1 juli 2023 - On demand

Online congres - Borderline

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2023 een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 augustus 2023 on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Borderline


Startdatum 1 juli 2023

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2023

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben sterke stemmings- en gedragswisselingen, waar zowel zij zelf als hun naasten last van kunnen hebben.

Voor hulpverleners en begeleiders is het werken met mensen met borderline ook vaak een uitdaging. Hun diepgewortelde angst om in de steek gelaten te worden kan zich uiten in emotionele uitbarstingen. Ook zien we vaak gedrag dat door hulpverleners kan worden ervaren als een persoonlijke aanval of emotionele chantage. Met name het aangaan en in stand houden van een constructieve werkrelatie met mensen die een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben, kan daarom als heel moeilijk ervaren worden. Daarnaast zijn deze mensen soms ook impulsief en verslavingsgevoelig. Ook wisselende seksuele relaties en geldverspilling komen voor. Daarmee kunnen ze zowel zichzelf als hun partners en kinderen in de problemen brengen. Kortom: goede hulpverlening is juist voor deze mensen en hun gezinnen belangrijk, maar tegelijk ook moeilijk.

Op dit congres leer je van zeven experts hoe je begeleiding van deze kwetsbare groep mensen en hun naasten zo goed mogelijk vorm en inhoud kunt geven.

Je hebt 60 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan: (gezins)begeleiders, jeugdbeschermers, psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals, vaktherapeuten, raadsonderzoekers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, woonbegeleiders, cliëntondersteuners en zorgcoördinatoren.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Herkenning, begeleiding en behandeling van mensen met borderline op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten
 • Disfunctionele interpersoonlijke emotieregulatie en de relatie met hechting
 • Het betrekken van naasten bij begeleiding en behandeling van mensen met borderline
 • Begeleiding en behandeling van borderline in combinatie met angst
 • Begeleiden van ouderschap bij mensen met borderline
 • Omgaan met stemmingsproblematiek zoals depressie en suïcidaliteit bij mensen met borderline
 • Ondersteunen van mentaliseren bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Karin Slotema [PsyQ] - BPS: van signaleren naar behandelen

Dr. Annemiek van Dijke [PsyQ] - De ene borderline is de andere niet

Drs. Erwin van Meekeren [Meek-it] - Het betrekken van naasten bij begeleiding en behandeling

Deelsessie 1A Drs. Carolien Entrop [Trauma Therapie Amsterdam] - De relatie tussen borderline en angstproblematiek / -stoornissen

Deelsessie 1B Drs. Rolf Tebbens [Jeugd GGZ] - De invloed van persoonlijkheidsstoornissen bij ouders op de ontwikkeling van hun kinderen

Deelsessie 2A Drs. Bert van Luyn [GGNet] - Suïcidaliteit bij (borderline-) persoonlijkheidsstoornissen

Deelsessie 2B Drs. Liesbet Nijssens [De Viersprong] - Ondersteunen van mentaliseren bij mensen met BPS


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Annemiek van DijkePsyQ
Dr. Annemiek van Dijke
Bijdrage: De ene borderline is de andere niet

Annemiek van Dijke studeerde psychologie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft veel ervaring in diagnostieken en behandeling van disfunctionele regulatie bij patiënten met psychische klachten, PTSD, borderline persoonlijkheidsstoornis en klachten gerelateerd aan chronisch trauma in de kindertijd. Annemiek is manager zorg bij PsyQ & NiceDay. Ook is zij actief als senior onderzoeker klinisch (neuro)psycholoog-psychotherapeut NVP, psychotraumatherapeut NtVP, cognitief- gedragstherapeut en supervisor.

De relevantie van het onderscheiden van emotie regulatie stijlen, gehechtheidstijlen en vormen van dissociatie bij Borderline problematiek. Het woord Borderline wordt makkelijk in de mond genomen. Daarmee wordt dan bedoeld dat iemand emotie-regulatie problemen heeft, meestal relatief 'teveel emoties in verhouding tot de situatie'. Een samenhang tussen emotie regulatie problemen met sociale situaties of relaties kan vaak worden herkend. Minder bekend is dat er ook vormen van emotie-regulatie problemen zijn waarbij iemand 'relatief te weinig' emoties laat zien op het moment dat het ertoe doet of dat iemand wel 'veel voelt maar niet kan vertellen welke emotie'. Ook deze vormen van emotie-regulatie problemen kunnen problemen opleveren in sociale situaties of relaties. Emotie-regulatie problemen kunnen aangeboren zijn (temperament) maar kunnen ook samen hangen met nare ervaringen in de kindertijd en/ of tot uitdrukking komen in gehechtheidsstijlen in de (jong) volwassenheid en vormen dan dissociatieve klachten. Deze presentatie laat zien aan de hand van onderzoeksresultaten en klinische vignetten hoe subtypen van emotie-regulatie problemen bij borderline onderscheiden kunnen worden voorzien van adviezen voor behandeling en bejegening.

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: Mentaliseren bevorderen bij BPS

Liesbet Nijssens is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut. Ze is werkzaam als MBT therapeut bij de Viersprong, waar ze MBT-Parents (MBT-P) ontwikkeld heeft, een behandelmodule voor ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis en hun jonge kinderen. Daarnaast doet ze onderzoek naar ouderlijk mentaliseren aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KULeuven. Verder is ze werkzaam bij het expertisecentrum MBT Nederland en MBT België. Liesbet Nijssens is erkend als supervisor en leertherapeut bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) en is door het AFNCCF gecertificeerd MBT trainer en supervisor.

Mentaliseren verwijst naar het vermogen om onszelf en anderen van binnenuit te begrijpen. Goed mentaliseren houdt in dat we in staat zijn contact te maken met onze eigen binnenwereld en die van anderen, en dat we gedrag begrijpen vanuit achterliggende gedachten, gevoelens en bedoelingen. Dit begrijpen van ons eigen perspectief, alsook dat van anderen, leidt tot meer succesvolle interacties en sociale relaties. ​Bij sommige psychische stoornissen, zoals de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), is het vermogen tot mentaliseren verstoord. Dit leidt tot het misbegrijpen van emoties, gedachten, en gedragingen, wat tot uiting komt in allerlei klachten en symptomen zoals problemen met emotieregulatie en impulscontrole, verstoringen in relaties en identiteitsproblemen. Het verbeteren van mentaliseren, als therapeutische interventie, is een aangetoonde evidence-based behandelmethodiek voor patiënten met een BPS. In deze deelsessie zal ingegaan worden op de vraag wat mentaliseren is, hoe we slecht mentaliseren (bij BPS) kunnen herkennen en hoe je het mentaliseren kan versterken.

evm@claproth.comMeek-It
Drs. Erwin van Meekeren
Bijdrage: Een (radicaal) contextuele visie

Na zijn studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden koos Erwin van Meekeren voor de specialisatie tot psychiater. Na zijn opleiding was hij werkzaam als (beleids)psychiater bij APZ Endegeest (nu Rivierduinen), Parnassia/PsyQ en Scelta (GGNet). Altijd in het vakgebied persoonlijkheidsproblematiek en altijd met aandacht voor de context. Ook verricht hij psychiatrische expertises bij werkgerelateerde problematiek. Hij publiceerde vele artikelen en diverse boeken, organiseerde congressen en is officieel docent (CIPION). Daarnaast is hij vanaf de start redacteur van psychiatrienet en jarenlang actief geweest binnen Stichting Borderline, Triade Borderline en het landelijk familieberaad GGZ.

De blik op buiten! Een contextuele visie is essentieel voor diagnostiek, behandeling, herstel en terugvalpreventie bij mensen met Borderline. Het gaat o.a. om een veilig sociaal netwerk als ook om maatschappelijke participatie. Ook een kritische blik op ons eigen handelen (als professional, als team en als 'GGZ') is belangrijk.

Bert van LuynGGNet
Drs. Bert van Luyn
Bijdrage: Suïcidaliteit bij (borderline-) persoonlijkheidsstoornissen

Bert van Luyn is als klinisch psycholoog verantwoordelijk voor een deeltijdprogramma voor suïcidale patiënten en een deeltijdprogramma voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.
Met Ad kerkhof is hij redacteur van 'Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ', BSL, 2016. Hij geeft al jarenlang (inter-)nationaal onderwijs over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

In zijn presentatie behandelt Bert van Luyn de dynamiek van (chronisch) suïcidaal gedrag bij patiënten met (borderline-) persoonlijkheidsproblematiek. Hij bespreekt hun suïcidale motivatie, suïcidale intentie, en behandelt instrumenten waarmee risico's in kaart kunnen worden gebracht. Tot slot bespreekt hij de vooringenomenheid t.o.v. deze patiënten in de GGZ en hoe hier op een meer verantwoorde wijze mee om te gaan.

Carolien EntropTrauma Therapie Amsterdam
Drs. Carolien Entrop
Bijdrage: Borderline en angst

Carolien Entrop is geregistreerd psychotherapeute en heeft gedurende haar loopbaan ruime expertise opgebouwd in het werken met EMDR eye movement desensitization and reprocessing en Somatic Experiencing volgens de methode Levine. Zij is lid van diverse therapie verenigingen, internationaal erkend Sandplay psychotherapeute en advandced somatic experiencing participant. Carolien werkt met mensen van verschillende leeftijden en culturen.

Carolien Entrop gaat in deze deelsessie in op borderline in relatie tot angstproblematiek, waarbij zij de zienswijze op borderline van de polyvagaal theorie centraal stelt, en hoe zij dit in praktijk brengt.

Rofl TebbensDimence
Drs. Rolf Tebbens
Bijdrage: De invloed van persoonlijkheidsstoornissen bij ouders op de ontwikkeling van hun kinderen

Rolf Tebbens is orthopedagoog en trainer en werkt als preventiemederker bij Dimence.

Volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline zijn vaak ouder. Hun gedrag kan heftig en onvoorspelbaar zijn.
Deze stoornissen hebben veel invloed in het gezin en dus ook op de kinderen. Jonge kinderen ervaren veel stress en oudere kinderen raken gemakkelijk geparentificeerd.
Wat zijn risico- en beschermende factoren? Hoe kunnen we ouders en kinderen helpen om ervoor te zorgen dat deze kinderen zich gezond ontwikkelen en de transgenerationele overdracht stopt? Wat gebeurt er al op dat terrein?

Karin SlotemaPsyQ
Prof. Dr. Karin Slotema
Bijdrage: BPS: van signaleren naar behandelen

Karin Slotema is psychiater en werkzaam bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. Zij geeft onderwijs over persoonlijkheidsstoornissen en dissociatie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen en is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is zij onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Stigmatisering en misvattingen hebben een grote negatieve invloed op de behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze presentatie krijgen deelnemers een overzicht en handvatten voor destigmatisering en herkennen van symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Vervolgens wordt stil gestaan bij de behandelmogelijkheden; behandeling geeft een afname van klachten en tot de helft voldoet niet maar aan de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Tot slot worden mogelijkheden voor kortdurende behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis gepresenteerd.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

FGzPt
5 punten

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

NVvP (KNMG/GAIA)*
Alleen live-versie op locatie geaccrediteerd

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Kinder- en jongerenwerkers
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal werkers
 • Sociaal agogen

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justitiëel verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
5 punten

LV POH-GGZ
6 punten

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie op locatie van het congres en NIET voor deze online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld jeugdartsen) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over Borderline Persoonlijkheidstoornis
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse interessante deel- / verdiepingssessies
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!