5 oktober 2023 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 november 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 november 2023 online / on demand te bekijken. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten.
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023


Startdatum 5 oktober 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 5 oktober 2023

Max. aantal deelnemers 200

Externaliserende gedragsproblemen zijn in de hulpverlening en het onderwijs schering en inslag.

Daarbij kun je denken aan verbale of fysieke agressie, woede-uitbarstingen, vandalisme en impulsief gedrag. Deze gedragingen worden ook wel geassocieerd met gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten, zoals oppositionele-opstandige stoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Behandeling en begeleiding van externaliserend gedrag richt zich vaak op het aanleren van copingvaardigheden en het verbeteren van de sociale en emotionele competentie van het kind of adolescent.

Welke oorzaken van externaliserend probleemgedrag zijn te vinden in het gezinssysteem en hoe kun je daar als hulpverlener systeemgericht aan de slag gaan? En hoe verstevig je de opvoedingsvaardigheden van ouders wanneer hun kind gedragsproblemen laat zien? Hoe kun je elementen uit lichaamsgericht werken inzetten bij deze jongeren? Op welke manier ga je het best om met externaliserende gedragsproblemen bij een ouder of adolescent met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis? Of bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Wat heeft radicalisering eigenlijk met externaliserende gedragsproblemen te maken?

Op deze en andere vragen geven de zeven experts uit wetenschap en praktijk op dit congres een antwoord.

Je hebt vanaf 1 november 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 november 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met kinderen of jongvolwassenen die externaliserend gedrag laten zien. Denk daarbij aan psychologen / (ortho)pedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en jongerenwerkers, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, gezinsbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders en zorgcoördinatoren.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • Psychologische kwetsbaarheid voor radicalisering
 • Interpretatie van externaliserend gedrag bij (jonge) mensen met een (L)VB
 • Systeemgericht behandelen van externaliserende gedragsproblemen
 • Lichaamsgericht werken aan agressie en onbegrepen gedrag
 • Opvoedingsvaardigheden voor ouders bij externaliserende gedragsproblematiek
 • Externaliserende gedragsproblematiek bij BPS
 • Adequate zorgverlening aan jongeren met externaliserende problemen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Arno van Dam [Tilburg University] - Psychologische kwetsbaarheid voor radicalisering. Wat kunnen we doen?

11.10 uur Drs. Erik Jongman [Levvel en de Waag] - Interpretatie van externaliserend gedrag bij (jonge) mensen met een (L)VB

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Larissa Hoogsteder [De Waag] - Systeemgericht behandelen van externaliserende gedragsproblemen

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Sjors Verdiesen [Verdiesen Trainingen] - Lichaamsgericht werken aan agressie en onbegrepen gedrag

Deelsessie 1B Dr. Maartje Raaijmakers [Opvoedpoli] - Opvoedingsvaardigheden voor ouders bij externaliserende gedragsproblematiek

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Liesbet Nijssens [MBT Belgium] - Externaliserende gedragsproblematiek bij BPS

Deelsessie 2B Drs. Marjan de Lange [Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling] - Betrek mij gewoon! Leren van ouders, jongeren en professionals in de jeugdhulp!

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Arno van DamTilburg University
Prof. Dr. Arno van Dam
Bijdrage: Psychologische kwetsbaarheid voor radicalisering. Wat kunnen we doen?

Arno van Dam is klinisch psycholoog met ruime ervaring in de specialistische en forensische GGZ en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Hij behandelt en onderzoekt mensen die zich grensoverschrijdend gedragen.

Radicalisering en polarisatie nemen de laatste jaren sterk toe in de maatschappij. Ook in de sociale en psychische hulpverlening worden we daarmee geconfronteerd. Hoe hangen psychische en sociale kwetsbaarheid samen met radicalisering en hoe kunnen we daar als hulpverleners op in spelen.

Erik JongmanLevvel en de Waag
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Interpretatie van externaliserend gedrag jongeren met een (L)VB

Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Wat is essentieel voor diagnostiek en behandeling voor jeugdigen met externaliserend gedrag in combinatie met een LVB? Vanuit dit gegeven legt Erik Jongman de focus op het belang van een goede werkrelatie en wat betekent dit voor het reguleren van emoties en het preventief omgaan met externaliserend gedrag? Na een inhoudeljke verkenning zal hij aan de hand van casuïstiek, praktische tips geven voor de praktijk.

Larissa HoogstederDe Waag
Dr. Larissa Hoogsteder
Bijdrage: Not too fast

Larissa Hoogsteder is werkzaam bij De Waag en bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij richt zich op gedragsproblemen bij jeugdigen en jongvolwassen en mensen met een licht verstandelijke beperking, zoals agressief gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, allerlei vormen van jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, en ingrijpen bij ernstige problemen vanuit een civiel- of strafrechtelijk kader.

Larissa Hoogsteder gaat nader in op het behandelen van jongeren met externaliserende gedragsproblemen in een ambulante en gesloten setting. Hierbij is veel aandacht voor de meerwaarde van een systeemgerichte benadering in combinatie met andere werkzame elementen. Ook wordt ingegaan op de impact van de sociale media en groepsdruk. Tijdens de presentatie worden er verschillende voorbeelden gegeven vanuit de praktijk. Ook wordt er specifiek ingegaan op FAST (forensische ambulante systeem therapie), een outreachende interventie voor jongeren met ernstige vormen van externaliserende gedragsproblemen, zoals agressief gedrag en het plegen van delicten.

Sjors VerdiesenSjors Verdiesen
Sjors Verdiesen
Bijdrage: Lichaamsgericht werken? Hoe dan?

Sjors Verdiesen is Psychofysiek Coach binnen Verdiesen trainingen waarbij hij zich richt op het vergroten van weerbaarheid. Wat is een passende gedragsverandering en hoe het beoogde resultaat te bereiken? Sjors heeft expertise opgedaan in de gespecialiseerde zorg, specifiek met mensen met een autismespectrumstoornis en/of gedragsproblematiek.

Sjors Verdiesen gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op lichaamsgericht werken aan agressie en onbegrepen gedrag bij kinderen en jeugdigen. Aan de hand van casuïstiek laat hij zien dat 'doorvoeld weten' meer effect kan hebben dan uitsluitend het 'cognitief weten' en hoe je hier als professional meteen mee aan de slag kunt in je eigen praktijk.

Maartje RaaijmakersOpvoedpoli
Dr. Maartje Raaijmakers
Bijdrage: Opvoedvaardigheden uitgedaagd: hoe ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd te begeleiden bij het omgaan met externaliserend probleemgedrag

Maartje Raaijmakers is klinisch psycholoog / psychotherapeut en heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen, ouders en gezinnen waarbij complexe problematiek speelt. Zij is werkzaam bij de Opvoedpoli in o.a. het 0-6 team, van waar uit zij in opleiding is tot IMH specialist. Eerder heeft zij onderzoek gedaan naar een interventie voor ouders van jonge kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Rino Groep Utrecht waar zij les geeft in de modules ouderbegeleiding en Pittige Jaren (Incredible Years). Voor dit laatste ouderprogramma is zij tevens hoofdopleider en supervisor binnen Nederland.

Ouders van jonge kinderen die externaliserend probleemgedrag laten zien hebben het zwaar. Zij worden vaak negatief beoordeeld vanuit de omgeving, krijgen veel ongevraagde adviezen en worstelen met hun eigen gevoelens rondom hun kind. In deze deelsessie zal op interactieve wijze worden ingegaan op de vraag hoe je als professional deze ouders kunt ondersteunen en hoe je ouders kunt helpen in verbinding te blijven met hun kind wanneer opvoedvaardigheden worden uitgedaagd.

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: Externaliserende gedragsproblematiek bij (B)PS

Liesbet Nijssens is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut. Ze is werkzaam als MBT therapeut bij de Viersprong, waar ze MBT-Parents (MBT-P) ontwikkeld heeft, een behandelmodule voor ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis en hun jonge kinderen. Daarnaast doet ze onderzoek naar ouderlijk mentaliseren aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KULeuven. Verder is ze werkzaam bij het expertisecentrum MBT Nederland en MBT België. Liesbet Nijssens is erkend als supervisor en leertherapeut bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT) en is door het AFNCCF gecertificeerd MBT trainer en supervisor.

Liesbet Nijssens legt in deze deelsessie de focus op mentaliseren in relatie tot de externaliserende gedragsproblematiek die kenmerkend is voor cliënten met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis. Hoe kunnen we het ontstaan van BPS en hieraan gerelateerd externaliserend gedrag begrijpen en welke rol heeft mentaliseren hierin? De deelnemers leren hoe je hiaten in het mentaliseren kan herkennen, en hoe je hiermee rekening kan houden in de behandeling of begeleiding. De theorie wordt hierbij vertaald naar praktische handvaten voor de praktijk.

Marjan de LangeWerkzaam bij: Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling
Drs. Marjan de Lange
Bijdrage: Betrek mij gewoon! Leren van ouders, jongeren en professionals in de jeugdhulp.

Marjan de Lange studeerde orthopedagogiek en werkt momenteel als zelfstandig adviseur. Zij begeleidt onderzoeks-, advies- en ontwikkeltrajecten in de jeugdhulp. Daarnaast is zij docent bij de Master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Voorheen was zij werkzaam als programmaleider effectieve en integrale jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut en als docent Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht.

In gesprek met ouders, jongeren en professionals zijn er in het casusonderzoek Ketenbreed leren zes aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de jeugdhulp. In deze presentatie wordt uitgelegd wat dit concreet betekent voor de zorg aan jongeren met externaliserende problemen. Er wordt stilgestaan bij specifieke aandachtspunten voor het maken van een verklarende analyse, wat er voor nodig is dat kinderen en ouders zich gehoord voelen (en hoe vaak dat nog niet zo ervaren wordt), het belang van onderwijs en het voorkomen van (onbedoelde) extra schade.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
5,5 punten voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - conferentie
Academisch opgeleide SKJ-geregistreerden krijgen het puntenaantal dat toegekend is door NIP K&J / NVO-OG.

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
5 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGZ-Agogen
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker

NVvP (KNMG/GAIA)*
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • SPV-en
 • VG-verpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register vaktherapie
7 punten

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over externaliserend gedrag
 • Ontmoet collega's uit heel Nederland en Vlaanderen
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!