20 september 2023 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters - editie 2023

Congres op locatie - wat moet je weten

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 november 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 november 2023 online / on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters - editie 2023


Startdatum 20 september 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2023 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 20 september 2023

Max. aantal deelnemers 250

Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd, bij baby’s, peuters en kleuters.

Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van seksueel misbruik, psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing.

Bijna niet te bevatten dat het voorkomt en toch is het zo. Sterker nog, jonge kinderen zijn degenen die het meeste geslagen worden. Ook voor psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn zij extra kwetsbaar. Je kunt het niet altijd zien en het is vaak lastig te verdragen. Bovendien ligt het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind heel gevoelig. Wat als je het mis hebt en het risico ontstaat dat ouders of anderen zich vals beschuldigd voelen? Alle reden dus om je te verdiepen in de mogelijkheden om op een goede manier en op het juiste moment actie te ondernemen.

In deze tweede editie van het congres is een interessant programma samengesteld. De sprekers delen belangrijke kennis over mishandeling bij deze kwetsbare doelgroep en geven bovendien concrete handreikingen.

Je hebt vanaf 1 november 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 november 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's, peuters, kleuters en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten en -consulenten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, kinderergotherapeuten, maatschappelijk werkers en professionals in de kinderopvang (gespecialiseerd en regulier) en medewerkers van wijkteams en gemeenten.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • Welke stappen je als professional kunt gebruiken bij vroegsignalering
 • Omgaan met seksueel misbruik bij de allerjongsten
 • De do’s & dont’s in het werken met de meldcode
 • Doorbreken van intergenerationeel trauma na huiselijk geweld
 • Begeleiding en behandeling gebaseerd op wetmatigheden ui de systeemtheorie en communicatiewetenschappen
 • Vroegsignalering kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen in Nederland
 • Interventie voor gezinnen waar een veilige start onder druk staat

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden - Euregionaal Congresburo

10.15 uur Mr. Maaike Brunekreef [Achter de voordeur] en Drs. Michaela Hilhorst [GGD Utrecht] - Blauwe plekken – wel of niet aan de bel trekken

11.10 uur Drs. Aafke Scharloo [Eigen praktijk] - Omgaan met seksueel misbruik bij de allerjongsten

12.05 uur Pauze

12.20 uur Ida Groeneveld [Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond] - De do's and don'ts van de meldcode

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Drs. Karine Zuidgeest [Jeugdzorgacademie] en Willemien van den Dorpel MSc. [Universiteit Leiden] - Doorbreek intergenerationeel trauma na huiselijk geweld

Deelsessie 1B Téo Visser [Systeemtherapie en consultancy] - Een kind verbindt, zelfs bij trauma en pijn

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Phildy Asamoah MSc. [Pharos] - Vroegsignalering kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen

Deelsessie 2B Drs. Maartje Snelders [William Schrikker Stichting] - Veilige Start: wat kan wel wanneer er veel aan de hand is?

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Maaike BrunekreefAchter de VOORdeur producties
Mr. Maaike Brunekreef
Bijdrage: Blauwe plekken – wel of niet aan de bel trekken

Maaike Brunekreef, inhoudelijk expert op het gebied van geweld afhankelijkheidsrelaties, werkte jarenlang als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling in een topklinisch ziekenhuis. Ze heeft ervaring als maatschappelijk werker, trainer, adviseur en spreker in het sociale en medische domein. Haar missie is om (aankomende) beroepsprofessionals te 'leren zien' en te 'leren durven' handelen bij mogelijke signalen van onveiligheid achter de voordeur. Maaike is initiatiefnemer van vele educatieve taboedoorbrekende projecten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder de VR-training 'Achter de VR deur'. Zij ontving in 2022 de Van Dantzigpenning voor haar bijdrage in de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Maaike is zelfstandig sociaal ondernemer.

Handelingsverlegenheid speelt een grote rol om bij een vermoeden van mishandeling van een baby, peuter of kleuter niet aan de bel te trekken. Vaak gebeurt dit uit angst om de signalen verkeerd te interpreteren en onterecht een melding te doen. Men moet weten wanneer iets niet pluis is. Het hanteren van de PANDA-stappen ondersteunt het signaleren van kindermishandeling, Deze lijst bestaat uit vier stappen om op basis van objectieve gegevens te besluiten een verdenking wel of niet nader te onderzoeken.

Michaëla HilhorstBovenIJ Ziekenhuis
Drs. Michaëla Hilhorst
Bijdrage: Blauwe plekken – wel of niet aan de bel trekken

Michaëla Hilhorst is kinderarts en tevens werkzaam als forensisch arts bij de GGD Utrecht. Vanuit die rol heeft zij een rijke ervaring opgebouwd met het signaleren en bespreekbaar maken van een vermoeden van kindermishandeling.

Michaëla Hilhorst geeft deze presentatie samen met Mr. Maaike Brunekreef.

Aafke ScharlooZelfstandig klinisch psycholoog
Drs. Aafke Scharloo
Bijdrage: Seksueel misbruik van jonge kinderen: Kun je het aan (zien)?

Aafke Scharloo is klinisch psycholoog en orthopedagoog. Ze is pionier in de aanpak van seksueel misbruik en het onderwerp heeft haar nooit meer losgelaten. Aafke is één van de ontwerpers van de methodiek van de taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik. Ze werkt door het hele land als deskundige voor hulpverleners, ouders, kinderen zelf en politie en justitie als het gaat om vragen rondom dit onderwerp. Naast inhoudelijk klinisch werk is Aafke opleider, supervisor en adviseur. Ze is op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma zelfstandig gevestigd.


Seksueel misbruik komt veel vaker voor dan we willen weten. Ook bij jonge kinderen. De gevolgen zijn groot. Het is dus van belang dat we daar snel achter komen en zorgen dat het stopt. En dat we zorgen dat de kinderen hulp krijgen, want hopen dat ze het vergeten is een illusie. Wat dan wel? Doorbreek de stilte en praat met ouders en kinderen. Weet wanneer je je zorgen moet maken en weet wat je kunt doen?

Ida GroeneveldVeilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Ida Groeneveld
Bijdrage: De do's & dont's van de meldcode

Ida Groenveld was onderzoeker bij de voorloper van Veilig Thuis, het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK). Zij werkt momenteel als procesregisseur bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie en geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Het doel is om te richten op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

In deze praktijkgerichte presentatie doorloopt Ida Groeneveld aan de hand van casuïstiek het totale proces in relatie tot het werken met de meldcode. Zij doet dit vanuit meldingen vanuit de context van de allerkleinsten.

Karine ZuidgeestDe Jeugdzorgacademie
Drs. Karine Zuidgeest
Bijdrage: Doorbreek intergenerationeel trauma na huiselijk geweld

Karine Zuidgeest is Kinder- Jeugdpsycholoog (NIP) en bijna 20 jaar werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening als gedragswetenschapper, diagnosticus en behandelaar. Sinds 2019 werkt zij als zelfstandige met kinderen in complexe opvoedsituaties waarbij veelal sprake is van een (dreigende) kinderbeschermingsmaatregel. Samen met Nina Draaisma is Karine ontwikkelaar van NIKA, een methode gericht op het doorbreken van problematische gehechtheid.

In deze deelsessie wordt ingegaan op intergenerationeel trauma na huiselijk geweld. Centraal staat de vraag hoe het komt dat de effecten van traumatische ervaringen zo vaak in volgende generaties doorwerken. In het verlengde hiervan schetsen Karine en Nina de mogelijkheden om via gerichte behandeling het patroon van intergenerationeel trauma is te doorbreken. Daarbij komen zowel inzichten uit wetenschappelijk onderzoek als casuïstiek uit de behandelpraktijk aan bod.

Willemien van den DorpelUniversiteit Leiden
Willemien van den Dorpel MSc.
Bijdrage: Doorbreek intergenerationeel trauma na huiselijk geweld

Willemien is promovenda aan de Universiteit Leiden op het project ‘Samen stap voor stap vooruit’, een onderzoek naar trauma- en gehechtheidsbehandeling voor gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) na huiselijk geweld. Zij is al enkele jaren werkzaam binnen dit onderzoek. Onlangs heeft zij de research master Developmental Psychopathology in Education and Child Studies afgerond aan de Universiteit Leiden. Binnen deze master is zij afgestudeerd in de specialisatie Forensische Gezinspedagogiek.

Willemien van den Dorpel geeft deze presentatie samen met Karine Zuidgeest.

Téo VisserTéo Visser - systeemtherapie en consultancy
Téo Visser
Bijdrage: Een kind verbindt, zelfs bij trauma en pijn

Téo Visser is SPV/Systeemtherapeut en werkzaam in de GGZ acute dienst. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor relatie en gezinstherapie. Tevens is hij opleider en supervisor op dit gebied. Teo participeert in een provinciaal platform tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

De onzichtbare banden tussen ouders en kinderen kunnen leiden tot zowel een groeizaam ontwikkelingsklimaat voor kinderen als tot destructieve interacties, onveiligheid en huiselijk geweld. Kinderen zijn sensitief en reactief op het gedrag van de ouders, zelfs als dit gedrag voortkomt uit trauma en pijn. In deze presentatie wordt vanuit verschillende theoretische concepten gekeken naar de hulpverlening en behandeling aan deze gezinnen. Zowel wetmatigheden uit de systeemtheorie als die uit de communicatiewetenschappen komen hierbij aan de orde.

Phildy AsamoahPharos
Phildy Asamoah
Bijdrage: Vroegsignalering kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen

Phildy Asamoah werkt bij Pharos als adviseur/projectleider binnen het team ‘Opgroeien met gelijke kansen op gezondheid’ waarbij zij zich onder meer bezig houdt met cultuursensitief werken. Zij is junior onderzoeker en participeerde in het onderzoek rond kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen.

Wat maakt vroegsignalering van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen zo lastig? En wat zijn oplossingsrichtingen om het makkelijker te maken? Pharos heeft naar aanleiding van signalen uit de praktijk recent een verkenning uitgevoerd naar antwoorden op beide vragen. In haar presentatie deelt Phildy Asamoah de inzichten uit de verkenning. Vervolgens neemt zij je mee in de belemmerende en bevorderende factoren die professionals in hun werk ervaren met gezinnen waar sprak is van mishandeling en misbruik. Daarbij gaat Phildy ook aan de slag met het op een cultuursensitieve werkwijze bespreekbaar maken van verontrustende signalen bij gezinnen die nieuw zijn in Nederland.

Maartje SneldersWilliam Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Drs. Maartje Snelders
Bijdrage: Veilige Start: wat kan wel wanneer er veel aan de hand is?

Maartje Snelder is Projectleider Veilige Start bij William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Van de kinderen die ieder jaar geboren worden, wordt ongeveer 0,5% van de kinderen geboren in een situatie waarbij er bij de aanstaande ouders sprake is van meervoudige en complexe problematiek en er grote zorgen zijn over het ongeboren kind, tijdens en/of na de zwangerschap. Veilige Start is een intensief vrijwillig traject dat wordt ingezet voor de geboorte en loopt tot het kind een half jaar oud is. In deze deelsessie wordt nader ingegaan over het doel, hoe de interventie Veilige Start er uit ziet en wat het effect is op deze gezinnen. Er wordt gesproken over wat er nodig is om veiligheid te creëren voor het gezin. De centrale vraag hierbij is altijd; ‘Wat kan wel?’ We bespreken wat de verschillende risico’s zijn voor ouders en kind, maar ook wat de dilemma’s en de kansen zijn voor deze gezinnen. Er is daarnaast aandacht voor reflectie en je eigen dilemma’s, wat betekent dit voor je eigen rol als professional?

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
In behandeling

Registerplein
In behandeling

NIP K&J / NVO O-G
In behandeling

FGzPt
In behandeling

AbSG* (KNMG/GAIA)
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
​​​​​​​In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
​​​​​​​In behandeling

Register Vaktherapie
​​​​​​​In behandeling

Dit congres staat voor 7 studie-uren.

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van dit congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2023 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over kindermishandeling bij jonge kinderen
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog online en on-demand bekeken worden
 • Diverse kortingen mogelijk
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!