1 november 2023 - On demand

Online congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2023

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 november 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 november 2023 online / on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2023


Startdatum 1 november 2023

Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2023 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2023

Het congres over het omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en (jong)volwassenen is in 2023 op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht.

Zowel in de hulpverlening als in het onderwijs kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Dat betekent niet alleen een zware emotionele ballast voor het kind, ook voor professionals is het niet altijd eenvoudig om hier goed mee om te gaan. Het is daarom essentieel dat je als professional goed geïnformeerd bent over trauma en evidence based kennis en handreikingen voor preventie en behandeling

Tijdens dit congres delen zeven experts uit verschillende disciplines de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in relatie tot de begeleiding en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken met kinderen en jeugdigen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, pleegzorgwerkers, gezinshuisouders, gezinsbegeleiders, gedragskundigen en vaktherapeuten.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch.


Wat leer je?

 • Wetenschappelijke inzichten betreffende diagnose en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jeugdigen
 • Hulp bij trauma in de kindertijd
 • Cultuursensitief behandelen en de GGz
 • EMDR-therapie voor PTSS en andere psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
 • Psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen
 • De drie belangrijkste pilaren van trauma sensitieve zorg
 • Het voeren van disclosure gesprekken met kinderen en tieners

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Voorzitter

Dr. Irma Hein [Levvel - Amsterdam UMC] - Wetenschappelijke inzichten met betrekking tot diagnose en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jeugdigen

Prof. Dr. Ramon Lindauer [Amsterdam UMC] - Hulp bij trauma in de kindertijd

Dr. Jeroen Knipscheer [Arq Psychotrauma Expert Groep] - Cultuursensitief behandelen in de GGz

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Dr. Liesbeth Mevissen [Mevissen Psychotrauma] - EMDR-therapie voor PTSS en andere psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen

Deelsessie 1B Dr. Howard Bath [Anglicare NT] - Three pillars of trauma-informed care [Engelstalig]

Deelsessie 2A Prof. Dr. Rolf Kleber o.v. [Universiteit Utrecht] - Psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen

Deelsessie 2B Drs. Marike van Gemert [Academie voor Praten met Kinderen] - Disclosure gesprekken met kinderen en tieners


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Irma HeinLevvel en Amsterdam UMC
Dr. Irma Hein
Bijdrage: Van wetenschap naar praktijk

Irma werkt als kinder- en jeugdpsychiater bijLevvel en postdoc onderzoeker bij AMC afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Van 2011 tot 2015 heeft zij een door ZonMw gehonoreerd project geleid waarop ze is gepromoveerd: Development and use of a standardised instrument for assessing children’s competence to consent in drug trials: are legally established age limits valid? Ze begeleidt verschillende onderzoeken met als foci trauma en wilsbekwaamheid.

Irma Hein zal in deze inleidende presentatie de laatste wetenschappelijke inzichten delen met betrekking tot diagnose en behandeling van psychotrauma bij kinderen en jeugdigen. Welke kennis is van belang om psychotrauma tijdig te herkennen en wat zijn de nieuwste inzichten en praktijken op het vlak van traumabehandeling. Naast het delen van kennis volgen er ook tips en handreikingen voor de praktijk,

Ramon LindauerLevvel
Prof. Dr. Ramón Lindauer
Bijdrage: Hulp bij trauma in de kindertijd

Ramón is opgeleid tot psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar neurobiologische aspecten en behandeling van PTSS bij volwassenen en vervulde de opleiding tot systeemtherapeut, EMDR-practitioner en TF-CBT-trainer/supervisor. Ramón is werkzaam bij het Amsterdam UMC als hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bij Levvel’

Kinderen en jongeren maken regelmatig ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van deze kinderen ontwikkelt trauma-gerelateerde problemen. Ramón Lindauer gaat in deze presentatie nader in op de behandelvormen en de effecten van behandeling en innovaties op het gebied van hulp bij trauma in de kindertijd.

Jeroen KnipscheerArq Nationaal Psychotrauma Centrum
Dr. Jeroen Knipscheer
Bijdrage: Cultuursensitief behandelen in de GGz

Jeroen is psychotherapeut en senior onderzoeker bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast is hij universitair docent aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht.

Deze bijdrage belicht op welke manieren zorgprofessionals hun repertoire aan behandelingen effectief kunnen inzetten bij cliëntengroepen met een migratieachtergrond. Centraal hierbij staat het vergroten van culturele competenties, zoals kennis, attitude en specifieke vaardigheden. Belangrijke elementen vormen het exploreren van het ziekte-verklaringsmodel aan de hand van het Cultural Formulation Interview, het hanteren van een cultuurgevoelig anamneseprotocol en het toepassen van de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (2018). Aan de hand van casuïstiek, wordt de vertaling naar een cultuursensitieve behandeling concreet gemaakt.

Liesbeth MevissenMevissen Psychotrauma
Dr. Liesbeth Mevissen
Bijdrage: EMDR-therapie voor PTSS en andere psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan de afdeling kennis, kwaliteit en innovatie van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Vanwege hun afhankelijkheid van anderen voor een goede kwaliteit van bestaan wordt het netwerk als vanzelfsprekend betrokken. Liesbeth ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift "assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" won zij de Jan van Dijk Award.

EMDR-therapie is een bewezen effectieve behandeling voor een posttraumatische stressstoornis. In de klinische praktijk is het toepassingsgebied breder. We weten dat onverwerkte ingrijpende negatieve ervaringen vaak ten grondslag liggen aan andere psychische stoornissen zoals eetstoornissen, verslaving, depressieve klachten, angsten, of aanhoudend lichamelijke klachten. In de behandeling van deze problemen kan EMDR een cruciale rol spelen. Ook in andere opzichten kent EMDR-therapie een breed toepassingsgebied. Denk aan hele jonge kinderen met weinig of geen taal, mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme of aan de toepassing van EMDR bij ouders en begeleiders die in hun rol als opvoeder hinder ondervinden van hun eigen traumageschiedenis. Deelnemers worden geïnformeerd over de meest recente inzichten, praktijkervaringen en onderzoeksresultaten betreffende de toepassingsmogelijkheden van EMDR therapie inclusief illustraties aan de hand van casuïstiek.

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen

Rolf Kleber is als emeritus-hoogleraar ‘Psychotraumatologie’ verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq National Psychotrauma Centrum. Hij is tevens voorzitter Stichting BoPP (BIG Opleidingen voor Psychologen en Pedagogen) Midden Nederland. Rolf Kleber heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, heeft gewerkt aan de University of California, Irvine, en is gezondheidszorgpsycholoog. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen, en interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht heeft hij geschonken aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Op dat terrein heeft hij onderzoek verricht in Bosnia & Hercegovina, Portugal en Indonesië. 

Psychologische verwerkingsprocessen zijn van cruciaal belang voor het omgaan met schokkende ervaringen zoals geweld, oorlogen en rampen. Dergelijke ervaringen kunnen een diepgaande invloed hebben op de geestelijke gezondheid van individuen. Het is daarom van groot belang dat mensen in staat zijn om deze ervaringen op een effectieve manier te verwerken. Wat zegt de wetenschap en wat impliceert dit voor het werken in de praktijk?

Howard BathAnglicare NT
Dr. Howard Bath
Bijdrage: Three Pillars of Transforming Care (Engelstalig)

Howard Bath is klinisch psycholoog. Hij heeft een wettelijke regelgevende rol vervuld in Australië, verantwoordelijk voor de kwaliteit van door de overheid beheerde en gefinancierde systemen voor kinderbescherming, jeugdrechtspraak, geestelijke gezondheidszorg en handicaps. Hij biedt momenteel een scala aan consultancy, training en klinische diensten in Australië en internationaal en is co-auteur van het boek 'The Three Pillars of Transforming Care: Trauma and resilience in the other 23 hours'

De Drie Zuilen van 'Transforming Care' is een benadering voor het verbeteren van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. Het richt zich op het creëren van een persoonsgerichte, herstelondersteunende en traumagerichte omgeving. Deze benadering is gebaseerd op de overtuiging dat professionals de drie zuilen moeten combineren om te zorgen voor optimale resultaten bij de cliënt. Het doel van deze benadering is om een omgeving te creëren die gericht is op het ondersteunen van mensen in hun herstelproces en hen te helpen een betekenisvol leven te leiden. Howad Bath legt uit hoe traumagerichte zorg gestalte kan krijgen in de praktijk.

Naast het delen van kennis zal Howard aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe dit in de praktijk gestalte kan krijgen.

Marike van GemertAcademie voor Praten met Kinderen
Drs. Marike van Gemert
Bijdrage: Disclosure gesprekken met kinderen en tieners

Marike van Gemert is trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen. Ze studeerde psychologie, werkte 12 jaar bij de Kindertelefoon en 8 jaar in de zorg, onder andere met cliënten met ernstige gehechtheidsproblematiek. Marike schreef het Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling [2019 Bohn Stafleu van Loghum].

Als je met jonge kinderen werkt, kan het extra lastig zijn om kindermishandeling te signaleren. Een gesprek erover met het kind is vaak nog erg moeilijk en afwijkend gedrag kan allerlei oorzaken hebben. Samenwerking met de ouders is dan een must. Maar hoe doe je dat als je vermoedt dat de ouders oorzaak zijn van de problemen? Je wilt ze niet tegen je in het harnas jagen en al helemaal geen valse beschuldigingen doen. In deze workshop leer je wat er nodig is om zorgvuldig en professioneel in gesprek te gaan met ouders bij (signalen van) kindermishandeling.


Accreditatie

SKJ
6 punten voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

FGzPt
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Justitieel verpleegkundigen

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Register Vaktherapie
9 punten

Registerplein
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

AbSG (KNMG / GAIA)*
Alleen geaccrediteerd voor uitvoering op locatie

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van het congres en NIET voor deze online versie.

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2023 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multi-disciplinair congres over psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Alle presentaties kunnen (een of meerdere keren) online en on demand bekeken worden
 • Handouts rechtstreeks downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!