1 juli 2023 - On demand

Online congres - Kinderen in de ouderrol

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2023 een inlogcode om de presentaties (vanwege de zomervakantie) tot en met 30 augustus 2023 on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Kinderen in de ouderrol


Startdatum 1 juli 2023

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2023

Kinderen die een ouder hebben die belast is met een psychische of lichamelijke aandoening, nemen vaak de ouderrol over.

Ze gaan bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid voor broertjes en zusjes nemen dan goed voor hen is. Niet zelden komen ze ook in een verzorgende rol ten aanzien van hun ouder(s) terecht of worden zelfs de spil van het huishouden. Hoe ondersteun je kinderen die in zo'n situatie terecht zijn gekomen? Bijvoorbeeld omdat ze (licht) verstandelijk beperkte ouders hebben of verslaafde ouders? Of een ouder die depressief is of een persoonlijkheidsstoornis heeft? Wat betekent het eigenlijk voor een kind om een dergelijke rol te hebben? Op welk punt wordt deze zogeheten parentificatie destructief? En wat kun je dan doen als hulpverlener? Hoe ga je om met schuldgevoelens bij de ouders? Hoe haak je aan bij de krachten en kwetsbaarheden van deze jonge mantelzorgers?

Op deze en andere, aanverwante vragen wordt op dit congres uitvoerig ingegaan door zeven experts.

Je hebt 60 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan jeugdzorgwerkers, docenten, psychologen, orthopedagogen, (jeugd)artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en para-medici.


Wat leer je?

 • Wat het betekent voor kinderen om in de ouderrol terecht te komen;
 • Parentificatie vanuit een gehechtheidsperspectief;
 • Begeleiding van KOPP/KOV kinderen die de ouderrol vervullen binnen de gezinscontext;
 • Ondersteuning van kinderen met verstandelijk beperkte ouders;
 • Omgaan met kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers;
 • Destructieve parentificatie en relatieproblematiek op latere leeftijd;
 • Omgaan met rolverschuivingen en schuldgevoelens binnen gezinnen;
 • Gevolgen van parentificatie op latere leeftijd

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Guy Bosmans [KU Leuven] - Parentificatie vanuit een gehechtheidsperspectief

Prof. Dr. Manon Hilligers [ErasmusMC] - Kinderen van ouders met psychische problemen en verslaving

Jolanda den Hartog [Sien] en Tanja van Bruggen [Ervaringsdeskundige] - De kracht van gez(S)ien worden!

Deelsessie 1A Dr. Deirde Beneken genaamd Kolmer [Hogeschool Leiden] - Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Deelsessie 1B Dr. Marinka Kamphuis [Praktijk Psychotherapie] - Destructieve parentificatie en relatieproblematiek op latere leeftijd

Deelsessie 2A Drs. Dineke Verkaik [GGZ Centraal] - Rolverschuivingen en schuldgevoelens binnen gezinnen

Deelsessie 2B Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Gevolgen van parentificatie op latere leeftijd zoals depressie en burn-out


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Gevolgen van parentificatie op latere leeftijd

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst en contextueel werken gaan.

Vaak wordt gedacht dat de destructieve gevolgen van parentificatie vooral op jongere leeftijd aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een aandachtspunt, maar wat we vaak vergeten is dat niet opgemerkte en erkende parentificatie zeker ook op latere leeftijd een uiterst grote en destructieve invloed kan hebben. Daarbij gaat het vooral om eenzaamheid, depressie en burn-out. In deze sessie verkennen we deze lastige worstelingen met concrete handvatten hoe deze volwassen geparentificeerde kinderen weer in evenwicht kunnen komen.

Guy BosmansKU Leuven
Prof. Dr. Guy Bosmans
Bijdrage: Parentificatie vanuit een gehechtheidsperspectief

Guy Bosmans is als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van vertrouwen in ouderlijke steun tijdens stress en de mechanismen onderliggend aan die ontwikkeling en onderliggend aan veranderingen in vertrouwen over tijd. Het model dat hij bestudeert integreert inzichten uit ontwikkelings- en sociale psychologie, ontwikkelingspsychopathologie, cognitieve leertheorie, en biologisch onderzoek naar endocrinologische, (epi)genetische, en psychophysiologische processen.

In deze inleidende presentatie staat Guy Bosmans stil bij de rol van parentificatie in de ontwikkeling van gehechtheid van kinderen. Wat zijn mogelijke verbanden en welke mogelijke interventies kunnen helpen om het vertrouwen in ouder-kind relaties te versterken?

Manon HillegersErasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Prof. Dr. Manon Hillegers
Bijdrage: KOPP/KOV kinderen

Manon Hillegers is kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd Kinderpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia.

Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland hebben een ouder met psychische problemen of verslaving. En dat zijn kinderen die dubbel kwetsbaar opgroeien. Ze zijn genetisch belast én groeien op in een kwetsbare omgeving door stress, stigma en gebrek aan steun. Hoe komen deze kinderen in de ouderrol terecht en hoe kan passende ondersteuning worden gegeven?

Jolanda den HartogSien
Jolanda den Hartog
Bijdrage: Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO)

Jolanda den Hartog werkt vanaf 2006 als consulent bij Belangenvereniging Sien. Een belangenvereniging rondom mensen met een verstandelijke beperking. Zij is ruim 10 jaar de voorzitter van de werkgroep KVBO van Sien. Deze werkgroep bestaat uit volwassenen die opgegroeid zijn bij ouders met een verstandelijke beperking. Jolanda levert samen met ervaringsdeskundigen een bijdrage aan het zichtbaar maken van deze onbekende doelgroep bij beleidsmakers en professionals o.a. door het organiseren van workshops en geven van presentaties.

Wat betekent het voor een kind om verstandelijk beperkte ouders te hebben? Dit vormt de rode draad in de bijdrage onder leiding van Jolanda den Hartog. Aan de hand van ervaringsverhalen zal worden toegelicht hoe ondersteuningsvragen binnenkomen en op welke wijze passende ondersteuning wordt gegeven.

DeirdreUniversiteit Leiden
Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Bijdrage: Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Deirdre Beneken genaamd Kolmer is Fellow bij het Centre for Professional Learning (CPL) en onderzoeker bij het lectoraat Contextueel Veranderen van Hogeschool Leiden. Ze richt zich in haar onderwijs en onderzoek op wederkerigheid en waardenpluriformiteit in organisaties. Ze is pedagoog en is gespecialiseerd in Philosopy of Education (opvoedingsfilosofie). Met haar proefschrift Family care and care responsibility: the art of meeting each other introduceerde zij een relationele benadering in de gezondheidszorg. Ze publiceerde (inter)nationaal en gaf trainingen aan onder andere bestuurders uit de eerste lijn en huisartsen. Tussen 2011 en 2020 werkte zij als lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool. Bij CPL is zij als vaste gastdocent betrokken bij de programma’s op het gebied van Diversiteit en Inclusie.

In Nederland groeit naar schatting een op de vier kinderen op in een gezin met een chronisch ziek familielid. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die praktisch en vaak ook emotioneel voor zieke naasten zorgen. Dit heeft een behoorlijke impact op hun leven. In hoeverre is het wenselijk dat jonge mantelzorgers voor een ziek familielid zorgen en hoe kun je vanuit je rol als hulpverlener of leerkracht hier op een adequate wijze mee omgaan?

MarinkaPraktijk Marinka Kamphuis
Drs. Marinka Kamphuis
Bijdrage: Relaties: als loyaliteit uit balans is

Marinka is psycholoog en psychotherapeut en heeft zich gespecialiseerd in gedragstherapie en psychoanalytische psychotherapie. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk en geeft daarnaast regelmatig les op Universiteiten en binnen het postdoctorale onderwijs. Marinka is auteur van het boek 'Te vroeg volwassen'.

Een complexe omgekeerde ouder-kind relatie kan op latere leeftijd leiden tot problematische relatieproblematiek. Marink Kamphuis richt op onderliggende aspecten en geeft handreikingen voor begeleiding op weg naar een meer duurzame en stabiele relatie. Hoe werkt parentificatie door in latere relaties? Parentificatie in iemands jeugd zorgt voor te scherp ontwikkelde voelsprieten. Wat voor consequenties heeft dat bij latere (partner)relaties?

Dineke VerkaikGGZ Centraal
Drs. Dineke Verkaik
Bijdrage: Opgroeien in een gezin met zorgen: oog voor de kansen en risico's voor kinderen

Dineke Verkaik werkt als psychotherapeut bij GGz Centraal, polikliniek voor jongeren van 12 tot 18 jaar in Amersfoort. Zij heeft als Orthopedagoog-Generalist gewerkt bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht en als docent bij de faculteit Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast heeft zij samen met prof. dr. Paul Boelen gewerkt aan het onderzoek ‘Gezin en Kanker’, gefinancierd door Pink Ribbon. Het gezinsboek Wanneer je als ouder kanker hebt en het werkboek voor kinderen Wanneer je moeder of vader kanker heeft zijn ontwikkeld in het kader van dit onderzoek.

In een gezin waarin ouders te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen zoals een ernstige ziekte of psychische problemen, wordt veel van kinderen gevraagd. Hun grootste behoefte is dat het dagelijks leven zo normaal mogelijk doorgaat en zij niet anders behandeld worden door mensen om hen heen. Tegelijkertijd wordt er zowel praktisch als emotioneel vaak veel meer van hen gevraagd. Dit kan voor sommige kinderen een risico zijn voor hun ontwikkeling, maar ook positieve gevolgen hebben. In deze presentatie wordt ingegaan op de inter- en intrapersoonlijke processen in gezinnen waarin zorgen zijn. Daarbij staat de vertaling naar de praktijk centraal.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

Dit congres is geaccrediteerd door:

SKJ
5,5 punten voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP K&J / NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • SPV-en

Register Vaktherapie
7 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Congres met vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!