden in beeldschermgebruik? En hoe pas je die kennis concreet toe in de praktijk?

Op dit congres zullen zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manier waarop je als hulpverlener en leerkracht kunt omgaan met deze thematiek. Bekijk het programma en benut dit congres - live of online - om kennis en inspiratie op te doen voor het werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan (gezins)begeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragswetenschappers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en jeugd- en gezinsprofessionals.

Werk- en denkniveau: HBO /Universitair.


Wat leer je?

 • De laatste wetenschappelijk inzichten in de impact van schermgebruik op kinderen, hun ouders en de opvoedrelatie
 • De invloed van overmatig beeldschermgebruik op het brein
 • De voor- en nadelen van schermgebruik en hoe hiermee om te gaan
 • Het digitale balansmodel en de toepasbaarheid in de praktijk
 • Do's en don'ts bij online (opvoedings-)ondersteuning
 • De inlvoed van schermtijd op internaliserende en externaliserende problematiek
 • Omgaan met schermtijd in het onderwijs

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Voorzitter

Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media] - De impact van schermgebruik op kinderen, hun ouders en de opvoedrelatie

Dr. Fabiënne Naber [UMC Utrecht en Kleine Heldenhuis] - Beeld en het brein: schermtijd en de ontwikkeling bij kinderen en pubers

Prof. Dr. Peter Nikken [Hogeschool Windesheim] - Schermtijd: kun je het nog beperken, en moet je dat ook willen?

Deelsessie 1A Dr. Anouk Tuijman [Trimbos-Instituut] - Digitale balans

Deelsessie 1B Dr. Christa Nieuwboer [Avans Hogeschool] - Do's en don'ts bij online (opvoedings-)ondersteuning

Deelsessie 2A Prof. Dr. Sheri Madigan [University of Calgary] - De inlvoed van schermtijd op internaliserende en externaliserende problematiek (Engelstalig)

Deelsessie 2B Freek Zwanenberg [Bureau Jeugd en Media] - Hoe leren we leerlingen grip krijgen op hun schermtijd?


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: De impact van schermgebruik

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming. 

Welke factoren bepalen de impact van schermgebruik op kinderen en jeugdigen, hun ouders en de opvoedrelatie? Deze vraag staat centraal in de inleidende presentatie onder leiding van Justine Pardoen. Zij zal schermtijd ook koppelen aan de rol van sociale media in het leven van jeugdigen en hoe dat de gezondheid en het welzijn kan beïnvloeden. Gebaseerd op uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek zal zij suggesties doen op welke wijze hiermee om te gaan in de begeleiding van kinderen en hun ouders.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Beeld en het brein: schermtijd en de ontwikkeling bij kinderen en pubers

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

De huidige generaties groeien op met veel beeldschermtijd. Dit heeft een direct effect op de (brein)ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.Tijdens deze presentatie ligt de focus op het brein van jonge kinderen en pubers om te zien wat effecten zijn van beeldschermtijd op de ontwikkeling, vooral met betrekking tot functioneren en hoe ouders in de gezinssituatie bewust om kunnen gaan met beeldschermtijd.

Christa NieuwboerAvans Hogeschool
Dr. Christa Nieuwboer
Bijdrage: Do's en don'ts bij online (opvoedings-)ondersteuning

Christa Nieuwboer is senior onderzoeker op het gebied van jeugd en opvoeding. Zij richt zich daarbij vooral op vernieuwing en versterking van het professioneel handelen van sociaal-agogische beroepskrachten die werken met gezinnen. Sinds 2006 is zij werkzaam in het HBO, eerst als docent en momenteel als lector. Zij is gepromoveerd op het thema online opvoedingsondersteuning (2014). De onderzoeksresultaten vertaalt ze in toegankelijke publicaties en trainingen voor hbo-professionals.

Het digitale scherm biedt ouders een snelle en nabije bron van opvoedinformatie en - ondersteuning. Veel professionals hebben hier ervaring mee opgedaan tijdens de lockdowns. Zien we dit als een tijdelijke noodzaak of als een extra en blijvend communicatiemiddel? Hoe zou het zijn om vaker en breder beschikbaar te zijn voor ouders met alledaagse - maar ook met complexe, schaamtevolle of uit de hand gelopen hulpvragen? In deze deelsessie maken deelnemers kennis met de 10 meest voorkomende bloopers én 10 succesvolle tips en tricks die je kunt toepassen om je online communicatie diepgang te geven - en je competenties te ontwikkelen. Deze competenties zijn ook toepasbaar in online communicatie met kinderen en jongeren.

Peter NikkenHogeschool Windesheim
Prof. Dr. Peter Nikken
Bijdrage: Schermtijd: kun je het nog beperken, en moet je dat ook willen?

Peter Nikken is afgestudeerd als psycholoog (sociale psychologie en ergonomie; 1986) op onderzoek voor Sesamstraat. Hij heeft bij diverse organisaties gewerkt als adviseur over kinderen en media, waaronder momenteel het Nederlands Jeugdinstituut. Sinds 2011 is hij benoemd als bijzonder Hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit en sinds 2012 is hij werkzaam bij hogeschool Windesheim in de functie van lector Jeugd & Media.

Media en technologieën drukken een belangrijke stempel op ons bestaan, en zeker ook op dat van kinderen en jongeren. Jeugdigen ondersteunen bij het omgaan met al die verschillende communicatie-instrumenten zou daarom een normaal onderdeel moeten zijn van de mediaopvoeding, het onderwijs, de opvang en de zorg. In de praktijk is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Veel opvoeders zitten in de spagaat tussen enerzijds controleren en verbieden en anderzijds schermpjes inzetten als handige oppas. Welke kennis is van belang en hoe hier vorm aan te geven in de praktijk?

Anouk TuijnmanTrimbos Instituut
Anouk Tuijnman MSc.
Bijdrage: Digitale balans

Anouk Tuijnman is opgeleid als orthopedagoog, gespecialiseerd in gezin, gedrag en positieve ontwikkeling. Na een aantal jaar gewerkt te hebben in de jeugdzorg, heeft zij de overstap naar het onderzoek gemaakt. Tijdens haar promotietraject heeft zij zich bezig gehouden met het ontwikkelen en testen van video games om jongeren met een depressie te helpen. Bij het Trimbos-instituut is zij werkzaam op de domeinen gamen, gokken en digitale balans. Zij houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, maar ook met de toepassing van dit onderzoek om kinderen, jongeren en andere gebruikers van media en kansspelen te helpen een gezonde (digitale) balans te vinden in hun leven.

Deze interactieve deelsessie gaat over digitale balans: wat is er nodig voor een gezonde week en welke rol spelen digitale media daarin? Het digitale balans model, ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid, wordt uitgelegd en verschillende (praktische) toepassingen van het model worden behandeld en uitgeprobeerd tijdens de sessie. Ook is er aandacht voor situaties waarin er geen sprake is van digitale balans, bijvoorbeeld bij problematisch gamegedrag. Tot slot gaat Anouk in op de digitale media zelf: welke ontwikkelingen zijn er op technologisch gebied en welke invloed hebben die op het kunnen creëren van een gezonde digitale balans?

Sheri MadiganUniversity of Calgary
Prof. Dr. Sheri Madigan
Bijdrage: De invloed van schermtijd op internaliserende en externaliserende problematiek

Sheri Madigan is een geregistreerd klinisch psychologe en hoogleraar "Determinants of child development" aan de University of Calgary in Canada. Ze is directeur van het Madigan Lab aan haar universiteit: een onderzoeksgroep die zich richt op het begrijpen van de invloed van jeugdervaringen op de cognitieve ontwikkeling en het geestelijk welzijn van jonge mensen. Daarbij worden ook thema's als gehechtheid, ACEs, kindermishandeling en de invloed van psychisch welbevinden van ouders op hun kinderen bij betrokken.

Zij publiceerde inmiddels bijna 200 artikelen, boeken en hoofdstukken over dit thema.

In deze (Engelstalige - online) presentatie gaat Sheri Madigan in op de invloed van schermtijd op internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen en jongeren. Welke problematiek is met name storend voor de persoon zelf en welke problematiek wordt naar buiten gericht en wordt dus vooral door de omgeving als storend ervaren? Sheri zal uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek koppelen aan concrete handreikingen voor de praktijk.

op internaliserende en externaliserende problematiek

Bureau Jeugd en MediaBureau Jeugd & Media
Freek Zwanenberg
Bijdrage: Hoe leren we leerlingen grip krijgen op hun schermtijd?

Freek Zwanenberg studeerde al in 2007 af op het onderwerp 'Mediawijsheid op school' aan de Universiteit voor Humanistiek. Sindsdien heeft hij eerst voor Mijn Kind Online en daarna voor Bureau Jeugd & Media vele lezingen, workshops en gastlessen over mediawijsheid en mediaopvoeding verzorgd. Daarnaast ontwikkelt hij lesmaterialen, zoals voor het lespakket De InternetHelden. Sinds 2021 is Freek mede eigenaar van Bureau Jeugd & Media, samen met Justine Pardoen. Met Justine schreef Freek in 2010 het 'Handboek Mediawijsheid'.

Mobieltjes, sociale media en games zijn fantastisch voor leerlingen. Maar het is ook moeilijk stoppen, met als gevolg: te weinig slaap, slechte concentratie en fysieke ongemakken. School heeft hier ook een taak. Hoe leren we leerlingen grip krijgen op hun mediagebruik? En hoe leren we ze focussen ondanks alle digitale afleiding? Tijdens deze deelsessie worden inzichten uit de wetenschap afgewisseld met aansprekende oefeningen en werkvormen voor in de klas, bedoeld om jongeren bewust te maken van hun eigen schermtijd en hoe ze die beter kunnen beheersen. Ook wordt ingegaan op vragen als: hoe reageert het brein op sociale media? Welke trucs gebruiken platforms om onze aandacht vast te houden? Kunnen we wel multitasken? Wanneer functioneert ons brein juist optimaal?


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

SKJ
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

FGzPt
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

AbSG*
Alleen geaccrediteerd voor de uitvoering op locatie van dit congres.

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
7 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over het omgaan met overmatig beeldschermgebruik
 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Toegang tot alle deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!