1 december 2023 - On demand

Jaarlijks Congres - Executieve functies - editie 2023

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering:

 • ontvangen na inschrijving een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 december 2023 online / on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Jaarlijks Congres - Executieve functies - editie 2023


Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 23 december 2023

Het praktijkgericht congres over executieve functies is gericht op zowel professionals in de hulpverlening als leerkrachten en begeleiders in het onderwijs.

Sommige kinderen of tieners hebben een gezonde (of zelfs meer dan gezonde) intelligentie, maar lukt het niet om hun bezigheden te plannen en daarin prioriteiten aan te brengen. Anderen slagen er niet in om hun aandacht op een bepaalde taak te focussen en vast te houden. Of ze hebben hele heftige emoties en ontremmen gedragsmatig. Zij slaan dan door in hun gedrag. Weer anderen hebben behalve deze problemen, ook nog een licht verstandelijke beperking. Waarin al deze kinderen - ondanks de verschillende oorzaken van hun problemen - overeen komen, is dat ze moeilijkheden ondervinden in hun zogenaamde "executieve functies": de hogere regelfuncties in de hersenen. En dat heeft weer gevolgen voor de wijze waarop anderen hen ervaren en (al dan niet) accepteren. Hun schools functioneren lijdt hier in de regel eveneens onder, evenals de manier waarop hun opvoeders tegen hen aan kijken en met hen omgaan.

Executieve functies hebben dus een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of ODD is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan.

Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor professionals om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding, behandeling en onderwijs voor deze kinderen.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze congres is bedoeld als bij- en nascholing voor professionals die in de praktijk werkzaam zijn met kinderen binnen de begeleiding, de hulpverlening en het (speciaal) onderwijs. Denk hierbij aan leerkrachten, gezinsbegeleiders, IB-ers, jeugdzorgwerkers, gedragsdeskundigen, gz-psychologen, (school)maatschappelijk werkers, teamcoaches en ambulant begeleiders.


Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • De contextuele benadering van executieve functies in diagnostiek en behandeling
 • Executieve functies vanuit neurobiologisch perspectief
 • Executieve functies in relatie tot emotieregulatie en agressie
 • Executieve functies bij gedrag en leren
 • Executieve functies bij jongeren en jongvolwassenen met antisociaal of crimineel gedrag
 • Executieve functies thuis of in de groep
 • De onderliggende mechanismen in relatie tot ADHD

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Dr. Eva van de Weijer - Bergsma [Universiteit van Utrecht] - Executief functioneren in verschillende situaties: De invloed van context

Dr. Fabiënne Naber [Universiteit van Utrecht] - Executieve functies vanuit neuro-biologisch perspectief

Prof. Dr. Bram Orobio de Castro [Universiteit van Amsterdam] - Executieve functies in relatie tot emotieregulatie en agressie

Deelsessie 1A Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Executieve functies bij gedrag en leren

Deelsessie 1B Dr. Evelien Platje [Hogeschool Utrecht] - Executieve functies bij jongeren en jongvolwassenen met antisociaal of crimineel gedrag

Deelsessie 2A Dr. Albert Ponsioen [PZO en Gaming en Training] - Executieve functies thuis of in de groep

Deelsessie 2B Dr. Sebastiaan Dovis [Youz] - De onderliggende mechanismen (waarbij executief functioneren een cruciale rol vervult) die het ADHD gedrag verklaren


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Evelien PlatjeHogeschool Utrecht
Dr. Evelien Platje
Bijdrage: Executieve functies bij jongeren met antisociaal of crimineel gedrag

Evelien Platje is sinds 2019 werkzaam bij de Hogeschool Utrecht als senior onderzoeker binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid en is hogeschoolhoofddocent Sociale Veiligheid bij het Instituut voor Veiligheid. Zij voert onderzoek uit naar de implementatie van (neurocriminologische) wetenschappelijke kennis in het hbo-onderwijs en de praktijk en is verantwoordelijk voor het criminologie- en onderzoeksonderwijs binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Vanaf haar promotieonderzoek naar neurobiologie en antisociaal gedrag bij de VU houdt zij zich al bezig met neurocriminologie. Daarna heeft zij nog als universitair docent bij de Universiteit Leiden en de VU gewerkt en bij het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC).

In deze deelsessie worden de executieve functies bij jongeren en jongvolwassenen die antisociaal of crimineel gedrag vertonen behandeld. Er zullen verschillende onderzoeken worden besproken en vergeleken. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende doelgroepen op basis van leeftijd en ernst en persistentie van de gedragsproblemen. Evelien zal op basis van onderzoek ook praktijkgerichte handreikingen geven voor professionals die werkzaam zijn met deze doelgroep.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Executieve functies, gedrag en leren

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

In deze interactieve deelsessie gaat Anton Horeweg in op executieve functies. Executieve functies sturen je gedrag en je leren aan. Daardoor is de impact van een minder goede werking vaak groot. Op school lopen deze leerlingen dan ook vast. Een flink aantal leerlingen heeft het overzicht niet meer en dat zie je terug in hun gedrag en leren. In de klas zie je drukke, chaotische, onoplettende leerlingen, die ook nog wel eens snel boos zijn en soms niet goed tot leren komen. Leerlingen met een vertraagde ontwikkeling op dit gebied worden soms overvraagd. Je hoeft beslist geen stoornis te hebben om zwaktes op dit gebied te hebben. In deze sessie bekijken we jouw eigen klassenomgeving en je eigen leerkrachtgedrag. Ook gaan we in op wat mythes over executieve functies en krijg je uiteraard handreikingen om je leerlingen goed te ondersteunen.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Executieve functies vanuit neuro-biologisch perspectief

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Executieve functies, oftewel het uitvoeren van taken, gaat niet bij alle kinderen even soepel. Het is een vaardigheid die moet worden aangeleerd, maar waar ook een interne motivatie voor nodig is. Hoe dit alles in het brein werkt, wordt tijdens deze presentatie uitgelegd door Fabiënne Naber.

Sebastiaan DovisYouz
Dr. Sebastiaan Dovis
Bijdrage: Begrijp ADHD: hoe executief functioneren het gedrag beïnvloedt

Sebastiaan Dovis is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en is werkzaam bij het FACT en de polikliniek van GGZ instelling Youz in Zaandam. Eerder, na zijn wetenschappelijke promotie (met ADHD als focus), was hij werkzaam als onderzoeker en docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Verder geeft hij door het hele land lezingen over ADHD voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Zijn expertises zijn o.a. ADHD bij kinderen, adolescenten en volwassenen, executief functioneren (i.h.b. werkgeheugen), motivatie / bekrachtiging, brain training, gamificatie, (neuro)psychologische assessment en behandeling.

Hoe kinderen en jongeren met ADHD zich gedragen is voor de meeste leerkrachten en hulpverleners wel bekend. Waarom zij zich zo gedragen is voor velen echter onbekend. Toch is deze kennis een voorwaarde om kinderen en jongeren met ADHD en hun omgeving goede voorlichting en begeleiding te kunnen bieden. In deze deelsessie bespreekt Sebastiaan Dovis waarom deze kinderen en jongeren zich gedragen zoals zij zich gedragen, hoe executief functioneren hun gedrag beïnvloedt en hoe professionals deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Albert PonsioenPZO en Gaming en Training
Dr. Albert Ponsioen
Bijdrage: Executieve functies thuis en in de groep

Albert Ponsioen is klinisch neuropsycholoog en heeft tot zijn pensionering in 2020 gewerkt in instellingen voor LVB- en jeugd-GGZ-zorg. Albert is nog steeds werkzaam bij de Stichting Gaming & Training. Deze stichting heeft als doel trainingen te ontwikkelen om zelfregulerende functies bij kinderen te helpen versterken. Ook is hij mede-docent van de N=1 cursus die vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB in Utrecht wordt aangeboden en begeleidt hij onderzoekers die zich met deze vorm van single-case studies bezighouden.

In deze deelsessie legt Albert Ponsioen de nadruk op taakinitiatie, aandacht, werkgeheugen, planning en overzicht. Wat ga ik doen, wanneer en hoe ga ik dat doen? Hoe snel te beginnen aan een opdracht? Hoe informatie te selecteren en tijdelijk vast te houden? Enkele voorbeelden van uitvoerende regelfuncties die zowel in de behandelgroep als ook thuis van belang zijn.

Bram Orobio De CastroUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Bram Orobio De Castro
Bijdrage: Executieve functies in relatie tot emotieregulatie en agressie

Bram Orobio de Castro is sinds 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor sinds 2007 hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Met zijn groepen onderzoekt hij ontwikkeling, preventie en effectieve behandeling van agressief en regelovertredend gedrag. Op basis van hun onderzoek naar sociale waarneming door kinderen met gedragsproblemen en sociale relaties in gezinnen en klassen werden effectief gebleken aanpakken voor kinderen, scholen en ouders ontwikkeld en geïmplementeerd. Bram is tevens voorzitter van de erkenningscommissie psychosociale interventies van de databank jeugdinterventies (www.jeugdinterventies.nl), van het consortium ExtrAct voor effectieve behandeling van gedragsproblemen (ZonMW), hoofdonderzoeker van ‘Wat Werkt Tegen Pesten?’ (NRO) een nationale evaluatie van programma’s tegen pesten op school, en van een NWO VICI programma voor behandeling van gedragsproblemen met virtual reality exposure.

Externaliserende gedragsproblemen van kinderen zijn een zware last voor deze kinderen zelf, hun naasten en hun wijdere omgeving. Ze bemoeilijken gezinsrelaties, relaties met leeftijdsgenoten, school en behandeling. Over de meest effectieve behandeling van emotieregulatie en agressie en de daaraan gekoppelde executieve functies, geeft lopend onderzoek aan dat het mogelijk is om hier verandering in te brengen. Het blijkt mogelijk bij kinderen (ook met een LVB) op korte termijn gedragsproblemen te verminderen. Dit geldt echter niet even sterk voor alle kinderen, en is soms moeilijk op langere termijn vast te houden. Een effectievere aanpak lijkt een vrij fundamentele verandering te vragen van de organisatie en inhoud van behandeling.

Eva van de Weijer-BergsmaUniversiteit Utrecht
Dr. Eva van de Weijer-Bergsma
Bijdrage: Executief functioneren in verschillende situaties: De invloed van context

Eva van de Weijer-Bergsma ronde haar studie Klinische Neuropsychologie af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de ontwikkeling van aandacht en executieve functies bij te vroeg geboren baby's. Als (klinisch) postdoc onderzoeker combineerde zij klinische werkzaamheden (diagnostiek & behandeling bij UvA-Virenze) met onderzoek naar de effecten van mindfulness training op aandachtsvaardigheden bij kinderen (Universiteit van Amsterdam). Daarna deed zij bij de Universiteit Utrecht onderzoek naar differentiatie in het rekenonderwijs. Sinds 2015 werkt Eva als universitair docent. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van executieve functies (werkgeheugen in het bijzonder) en de invloed van contextuele factoren (bijvoorbeeld ouder-kind en leerkracht-kind interacties, en de invloed van de klassensetting) op deze ontwikkeling.

In deze inleidende presentatie wordt executief functioneren van kinderen besproken vanuit een contextuele benadering. Executieve functies ontwikkelen zich over tijd, maar kunnen ook van moment tot moment fluctueren. Er zal worden ingegaan op factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals ouders, leerkrachten en eigenschappen van de omgeving, maar ook emoties bij het kind. Hoe kunnen we deze kennis gebruiken in de diagnostiek en in de ondersteuning van (de ontwikkeling van) executieve functies? Deze onderwerpen zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken worden. Daarbij zal in het bijzonder worden ingezoomd op het in kaart brengen en ondersteunen van werkgeheugen vaardigheid in de onderwijscontext.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie
Academisch opgeleide SKJ-geregistreerden krijgen het aantal punten dat NIP K&J / NVO-OG toekent.

FGzPT
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

NIP K&J / NVO
6 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

Register vaktherapie
9 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal juridisch dienstverleners

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over executieve functies
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Alle presentaties kunnen (een of meerdere keren) online en on demand bekeken worden
 • Handouts rechtstreeks downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!