1 oktober 2023 - On demand

Jaarlijks Congres - Autisme - editie 2023

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan online uitvoering

 • ontvangen op 1 oktober 2023 een inlogcode om het totale programma tot en met 30 oktober 2023 online / on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Jaarlijks Congres - Autisme - editie 2023


Startdatum 1 oktober 2023

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 oktober 2023

Het jaarlijks congres over autisme staat in het teken van meedoen en uitblinken.

Mensen met autisme hebben het op bepaalde terreinen vaak moeilijker dan andere mensen. De wereld is tenslotte op een andere logica gebaseerd dan de logica waar het brein van veel mensen met autisme op ingesteld is. Op andere terreinen blinken mensen met autisme juist uit.

Op het jaarlijks congres over autisme gaan sprekers uit binnen- en buitenland in op de manier waarop je kunt helpen zorgen dat mensen met autisme beter mee kunnen komen in de dingen die ze moeilijk vinden, maar ook hoe je ze de kans geeft om te excelleren op die terreinen waar hun kwaliteiten liggen. Is het camoufleren van autisme een probleem of juist een pluspunt? Hoe ondersteun je mensen met autisme in hun ouderschap? Hoe zorg je dat ze hun eigen ambities kunnen realiseren en boven zichzelf uit kunnen stijgen? Wat weten we daarover op basis van onderzoek? Deze en andere vragen worden door de sprekers op dit congres beantwoord.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie. Daarbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, (ortho-)pedagogen, (Gz-)psychologen, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders, gezinshuisouders, POH-GGZ-en, (school-)maatschappelijk werkers, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGZ, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, zorgcoördinatoren, mentoren en intern- / ambulant begeleiders.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • Leven met autisme: een late autisme diagnose bij vrouwen
 • Wetenschappelijke stand van zaken rondom autisme en implicaties voor de praktijk in het werken met meisjes en vrouwen
 • Signaleren en hanteren van camouflage gedrag van mensen met autisme
 • Autisme en twijfels in relatie tot moederschap
 • Disclosure van autisme: wat weten we en hoe wew kunnen helpen
 • Delictgedrag en forensische aspecten bij mensen met autisme
 • Bevorderen en excelleren van talenten bij mensen met autisme

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Marije Pietersma [The Brain Hub] - Leven met autisme: een late autisme diagnose bij vrouwen (ervaringsverhaal)

Dr. Els Blijd-Hoogewys [Inter-psy] - Wetenschappelijke stand van zaken rondom autisme gericht op meisjes en vrouwen

Wikke van der Putten MSc. [Universiteit van Amsterdam] - Het camoufleren van autisme: Probleem of pluspunt?

Deelsessie 1A Céline Mollink MSc. [Autismekracht] - Autisme en moederschap; gaat dat wel samen?

Deelsessie 1B Dr. Chris Edwards [Griffith University en Autism Spectrum Australia] - Disclosure van mensen met autisme: wat we weten en wat we kunnen doen [Engelstalig]

Deelsessie 2A Dr. Annelies Spek [Autisme Academy] - Autisme en forensische aspecten

Deelsessie 2B Dr. TA McDonald [Vanderbilt University Medical Center] - Zelfbeschikking als basis om te excelleren [Engelstalig]


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Marije PietersmaThe Brain Hub
Marije Pietersma
Bijdrage: Leven met autisme: een late autisme diagnose bij vrouwen

Marije Pietersma is Commercieel Manager en expert op het gebied van neurodiversiteit.

Marije Pietersma haalde altijd veel voldoening uit haar werk als Commercieel Manager. Als alleenstaande moeder met twee dochters hield ze alle ballen in de lucht en schakelde ze moeiteloos van het ene naar het andere. Althans, dat dacht ze. Burn-outs volgden elkaar rap op, en wisselden elkaar af met depressies. Maar, ze hield zich staande; dit heeft iedereen toch? Totdat ze finaal instortte. Er bleek een autisme diagnose achter te zitten. Dat kon toch niet? Het bleek de juiste.

Marije deelt in haar presentatie de ervaringen rondom de late autisme diagnose en hoe het is om terug te kijken op een leven vol, voor haar, onbegrepen uitdagingen en hoe dat nu ten positieve is veranderd. Door een frisse en persoonlijk inkijkje te geven in haar thema’s; familie, de corporate wereld, maskeren en camoufleren en relaties laat ze zien dat een autisme diagnose ook letterlijk voor opluchting en begrip kan zorgen.

Els BlijdInter-Psy
Dr. Els Blijd-Hoogewys
Bijdrage: Het belang van een vroege herkenning

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is behandelcoördinator van de specialistische teams van INTER-PSY in Groningen en is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vrouwen met autisme. In 2008 promoveerde ze op de ontwikkeling van inlevingsvermogen bij kinderen met PDD-NOS. In 2017 richtte ze Female Autism Network of the Netherlands (FANN) op, een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen. Daarnaast schreef ze verschillende boeken waaronder ASS bij je man, wat dan? en 'Lifehacks.

In deze presentatie zal Els Blijd-Hoogewys kort ingaan op de wetenschappelijke stand van zaken in relatie tot autisme. Daarna zal zij zich richten op de specifieke hulpverlening aan meisjes en vrouwen met autisme. Helaas wordt een autismediagnose bij meisjes vaak gemist en regelmatig pas in de volwassenheid gesteld. Dit komt onder andere omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is. Daar komt bij dat ze al op jonge leeftijd sociaal gedrag observeren en imiteren. Daarmee camoufleren zij hun autismekenmerken. Hersteltijd is een belangrijk sleutelbegrip voor handelingsadviezen die al op jonge leeftijd gegeven kunnen worden.

Wikke van der PuttenLeo Kannerhuis - YOUZ-PG
Wikke van der Putten MSc.
Bijdrage: Het camoufleren van autisme: Probleem of pluspunt?

Wikke van der Putten behaalde de Research Master Psychology en de master klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 werkt zij als basispsycholoog in het Kind & Jeugdteam van het Leo Kannerhuis (Youz), polikliniek Amsterdam. Momenteel doet zij haar promotieonderzoek getiteld: De rol van camouflage in het klachtenprofiel en de behandelrespons bij autistische volwassenen.

Autistische mensen hebben vaak het gevoel dat ze zich moeten aanpassen aan de verwachtingen van mensen zonder autisme. Door hun gedrag aan te passen of bepaalde strategieën te gebruiken proberen autistische mensen ervoor te zorgen dat hun autistische kenmerken minder of niet zichtbaar zijn. Dit wordt ook wel camoufleren genoemd. In deze presentatie zal worden ingegaan op wat camoufleren is, hoe je het kan herkennen en wat de mogelijke positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn van camoufleren voor mensen met autisme.

Celine MollinkAutismeKRACHT
Céline Mollink MSc.
Bijdrage: Autisme en moederschap; gaat dat wel samen?

Céline Mollink studeerde forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Dimence en als ervaringsdeskundige en Autisme-coach bij AutismeKRACHT.

"Autisme en moederschap, moet ik daar wel aan beginnen, kan ik dat wel aan? Kan ik wel een goede moeder zijn? Immers, alles waar ik onrustig van word, komt samen in een baby".

Céline Mollink gaat in deze deelsessie nader in op de vraag hoe je als vrouw met autisme beslist of je voor het moederschap wil gaan? Hoe bereid je je als vrouw met autisme zo goed mogelijk voor op het moederschap? Wat heb je daarin (extra) nodig en hoe blijf je zo goed mogelijk in balans? Naast theoretische informatie deelt Céline ook haar eigen ervaringen in relatie tot dit onderwerp.

Dr. Chris EdwardsGriffith University en Aspect
Dr. Chris Edwards
Bijdrage: Disclosure van autisme: wat weten we en hoe kunnen we helpen?

Chris is een autistische autismeonderzoeker uit Brisbane, Australie. Hij is postdoctoraal onderzoeker bij Autism Spectrum Australia (Aspect) en Adjunct Research Fellow aan Griffith University. Chris promoveerde op een proefschrift over onderwijs via Autism CRC: wereldwijd het eerste nationale, coöperatieve programma dat gericht is op autisme onderzoek.

Wanneer iemand aan anderen vertelt dat diegene autisme heeft, kan dat leiden tot begrip en ondersteuning, maar ook tot pesten en discriminatie. Het eigen autisme bekend maken aan anderen is een veelvoorkomende, maar ook ingewikkelde keuze die een aanzienlijke impact kan hebben op het leven van een persoon met autisme. Chris bespreekt bevindingen op dat gebied uit recent onderzoek en de implicaties daarvan voor de praktijk.

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Delictgedrag en forensische aspecten

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

In deze deelsessie gaat Annelies Spek specifiek in op delictgedrag en forensische aspecten bij mensen met een autismespectrumstoornis. De aanwezigheid van ASS heeft vanuit deze context belangrijke implicaties voor het risicomanagement, de indicatiestelling en de uitvoering van therapie en begeleiding. De beschikbare kennis zal aan de hand van casuïstiek worden gekoppeld aan de praktijk.

T.A. McDonaldVanderbilt University Medical Center - Nashville
Dr. T.A. McDonald
Bijdrage: Het stimuleren en ondersteunen van zelfbeschikking bij mensen met autisme

Dr. TA McDonald is hoofdonderzoeker van het Spectrum for Life (S4L) Lab aan de neurologie afdeling van het Vanderbilt University Medical Center - Nashville, gespecialiseerd in onderzoek in relatie tot autisme. Zij hanteert een interdisciplinaire, levensloopbenadering binnen haar interventie- en meetonderzoeken, gericht op het verbeteren van perspectieven voor mensen met een autismespectrumstoornis.

De behandeling en begeleiding van mensen met autisme, dient gericht te zijn op het stimuleren van hun autonomie, met oog voor individuele eigenheid, hulpvragen, wensen en behoeften. Zorg op basis van gezamenlijke besluitvorming is voor hen een belangrijk criterium. T.A. McDonald zal uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek koppelen aan effectieve programma's en een toolkit voor ouders van een kind met autisme. (Engelstalige bijdrage)

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.

Accreditatie is aangevraagd bij:

SKJ
6 punten voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

NIP K&J / NVO-OG
6 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

FGzPt
4 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NVvP (KNMG/GAIA)*
Alleen live-uitvoering op locatie geaccrediteerd

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor GGZ-verpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register Vaktherapie
9 punten

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over het werken met mensen met autisme
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle deelsessies
 • Alle presentaties kunnen (een of meerdere keren) online en on-demand bekeken worden
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!