25 mei 2023 - Eindhoven

Congres - Gewetensontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 juli 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 augustus 2023 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Gewetensontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen


Startdatum 25 mei 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 25 mei 2023

Max. aantal deelnemers 250

In de hulpverlening en het onderwijs dringen zich vaak vragen op naar de gewetensontwikkeling van kinderen en (jong)volwassenen.

Als een kind of jongere regelmatig regels overtreedt, over andermans persoonlijke grenzen heen gaat of ronduit crimineel gedrag vertoont, dient zich al snel de vraag aan of er sprake is van een gewetensprobleem. Niet zelden kunnen ze anderen de meest vreselijke dingen aandoen, zonder daar ook maar een spatje berouw over te hebben. Of ze zijn heel goed in het doen alsof ze spijt hebben, als dat betekent dat ze de consequenties van hun daden kunnen vermijden. Tegelijkertijd kan zo'n zelfde jongere enorm beschermend zijn naar zijn zusje, opa of ouders. Wat bij hulpverleners en leerkrachten alleen maar meer verwarring veroorzaakt over de gewetensontwikkeling van diegene.

Hoe kom je er nou achter of gedragsproblemen en delinquentie voortkomen uit een gewetensprobleem of uit andere problematiek, zoals bijvoorbeeld impulsiviteit of een (licht) verstandelijke beperking? Hoe gaat gewetensontwikkeling in zijn werk, ook in het brein? En kun je daar als hulpverlener iets aan bijdragen? Wat als er inderdaad een gebrekkig aangelegd geweten is? Kun je dat dan nog op de een of andere manier repareren? Hoe voed je een jongere met een antisociale gedragsstoornis (conduct disorder) of oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) op? En hoe zit het met de gewetensontwikkeling van niet-westerse mensen die opgevoed zijn in een eer- en schaamtecultuur?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden en delen zij hun inzichten met de deelnemers.

Je hebt vanaf 1 juli 2023 precies 60 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 juli 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op iedereen die op hbo of academisch niveau werkzaam is met (jonge) mensen die gedragsproblemen en / of delinquent gedrag laten zien. Denk daarbij aan:

 • Jeugd- en gezinsprofessionals
 • Jeugdbeschermers
 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Woonbegeleiders
 • Gezinsbegeleiders
 • Pleegzorgwerkers
 • Gezinshuisouders
 • (Psychiatrisch) verpleegkundigen
 • Intern en ambulant begeleiders
 • Mentoren
 • Docenten en leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Persoonlijk begeleiders
 • Vaktherapeuten
 • Etc.

Wat leer je?

 • Normale en abnormale gewetensontwikkeling bij kinderen en jongeren
 • Jeugdige delinquenten en hun gewetensontwikkeling
 • Brein en gewetensontwikkeling bij kinderen en jong volwassenen
 • De gewetensontwikkeling van niet-westerse migranten in een westerse samenleving
 • Opvoeden van en omgaan met jonge mensen met Antisociale Gedragsstoornis (Conduct Disorder) of Oppositioneel-Opstandige Stoornis (ODD)
 • Gewetensontwikkeling bij LVB - GGZ patiënten

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Maaike Cima [Radboud Universiteit Nijmegen] - Normale en abnormale gewetensontwikkeling bij kinderen en jongeren

11.10 uur Julia Tiemersma MSc. [UvA] - Jeugdige delinquenten en hun gewetensontwikkeling

12.05 uur Pauze

12.15 uur Dr. Fabiënne Naber [Universitair Medisch Centrum Utrecht] - Brein en gewetensontwikkeling

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Julia Tiemersma [UvA] - Kijken naar bepaald gedrag

Deelsessie 1B Drs. Jennet Ahbouk [Praktijk HSN] - De gewetensontwikkeling van niet-westerse migranten in een westerse samenleving

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Arno de Poorter [Hulp bij ADHD] - Opvoeden van en omgaan met jonge mensen met Antisociale Gedragsstoornis of Oppositioneel-Opstandige Stoornis

Deelsessie 2B Prof. Dr. Geert Jan Stams [Universiteit van Amsterdam] - Gewetensontwikkeling bij LVB - GGZ patiënten

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Maaike CimaRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Maaike Cima
Bijdrage: Normale en abnormale gewetensontwikkeling bij kinderen en jongeren

Maaike Cima is hoogleraar Forensic Developmental Psychopathology aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is deskundig op het gebied van psychopathie en gewetensontwikkeling en doet onderzoek naar mechanismen van psychopathie bij volwassenen en kinderen, voerde studies uit naar emotionele processen van psychopaten in forensische klinieken en deed vergelijkbaar onderzoek bij jeugddelinquenten en kinderen met probleemgedrag.

Waarom ontwikkelen sommige kinderen zich tot een psychopaat en andere niet? Welke symptomen van zeer koelbloedige gevoelloosheid zijn al heel vroeg in de kindertijd te ontdekken? Hoe helpt kennis daarover voorkomen dat kinderen met die symptomen zich ontwikkelen tot een volwassen psychopaat? Hoe kunnen we de behandeling voor deze individuen verbeteren zodat - ook in hun eigen belang - hun agressie en gewetenloosheid afnemen?

Julia TiemersmaUniversiteit van Amsterdam
Julia Tiemersma MSc.
Bijdrage: Jeugdige delinquenten en hun gewetensontwikkeling

Julia Tiemersma is GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog en werkzaam bij Youz. Als klinisch psycholoog brengt zij een breed repertoire aan behandeltechnieken in de praktijk en richt zij zich op complexe diagnostiek. Daarnaast is zij promovenda Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam

Dat jonge daders een zwak ontwikkeld geweten zouden hebben staat regelmatig in de krant. Maar hoe breng je eigenlijk het geweten in kaart? In de plenaire bijdrage presentatie brengt Julia de wetenschappelijke literatuur en klinische ervaringskennis bij elkaar en wordt een instrument voor de gewetensdiagnostiek gepresenteerd.

In de deelsessie volgt een verdieping op het ochtenddeel en wordt dit instrument gedemonstreerd aan de hand van een casus. Hoe leer je kijken naar bepaald gedrag?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Brein en gewetensontwikkeling bij kinderen en jong volwassenen

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Gewetensontwikkeling is van groot belang in het functioneren van een mens. Het geweten zorgt er voor dat we met elkaar kunnen functioneren in een maatschappij. Rekening houden met elkaar en normen en waarden accepteren is hierbij erg van belang en is gelinkt aan de manier waarop het geweten werkt. Maar waar in het brein zit je geweten, hoe ontwikkelt zich dit en wat zijn factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het geweten. Deze vragen zijn het uitgangspunt van de presentatie onder leiding van Fabiënne Naber.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: De gewetensontwikkeling van niet-westerse migranten in een westerse samenleving

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en orthopedagoog generalist. Zij is directeur en hoofdbehandelaar van Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Kunnen we het disfunctioneren van het geweten toeschrijven aan de etnisch-culturele identiteit? Jennet Ahbouk gaat in deze praktijkgerichte deelsessie nader in op de gewetensontwikkeling van niet-westerse migratnten in onze westerse samenleving. Zij zal dit doen aan de hand van praktijkvoorbeelden en do's and don'ts aanreiken voor professionals die werken met deze doelgroep.

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: Werken met jonge mensen met CD of ODD

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte expertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling. In zijn rol als spreker staat hij er niet alleen als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige die als kind werd gediagnostiseerd met CD.

In deze deelsessie gaat Arno de Poorter in op opvoeden van en omgaan met jonge mensen met Antisociale Gedragsstoornis (Conduct Disorder) of Oppositioneel-Opstandige Stoornis (ODD). Bijna alle kinderen worden geboren met het vermogen tot gewetensontwikkeling. Door diverse ernstige gebeurtenissen kan deze gewetensontwikkeling bij sommige kinderen worden stopgezet. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen zich dwars en opstandig gaan gedragen, gauw geprikkeld zijn en zelfs kunnen gaan liegen of stelen. In deze presentatie wordt er betoogd dat wanneer bij deze kinderen de gewetensontwikkeling weer in gang wordt gezet zij zich alsnog kunnen ontwikkelen tot gewetensvolle mensen. De grote vraag is: hoe doe je dat?
Op basis van de wetenschappelijke inzichten als psycholoog en de eigen ervaring als 'gewetenloos' kind, leert Arno de Poorter de deelnemers hoe zij de gewetensontwikkeling bij 'gewetenloze' kinderen weer aan de praat krijgen.

Geert Jan StamsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Bijdrage: Gewetensontwikkeling bij LVB - GGZ patiënten

Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben meer kans op het ontwikkelen van psychische problemen omdat ze vaker last hebben van een aantal risicofactoren zoals genetische kwetsbaarheid en ongezonde leefstijl, verminderd executief functioneren en zelfvertrouwen, verminderde emotieregulatie en sociale cognitie en gebrek aan steun, niet-passend onderwijs of armoede. Wat betekent dit voor de gewetensontwikkeling en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

SKJ
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

FGzPt
In behandeling

NVvP (KNMG/GAIA)
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
7 punten


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over gewetensontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Verschillende kortingsmogelijkheden
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!