7 december 2023 - Eindhoven

Congres - Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 januari 2024 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 januari 2024 online / on demand te bekijken. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten.
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Jeugdtrauma's: ACEs en PACEs


Startdatum 7 december 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2023 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 7 december 2023

Max. aantal deelnemers 250

Tijdens het congres ACES en PACEs staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Adverse Childhood Experiences (ACES) en Protective and Compensatory Experiences (PACEs) centraal.

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences en verwijst naar nare gebeurtenissen of omstandigheden die een kind heeft meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, echtscheiding en verslaving in het gezin. PACEs staat daarentegen voor Protective and Compensatory Experiences en verwijst naar positieve ervaringen die een kind kan hebben, zoals een ondersteunende familie, een stabiele thuissituatie, goede relaties met vrienden en mentoren en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Het is van belang om te begrijpen hoe deze ervaringen elkaar kunnen beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met relatief veel nare jeugdervaringen meer kans hebben op psychologische en fysieke problemen op latere leeftijd, zoals depressie, angst, verslaving en zelfs fysieke gezondheidsproblemen. Aan de andere kant kunnen positieve ervaringen (PACEs), bijdragen aan de veerkracht van een kind en bescherming bieden tegen de negatieve gevolgen van ACEs. Het is belangrijk om te benadrukken dat ACEs en PACEs niet bepalen wie iemand is of wat zijn of haar toekomst zal zijn. Veerkracht en herstel zijn mogelijk na tijdig signalering en een adequaat hulpbaanbod.

Zeven vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor het delen van relevante kennis, waardevolle inzichten en handreikingen voor de praktijk.

Je hebt vanaf 1 januari 2024 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 januari 2024 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nadelige en trraumatische jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, cliëntbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, docenten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en raadsonderzoekers.

Werk- en denkniveau: HBO- Universitair


Wat leer je?

 • ACEs en PACEs: wat is het en hoe vaak komt het voor
 • ACEs in relatie tot brein, veiligheid en veerkracht
 • ACEs en de effecten op ouderschap en opvoederschap
 • Hulp bij trauma in de kindertijd
 • ACEs en de relaties met externaliserend gedrag op latere leeftijd
 • De effecten van trauma en armoede op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen
 • Gevolgen van ACEs naar het gedrag in de klas

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Remy Vink [TNO] - Introductie in ACEs en PACEs

11.10 uur Prof. Dr. Erno Hermans [Radboud Universitair Medisch Centrum] - ACES in relatie tot brein, veiligheid en veerkracht

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Prof. Dr. Ramon Lindauer [Levvel] - Hulp bij trauma in de kindertijd

Deelsessie 1B Drs. Daniëlle Toes - Van der Linde [Hogeschool Windesheim] - ACES en de relaties met externaliserend gedrag op latere leeftijd

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Prof. Dr. Jennifer Hays-Grudo / Dr. Amanda Sheffield Morris [Oklahoma State University] - Protectieve en Compenserende Ervaringen (PACEs) als remedie voor ACEs [Engelstalig en via video-verbinding]

Deelsessie 2B Anton Horeweg MSEN [InHolland] - Gevolgen van ACES voor het gedrag in de klas

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Remy VinkTNO Child Health
Drs. Remy Vink
Bijdrage: Introductie in ACEs en PACEs

Remy is socioloog en onderzoeker bij TNO op het gebied van kindermishandeling. Zij deed onder andere onderzoek naar Adverse Childhood Experiences (ACE) bij kinderen en is auteur van twee richtlijnen kindermishandeling (voor de jeugdgezondheidszorg en voor jeugdhulp en jeugdbescherming). Eerder werkte Remy bij gemeenten en GGD-en en was zij projectleider van het eerste integrale project huiselijk geweld in Haarlem.

Veel kinderen in Nederland maken thuis ingrijpende gebeurtenissen mee. Zij groeien bijvoorbeeld op met kindermishandeling, geweld tussen ouders, (v)echtscheiding, ouders met verslavings- of psychische problemen, een ouder in detentie, een overlijden in het gezin ed. Deze ‘Adverse Childhood Experiences’ (ACE) kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind en levenslange littekens veroorzaken. In de VS is hier onder volwassenen veel onderzoek naar gedaan. Uniek aan het onderzoek dat TNO in opdracht van en samen met de Augeo Jongerentaskforce uitvoerde is dat aan kinderen zelf is gevraagd welke ingrijpende gebeurtenissen zij al hebben meegemaakt of nog steeds meemaken en hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren. De resultaten geven een schokkend beeld en onderstrepen de dringende noodzaak van preventie, signalering, hulp en een meer ‘trauma-informed’ manier van werken.

Erno HermansRadboud Universitair Medisch Centrum
Prof. Dr. Erno Hermans
Bijdrage: De invloed van ACEs op het brein

Erno Hermans promoveerde aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de neurohormonale regulering van sociaal-emotioneel gedrag. Na postdoctorale fellowships aan het Donders Instituut in Nijmegen en New York University kreeg hij in 2012 een aanstelling als universitair docent aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Donders Instituut in Nijmegen, waar hij hoofdonderzoeker van het Cognitive Affective Neuroscience lab werd. Met deze groep doet hij mechanistisch onderzoek naar het vermogen van de menselijke hersenen zich aan te passen aan stressoren, van onmiddellijke effecten van acute stress op hersenfuncties tot langetermijngevolgen van jeugdtrauma. In 2022 werd hij aangesteld als hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen aan het Radboud Universitair Medisch Centrum.

Erno Hermans zal in deze bijdrage aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe nare- en traumatische jeugdervaringen de geestelijke vermogens en functioneren van onze hersenen kan beïnvloeden. Hoe reageert ons lichaam op nare jeugdervaringen, welke systemen zijn hierbij betrokken, en wat is de functie daarvan? Wat zijn de kortetermijneffecten van ACEs op onze hersenen? Wat is het gevolg van langdurige blootstelling aan stress? Tenslotte zal Erno de relevantie van deze fundamentele inzichten uitleggen voor het verhogen van veerkracht en het voorkómen van stress-gerelateerde psychiatrische aandoeningen.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap

Carolien is psycholoog en lector Ouderschap & Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden en lid van Raad van Toezicht van Panta Rhei. Zij heeft boeken geschreven, zoals Ouderschap is Jongleren en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking.

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden. Het is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht en dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar ​hoe kunnen we de gevolgen van ACES op ouderschap en opvoederschap​ ​verminderen en hoe kunnen we beschermende factoren voor ouder en kind versterken?

Ramon LindauerLevvel
Prof. Dr. Ramón Lindauer
Bijdrage: Hulp bij trauma in de kindertijd

Ramón is opgeleid tot psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar neurobiologische aspecten en behandeling van PTSS bij volwassenen en vervulde de opleiding tot systeemtherapeut, EMDR-practitioner en TF-CBT-trainer/supervisor. Ramón is werkzaam bij het Amsterdam UMC als hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bij Levvel’

Trauma in de kindertijd kan ernstige en langdurige gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het is essentieel dat kinderen en gezinnen die met trauma te maken hebben, toegang hebben tot de juiste hulp en ondersteuning. Er zijn verschillende vormen van therapie die effectief kunnen zijn bij het behandelen van trauma bij kinderen. Door vroegtijdige interventie en ondersteuning kunnen kinderen en gezinnen herstellen van traumatische ervaringen en hun veerkracht opbouwen. Ramón Lindauer gaat in deze deelsessie dieper in op de behandelvormen en de effecten van behandeling en innovaties op het gebied van traumabehandeling voor deze kinderen en jongeren.

Daniëlle Toes van der LindenHogeschool Windesheim
Daniëlle Toes - van der Linden MSc.
Bijdrage: De relatie tussen ACE's en externaliserend gedrag

Daniëlle Toes - van der Linden is haar loopbaan gestart als leerkracht in het basisonderwijs. Na haar studie forensische orthopedagogiek heeft ze gewerkt als gedragsdeskundige in de residentiële jeugdzorg. Momenteel is Daniëlle docent aan de Hogeschool Windesheim en coördineert zij de minor Forensic Social Work.

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ACEs en externaliserend gedrag, wat verwijst naar gedrag dat gericht is op de buitenwereld en zich vaak uit in agressie, impulsiviteit en oppositioneel gedrag. De impact van stress op het brein is één van de verklaringen hiervoor. In de praktijk, zoals in het onderwijs en in de jeugdzorg, wordt externaliserend gedrag regelmatig als moeilijk of lastig beschouwd. Kan meer inzicht in de relatie tussen ACE’s en externaliserend gedrag leiden tot gerichtere ondersteuning van het kind/de jongere en de professional?

Jenifer Hayes - GrudoOklahoma State University
Dr. Jennifer Hays-Grudo
Bijdrage: Protectieve en Compenserende Ervaringen (PACEs) als remedie voor ACEs [Engelstalig]

Jennifer Hays-Grudo PhD, is professor in Psychiatrie en Gedragswetenschappen aan het Center for Health Sciences aan de Oklahoma State University (USA). Ze is directeur en hoofdonderzoeker van het Center for Integrative Research on Childhood Adversity (CIRCA) waar onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten van trauma en armoede op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Samen met Dr. Amanda Sheffield Morris is zij de co-auteur van A developmental perspective en is zij de oprichter en hoofdredacteur van het Journal of Adversity and Resilience (Springer).

Negatieve ervaringen tijdens de kindertijd (ACEs) omvatten tien soorten misbruik, verwaarlozing en gezinsproblemen die het risico op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen vergroten. Blootstelling aan tegenspoed in de kindertijd kan leiden tot beperkingen in cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling, het verhogen van gedragingen die de gezondheid schaden en het creëren van vicieuze cirkels van tegenspoed in latere generaties. Echter, tientallen jaren van veerkrachtonderzoek hebben 10 beschermende en compenserende ervaringen (PACEs) geïdentificeerd die de schadelijke effecten van kindertijd-tegenspoed kunnen verzachten. Deze vijf op relaties gebaseerde en vijf op middelen gebaseerde PACEs kunnen ook herstel bevorderen bij volwassenen met een geschiedenis van ACEs. In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van de manieren waarop zowel negatieve als beschermende ervaringen tijdens de kindertijd ons welzijn beïnvloeden en tonen we manieren om a) de PACEs-maat te gebruiken om bronnen van veerkracht bij kinderen en volwassenen te identificeren, b) een ACEs en PACEs genogram te creëren om intergenerationele patronen van tegenspoed en veerkracht te identificeren, en c) individuele PACEs-plannen op te stellen om veerkracht en welzijn te bevorderen.

Amanda Sheffield MorrisOklahoma State University in Tulsa
Dr. Amanda Sheffield Morris
Bijdrage: Protectieve en Compenserende Ervaringen (PACEs) als remedie voor ACEs [Engelstalig]

Amanda Sheffield Morris PhD, is professor en bezet de George Kaiser Family Foundation leerstoel in ontwikkelingsneurowetenschap binnen de psychologie afdeling aan de Oklahoma State University in Tulsa (USA). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van emotieregulatie, opvoeding en risico en veerkracht.

Dr. Amanda Sheffield Morris verzorgt deze presentatie samen met haar collega Dr. Jennifer Hays-Grudo.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Leerlingen met aces ondersteunen in de klas

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

In deze deelsessie gaat Anton Horeweg in op ACE’s en trauma. Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van het kinderbrein en wat kunnen de gevolgen van aces en trauma in de klas betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Ook het leren wordt beïnvloed. Straffen en belonen lijken niet te werken.
Er wordt besproken wat deze leerlingen nodig hebben van de leerkracht of docent. Leerlingen met aces of trauma ondersteunen vergt namelijk een andere kijk op gedrag en vooral ook een andere kijk op hoe wij als leraren met deze leerlingen moeten omgaan.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - Conferentie

FGzPt
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

LV-POH-GGZ
7 punten

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

Register Vaktherapie
7 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

AbSG*
5 punten nascholing JGZ

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2023 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Congres over nadelige en traumatische jeugdervaringen: adverse childhood experiences en protective and compensatory experiences
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten
 • Inclusief koffie, thee en lunch
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!