1 april 2023 - Online scholing

Online collegereeks - 20 colleges over gedragsproblematiek bij jeugd en jong volwassenen

20 online colleges verdeeld over 3 maanden

Deelnemers aan de uitvoering van deze collegereeks in e-learning vorm, ontvangen op 1 april 2023 een inlogcode om alle colleges tot en met 30 juni 2023 online on demand te bekijken.

Deze onderwijsinhoud is in de loop van 2022 gegeven, waarbij je kunt uitgaan van in totaal 20 uur studiebelasting. Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier.


Online collegereeks - 20 colleges over gedragsproblematiek bij jeugd en jong volwassenen


Startdatum 1 april 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 799,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 april 2023

In deze collegereeks volg je in de vorm van e-learning 20 colleges van elk ca. een uur rond het thema gedragsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen. Deze lezingen zijn in de loop van 2022 op onze congressen gegeven.

Je krijgt 3 maanden de tijd om de colleges, die door de deelnemers allemaal met een 8 of hoger gewaardeerd zijn, als e-learning te bekijken en beluisteren via onze digitale leeromgeving. Thema's als ADHD, gewetensontwikkeling, emotieregulatie, ondermijnend gedrag, gehechtheid én wat je daar als professional mee kunt doen, worden uitvoerig behandeld. Na elke vijf colleges wordt je gevraagd om in een korte reflectie aan te geven wat je ervan geleerd hebt en hoe je de opgedane kennis in de praktijk denkt te kunnen toepassen. Uiteraard krijg je na afronding ook registerpunten en een bewijs van deelname.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online scholing is bedoeld voor professionals op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe beroepskennis willen opdoen of hun kansen op de arbeidsmarkt verder willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (Sociaal) psychiatrisch- / jeugdverpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Zorgcoördinatoren
 • Maatschappelijk werkers
 • Praktijkondersteuners GGZ
 • Vaktherapeuten
 • Gezinsbegeleiders
 • Intern / ambulant begeleiders
 • Docenten

Wat leer je?

 • Gedragsproblematiek als gevolg van trauma
 • Ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD
 • ADHD en de kansen en risico's van social media
 • Behoeften en talenten van mensen met ADHD
 • Het gezinssysteem en jonge ondermijners
 • Aanpak van antisociaal gedrag bij jeugd en adolescenten
 • Aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met (jong) volwassen mensen met antisociaal gedrag
 • Het gebruik van groeitaal in de aanpak van antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten
 • Externaliserend gedrag vanuit wetenschappelijk perspectief
 • Psychotrauma en externaliserend gedrag
 • (Rand)crimineel gedrag, gewetensontwikkeling en mentaliseren bij jeugdige verdachten
 • Omgaan met externaliserend gedrag in het gezin
 • De normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor
 • Ondersteunen van emotie- en gedragsregulatie bij problemen in het executief functioneren
 • Samenwerking en afstemming met politie en justitie in hulpverleningssituaties
 • Werken met cliënten die in de hulpverlening tussen de wal en het schip belanden
 • Werken met niet westerse probleemgezinnen
 • Preventie, signalering en begeleiding bij game-problematiek en gameverslaving
 • Vergroten van zelfcontrole ter voorkoming van zelfdestructief gedrag
 • Jeugdige beïnvloedbaarheid en het brein

Programma

Rekening houden met trauma in het omgaan met gedragsproblematiek bij jonge mensen
Arno Derikx | Hoeve de Kaolder

Laatste ontwikkelingen (wetenschappelijk en good practice) in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD
Prof. Dr. Jan Buitelaar | Radboud Universiteit Nijmegen

ADHD en de kansen en risico's van social media
Dr. Jorien van Hoorn | Universiteit Leiden

Behoeften en talenten van mensen met ADHD - hoe werkt dit bij hen zelf?
Drs. Arno de Poorter | Hulp bij ADHD

Het gezinssysteem en jonge ondermijners
Kim Jolink-Verkuylen | Streetwise

Anti-sociaal gedrag: wat is het, hoe ontstaat het en waar zitten aanknopingspunten voor het aanpakken ervan?
Prof. Dr. Geert Jan Stams | Universiteit van Amsterdam

Het aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met (jong) volwassen mensen met antisociaal gedrag
Prof. Dr. Arno van Dam | Universiteit van Tilburg

Antisociaal gedrag aanpakken met groeitaal en insteken op drie niveaus
Drs. Michiel Noordzij | Kinder- en jeugdpsychiater (n.p)

De ontwikkeling van externaliserend gedrag: wat zegt de wetenschap?
Prof. Dr. Susan Branje | Universiteit Utrecht

Psychotrauma en externaliserend gedrag: antisociaal gedrag bij meisjes als gevolg van psychotrauma
Dr. Helena Oldenhof | VUMC

(Rand)crimineel gedrag, gewetensontwikkeling en mentaliseren bij jeugdige verdachten
Prof. Dr. Frans Schalkwijk | Universiteit van Amsterdam

Agressie in de groep
Anton Horeweg M SEN | In Holland

De normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor in de relatie tussen opvoedingsgedrag en internaliserende en externaliserende problemen bij lagereschoolkinderen en adolescenten
Prof. Dr. Guy Bosmans | Universiteit Leuven

Ondersteunen van emotie- en gedragsregulatie bij problemen in het executief funtioneren
Prof. Dr. Petra Hurks | Universiteit Maastricht

Hulpverlenen en / of politie en justitie betrekken? Waar trek je de grens en hoe voorkom je dat je in het (niet) samenwerken met politie en justitie je boekje te buiten gaat?
Theo Hendrickx | Stichting Helse Liefde

Werken met cliënten die in de hulpverlening tussen de wal en het schip belanden / van het kastje naar de muur gestuurd worden
Drs. Erik Jongman | De Waag Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie en Levvel

Werken met niet westerse probleemgezinnen: welke kennis is van belang en hoe toe te passen in de praktijk?
Jennet Ahbouk MSc. | Praktijk HSN

Preventie, signalering en begeleiding bij game-problematiek en gameverslaving
Koen Schobbers | Gamer met topsportstatus

Vergroten van zelfcontrole ter voorkoming van zelfdestructief gedrag
Drs. Jeroen Steenmeijer | Reinier van Arkel

Jeugdige beïnvloedbaarheid en het brein
Dr. Fabiënne Naber


Dr. Guido van de Luitgaarden is de docent bij wie je met vragen terecht kunt. Hij coördineert de beantwoording van vragen van de cursisten.


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Guido is de docent waarbij je terecht kunt met vragen.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Nieuwe autoriteit en verbindend gezag in de praktijk

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Psychotrauma heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind of jongere, op diverse domeinen. Arno Derikx gaat vanuit het gedachtengoed van Haim Omer in op de vraag hoe rekening te houden met psychotrauma in het omgaan met gedragsproblematiek bij kinderen en jeugdigen. De concrete handvatten vanuit deze methodiek bieden een uitgelezen kans om juist met deze doelgroep te kunnen werken. Het eigen maken en internaliseren van de visie, het gedachtengoed en de daaraan gekoppelde interventies kunnen nieuwe dimensies openen. Het verzet tegen destructief (buitenkant) gedrag in voortdurende en niet aflatende verbondenheid met de ander (de binnen kant) is onmisbaar in het werken binnen deze dynamieken. Macht en gezag uitoefenen staat haaks op wat de dynamiek vergt en leidt maar al te vaak tot escalaties en verdieping van de problematiek. Van onmacht en frustratie naar kracht. De kracht van de geboden bescherming en de kracht van de verbinding.

Jan BuitelaarRadboud UMC
Prof. Dr. Jan Buitelaar
Bijdrage: Weg met misverstanden over ADHD

Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboudumc. Hij is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en voormalig bestuursvoorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Buitelaar leidt onderzoeksprojecten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag, en stemmingsproblemen. 

Jan Buitelaar gaat in deze presentatie in op de laatste ontwikkelingen in het werken met jeugdigen en adolescenten met ADHD. Hebben we het over een modediagnose? Wat zegt deze diagnose over het functioneren van de hersenen en hoe verantwoord om te gaan met het voorschrijven van medicijnen?

Jorien van HoornUniversiteit Leiden
Dr. Jorien van Hoorn
Bijdrage: DHD en de kansen en risico's van social media

Jorien van Hoorn studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkt als psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. bij Levvel en is Universitair Docent aan de Universiteit Leiden. 

Jorien van Hoorn geeft een inkijk in het puberbrein om te zien hoe sociale feedback wordt verwerkt en wat er gebeurt in de hersenen bij het gebruik van sociale media. Aan de hand van data uit wetenschappelijk onderzoek bespreekt zij de gevoeligheid voor sociale feedback bij jongeren met ADHD en de risico’s en kansen die dat met zich meebrengt. Zij zal hierbij nader in gaan op de relatie tussen ADHD-symptomen en sociale media, gekoppeld aan tips hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: ADHD - hoe werkt dit bij jezelf?

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte expertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling. In zijn rol als spreker staat hij er niet alleen als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige die als kind werd gediagnostiseerd met CD.

De behoeften en talenten van mensen met ADHD verschillen vaak sterk van die van mensen zonder ADHD. Voor mensen met ADHD is het een uitdaging om zichzelf te mogen zijn en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in een maatschappij waarin de meeste mensen geen ADHD hebben. Voor mensen in de omgeving van mensen met ADHD – zoals partners, ouders, leraren en hulpverleners – vormt het een uitdaging om de persoon met ADHD te begrijpen en hen hierin te begeleiden. Arno zal aan de hand van zijn ervaringen als mens met ADHD laten zien op welke manier je mensen met ADHD in hun kracht kan zetten.

Kim Jolink-VerkuijlenKim Streetwise Advies
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: Complexe gezinssystemen en jonge ondermijners

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft 1 van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Momenteel werkt zij voor XLGroup Streetcare in het straathoekwerk en is zij eigenaar van KIM Streetwise Advies van waaruit onlangs de werkmethodiek Streetcare is uitgebracht. Een methodiek die inzoomt op jongeren met complexe multi-problematiek, veelal afkomstig uit de straatcultuur. Streetcare brengt de jeugdzorg terug naar de jongeren, en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Ouders van multiprobleemgezinnen kampen in de opvoeding van hun kinderen niet zelden met crimineel gedrag van hun kroost. Kim Jolink-Verkuijlen behandelt in deze bijdrage drie pijlers die van belang zijn om de balans binnen zulke gezinnen te herstellen. Wat kun je als hulpverlener doen om aan te sluiten en welke interventies kunnen op de korte termijn worden ingezet?

Geert Jan StamsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Bijdrage: Anti-sociaal gedrag: wat en hoe?

Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben veel moeite met stabiliteit in hun denken, voelen en gedrag. Hierdoor zijn ze vaak erg impulsief, prikkelbaar of agressief en op zoek naar een snelle behoeftebevrediging. Ook hebben ze een beperkt ontwikkeld geweten. Geert Jan Stams legt uit wat we verstaan onder anti-sociaal gedrag, hoe het ontstaat en waar aanknopingspunten zitten voor begeleiding en behandeling.

Arno van DamTilburg University
Prof. Dr. Arno van Dam
Bijdrage: Het aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek

Arno van Dam is klinisch psycholoog met ruime ervaring in de specialistische en forensische GGZ en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Hij behandelt en onderzoekt mensen die zich grensoverschrijdend gedragen.

Wat heb je als professional nodig om met mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek te kunnen werken? Kan iedereen het leren? Of moet je er een bepaald type voor zijn? In deze bijdrage wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden uitgelegd wat je moet doen om een goede werkrelatie op te bouwen en te onderhouden.

Michiel Noordzij
Drs. Michiel Noordzij
Bijdrage: Aan het werk met forse gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Michiel is kinder- en jeugdpsychiater (np) en systeemtherapeut en heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring in het coachen van gezinnen en scholen rond kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Hij is auteur van het boek “Echt Wel!”, waarin hij zijn methode om moeilijker gedragsproblemen aan te pakken beschrijft. Tevens is hij bedenker en mede ontwikkelaar van het FunctioneringsProfiel, dat momenteel gebruikt wordt als digitaal triage instrument in de ambulante jeugdzorg. Hij werkt aan een boek dat een systematiek beschrijft ter verbetering van Jeugdzorg.

Gedragsproblemen zuigen veel aandacht en kunnen leiden tot boosheid, machteloosheid en handelingsverlegenheid, zowel thuis, op school, als in hulpverleningssituaties. Wij zijn opgeleid om in gesprek te komen, maar wat doe je als dat niets oplevert? Hoe help je ouders en collega’s die de regie (opnieuw) zijn verloren? In deze presentatie kom je van een passieve in een actieve positie en proef je van een systematische aanpak. Het gaat over het ‘repareren’ van je eigen werkhouding, over ‘groeitaal’ en over interventies die vooraf, tijdens en na het ongewenste gedrag plaatsvinden.

Susan BranjeUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Susan Branje
Bijdrage: Externaliserend gedrag in context: ontwikkeling, oorzaken en implicaties

Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en relaties van jongeren met ouders en leeftijdgenoten en de samenhang daarvan met psychosociale aanpassing. Binnen het universitaire strategische thema Dynamics of Youth doet ze onderzoek naar het gevoel van erbij horen van kinderen met meer dan een thuissituatie.

In deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende vormen van externaliserend gedrag en hun ontwikkeling. Wat kan beschouwd worden als “normaal” en behorend bij de leeftijd, kunnen we grenzen tussen gezond en problematisch gedrag vaststellen? Daarnaast wordt ingegaan op de rol die individuele kenmerken en relaties met ouders en leeftijdsgenoten spelen in externaliserend gedrag, de functies van externaliserend gedrag en wat dit betekent voor het omgaan met jongeren die veel externaliserend gedrag vertonen.

Helena OldenhofLevvel
Dr. Helena Oldenhof
Bijdrage: Antisociaal gedrag bij meisjes

Helena studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar loopbaan combineerde ze wetenschappelijk onderzoek met klinisch werk. Ze werkte bij de GGD Amsterdam voor de Top600 aanpak en als onderzoeker bij het NSCR. Helena promoveerde binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC en werkte in JeugdzorgPlus instelling de Koppeling. Momenteel is Helena werkzaam bij Levvel als psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats voor Risicojeugd (AWRJ), een landelijk samenwerkingsverband waarbij het Amsterdam UMC is aangesloten.

Onderzoek naar externaliserend gedrag richt zich vooral op jongens. Daardoor weten we nog weinig over meisjes die ernstig antisociaal gedrag vertonen. De laatste jaren zien we ernstig antisociaal gedrag vaker bij meisjes en zij lijken te kampen met een meer ernstige vorm. In deze bijdrage bespreekt Helena Oldenof hoe antisociaal of externaliserend gedrag zich kan uiten bij meisjes en wat onderzoek ons vertelt over de onderliggende oorzaken. Zij zal neurobiologisch onderzoek aanhalen en de relatie met trauma belichten. Tot slot zal stil gestaan worden bij de implicaties hiervan voor de behandeling van externaliserend gedrag bij meisjes.

Frans SchalkwijkWerkzaam bij: Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Frans Schalkwijk
Bijdrage: De invloed van mentaliseren en trauma op het geweten van delinquente jongeren

Frans Schalkwijk is opgeleid als psychotherapeut. Hij volgde de opleiding tot psycho-analyticus en promoveerde op muziektherapie. Tot voor kort was Frans Schalkwijk circa 20 jaar werkzaam als rapporteur pro Justitia. Zijn aandachtsgebieden zijn schuld & schaamte en narcisme. Momenteel doet hij onderzoek naar de beschrijvende diagnostiek van het geweten.

Het geweten is geen innerlijk opschrijfboekje met regels over goed en kwaad, maar een vloeibare psychische functie. De kwaliteit van het mentaliserend vermogen is een van de aspecten die het functioneren van het geweten bepaalt. Want wat je niet denkt en begrijpt, weegt ook niet mee in het geweten. Naast een uitleg over het geweten worden ook voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar mentaliseren, traumatiserende ervaringen en de gewetensfunctie bij delinquente jongeren gepresenteerd.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Agressie in de groep

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

We hebben allemaal vaak hetzelfde beeld bij agressie. Een leerling die verbaal agressief wordt of zelfs fysiek agressief wordt. Er zijn echter ook minder zichtbare vormen van agressie. De oorzaken van de agressie kunnen heel verschillend zijn. We bekijken agressie uit frustratie, uit berekening en agressie als gevolg van stress, trauma en problematische hechting. Kun je agressie in de klas voorkomen? Niet altijd. We bekijken wat je kunt doen om agressie tegen te gaan. Ook bekijken we de agressiecurve en de momenten dat je (nog wel) kunt ingrijpen en agressie wellicht voorkomen.

Guy BosmansKU Leuven
Prof. Dr. Guy Bosmans
Bijdrage: Van normale gehechtheid naar risicofactoren

Guy Bosmans is als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van vertrouwen in ouderlijke steun tijdens stress en de mechanismen onderliggend aan die ontwikkeling en onderliggend aan veranderingen in vertrouwen over tijd. Het model dat hij bestudeert integreert inzichten uit ontwikkelings- en sociale psychologie, ontwikkelingspsychopathologie, cognitieve leertheorie, en biologisch onderzoek naar endocrinologische, (epi)genetische, en psychophysiologische processen.

Guy Bosmans legt in deze presentatie de focus op de normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor in de relatie tussen opvoedingsgedrag en internaliserende- en externaliserende problemen bij lagere school kinderen en adolescenten. Gehechtheid blijkt minder stabiel dan we altijd dachten. Het zich veilig voelen varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van de meest recente zorgervaring. Niet alleen schokkende ervaringen – de lawful disconnections – kunnen oorzaak zijn van een vertrouwensbreuk, zoals men vroeger dacht.

Petra HurksUniversiteit Maastricht
Prof. Dr. Petra Hurks
Bijdrage: Executief functioneren bij kinderen: wat is de impact hiervan op gedrag en emoties?

Petra Hurks is in 1998 afgestudeerd als psycholoog (specialisatie: neuro- en revalidatiepsychologie). Vijf jaar later is zij gepromoveerd bij de universiteit Maastricht, op een onderzoek naar het cognitief functioneren van o.a. kinderen met (een vermoeden van) ADHD. Momenteel is zij bij dezelfde universiteit werkzaam als hoogleraar op het gebied van de psychodiagnostiek. In het kader van haar leerstoel verricht zij oa. onderzoek naar de kwaliteit van psychologische tests en het gebruik van tests bij het nemen van beslissingen. Een aantal voorbeelden van wat haar werk inhoudt zijn: Ze is voorzitter van COTAN, een landelijke commissie die de psychometrische kwaliteit van psychologische tests en testgebruik in Nederland evalueert (https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/psychologische-tests-cotan/). Daarnaast heef zij de afgelopen jaren bijgedragen aan publicaties over cognitie/intelligentie. Ze is bijv. betrokken bij de ontwikkeling van meerdere Nederlandse versies van de Wechsler-intelligentietests. Wechsler instrumenten worden veel gebruikt door psychologen om intelligentie te meten. Ze was adviseur oa. voor de Nederlandse Gezondheidsraad over de effecten van lood in water op de intelligentie van kinderen én de effecten van CO2 in schoolomgevingen op het leren van kinderen en ze was aangesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie als de beoordelaar van hun 5-jarig beleid inzake gedragsinterventies voor jongeren. Naast onderzoek bestaan haar kerntaken uit onderwijs en management.

De term “executieve functioneren” (EFs) verwijst naar een verzameling aan cognitieve functies, die een individu nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren in de wereld om zich heen. Twee voorbeelden van deze functies zijn het vermogen om de aandacht te richten op relevante zaken en het kunnen negeren van irrelevante zaken en/of het kunnen remmen van iemand’s gedrag (een functie die in de literatuur vaker “inhibitie” wordt genoemd). De spreker zal in haar verhaal in gaan op deze EFs en meer specifiek op wat de consequenties zijn van het hebben van problemen op het gebied van de EFs. Daarbij zal ze in het bijzonder in gaan op de relatie tussen EFs (of tekorten daarin) en emotie- en gedragsregulatie bij kinderen. Daarbij biedt ze handvatten ten aanzien van het beter observeren en begrijpen van EFs en zal worden ingegaan op de mogelijkheid om deze EFs te verbeteren door “trainen”. Het doel van deze lezing is de toehoorder kennis over EFs te geven, als mede praktische handvaten om EF problemen te herkennen en aan te pakken.

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Samenwerking hulpverlening-politie?

Theo heeft 43 jaar bij de politie gewerkt, voornamelijk in het sociaal domein en bedrijfstrauma opvangteam. Zijn taken waren gericht op huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, jeugdzaken en mensenhandel (loverboyproblemen). Hij heeft daarnaast stichting Manna (multidisciplinair centrum voor hulpverlening) en het expertisebureau Helse Liefde (mensenhandel) opgericht. Daarnaast heeft hij de functie van voorzitter van de landelijke vereniging voor counselling (ABvC). Momenteel werkt hij als adviseur, docent en supervisor voor meerdere organisaties voor hulpverlening in Nederland.

De samenwerking tussen politie en hulpverlening is hoog noodzakelijk maar blijkt in de praktijk regelmatig tot problemen te leiden. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, met name het gebrek aan kennis over de werkterreinen, taken en verplichtingen. Deze bijdrage geeft meer inzicht in de onderliggende factoren die tot problemen leiden in de samenwerking. Ook zal aandacht gegeven worden aan de (on)mogelijkheden van samenwerken en de redenen daarvan. Doel van de presentatie is om meer inzicht en begrip te bieden voor elkanders werkgebieden en de meerwaarde voor elkaar.

Erik JongmanLevvel en de Waag
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Vermijding! Vermijding! Vermijding! De valkuil van jongeren en werkers met ernstige gedragsproblemen

Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Jongeren met ernstige gedragsproblemen vertonen vaak extreem vermijdingsgedrag waardoor zij nergens echt aankomen. Die vermijding zat vaak al in het gezinssysteem waarna onderwijs en hulpverlening vaak zijn afgehaakt. Repressie lijkt vaak het antwoord maar is het zelden. Hulpverlening zal samen met de belangrijke partners het aan moeten gaan met het gezin en de jongeren. Hoe doe je dat, waarom is samenwerking essentieel en hoe houdt je het vol als de jongere of het gezin weer niet komt en in oud gedrag vervalt! Deze bijdrage beschrijft de onderliggende dynamiek en de mogelijkheden om deze kwetsbare jongen en hun gezinnen wel te bereiken.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Niet-westerse gezinsproblematiek

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en orthopedagoog generalist. Zij is directeur en hoofdbehandelaar van Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben verschillende kenmerken en problemen die tegelijkertijd op verschillende domeinen in het gezin en in de context/leefsituatie rond het gezin spelen. Zij zijn overbelast door de vele problemen waarmee ze te maken hebben. Maar wat betekent dat voor het werken met niet westerse probleemgezinnen? Wat zijn uitingsvormen, welke kennis is van belang en wat dien je als professional te doen om optimaal aan te sluiten?

Koen SchobbersParents of Play
Koen Schobbers
Bijdrage: Preventie, signalering en begeleiding bij game-problematiek en gameverslaving

Koen Schobbers was de eerste esporter met een topsportstatus en studeerde tegelijkertijd geneeskunde. Op basis van zijn ervaring met zijn moeder heeft hij Parents of Play opgericht, een bedrijf dat opvoeders en professionals helpt hoe op een goede manier om te gaan met gamende kinderen. Daarnaast werkt Koen als consultant met multinationals en is hij bestuurslid en vicevoorzitter van de Atleten, Spelers en Community Commissie bij de Global Esports Federation. Hij wordt gezien als dé specialist op het gebied van gamen en esports.

Gamen is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar gamen kan ook doorslaan in problematisch gamegedrag. In hoeverre kunnen we spreken over een gedragsverslaving en/of dwangmatig gedrag bij gameproblematiek? Wat zijn de signalen en wanneer moeten we ons zorgen maken? En als er zorgen zijn, hoe maken we dit bespreekbaar en wat is dan verder mogelijk?

Jeroen SteenmeijerGGz Centraal
Drs. Jeroen Steenmeijer
Bijdrage: Zelfcontrole bij Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag

Jeroen Steenmeijer is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij het opzetten van de IHT en HIC teams in Amsterdam. Bij De Bascule/VUmc heeft hij onderzoek gedaan naar suïcidepreventie bij jongeren en werkte hij bij de crisisdienst in regio Eemland. Sinds april 2020 werkt Jeroen bij GGz Centraal als geneesheer-directeur voor Fornhese (kinder- en jeugdpsychiatrie). Daarnaast geeft hij samen met anderen de cursus Depressie en suicidaliteit bij adolescenten bij RINO Amsterdam. In al deze functies is hij regelmatig betrokken bij de zorg aan suïcidale jongeren. 

Jaarlijks overlijden er in Nederland tientallen jongeren aan zelfdoding en het is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren in de Westerse wereld. Zo'n 15-20% van de scholieren en studenten heeft een periode doorgemaakt waarin zij aan zelfdoding dachten of aan zelfbeschadiging hebben gedaan. Gaat het hier om een gebrek aan zelfcontrole? Of zijn er andere dingen aan de hand dat dit zo veel voorkomt onder jongeren? En hoe help je jongeren weer de controle terug te krijgen? In deze lezing wordt er stil gestaan bij deze onderwerpen onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De gegevens zijn up to date tot 2021. De recentere data geven echter geen ander beeld.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: De beïnvloedbaarheid van het het jeugdige brein

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Fabiënne Naber legt uit hoe het brein continu in ontwikkeling is, waarna ze de overstap maakt naar positieve en negatieve beïnvloedbaarheid bij pubers en adolescenten. In hoeverre speelt deze beïnvloedbaarheid een rol bij jongeren die het slachtoffer dreigen te worden (of zijn) van criminele uitbuiting? Welke kennis is van belang en wat is vervolgens bepalend in het kader van begeleiding en behandeling?


Certificering

Het schrijven van een viertal korte, persoonlijke reflecties maakt integraal onderdeel uit van deze collegereeks. Hierin laat je zien dat je de stof begrepen hebt en deze kunt toepassen in je eigen beroepspraktijk.


Accreditatie

Bij onderstaande kwalilteitsregisters is accreditatie aangevraagd.

SKJ
20 punten in de categorie informeel leren - conferentie

Registerplein
20 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
20 punten voor:

 • GGZ verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 799,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 29,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 600,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • 20 hooggewaardeerde colleges die gedurende 3 maanden in een e-learning format (dus on-demand) gevolgd kunnen worden in een online leeromgeving
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Drie hele maanden toegang tot onze digitale leeromgeving met daarin alle colleges
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Branche-erkende scholing
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en bijschrijven accreditatiepunten na afloop

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!