11 januari 2024 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 februari 2024 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 februari 2024 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen


Startdatum 11 januari 2024

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 11 januari 2024

Max. aantal deelnemers 125

Dit jaar staat het jaarlijks congres over angst in het teken van het begeleiden en behandelen van jonge mensen met angstproblematiek.

Dit congres richt zich op het vergroten van de kennis van hulpverleners en leerkrachten die werken met kinderen en jongvolwassenen met angstproblematiek, zodat zij in staat zijn om effectieve interventies te bieden en het welzijn van deze jeugdigen te verbeteren.

Het praktijkgericht programma is opgebouwd uit drie plenaire lezingen en vier deelsessies.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van angstproblematiek bij kinderen en jeugdigen, effectieve interventies en therapieën, de rol van ouders en familie in de behandeling en preventie van angst- en dwang en de impact van deze problematiek op het dagelijks leven van kinderen en jeugdigen.

Onze sprekers hebben uitgebreide kennis en ervaring in het werken met kinderen en jeugdigen met angstproblematiek en zullen naast het delen van kennis ook handige tips en strategieën aanreiken voor het werken met deze doelgroep.

Je hebt vanaf 1 februari 2024 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 februari 2024 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit praktijkgericht congres is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Daarbij valt te denken aan:

 • (Kinder)psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen en -verpleegkundigen
 • Intern begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerkrachten

Werk- en denkniveau: HBO - Universitair


Wat leer je?

 • Wetenschappelijke benadering van angstproblematiek bij kinderen en jongeren
 • Omgaan met concentratieproblematiek ter verbetering van de schoolprestaties
 • Het nut van positieve feedback voor sociaal angstige jongeren
 • Ondersteuning en behandeling bij angstproblematiek
 • Gespreksvoering met kinderen over beangstigende gebeurtenissen in hun persoonlijke leven
 • Begeleiding en trainen van jongeren die last hebben van faalangst
 • Omgaan met angst problematiek vanuit culturele diversiteit

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Lisbeth Utens [UVA] - Inleiding in angstproblematiek bij kinderen en jongeren

11.10 uur Prof. Dr. Stefan van der Stigchel [UU] - De rol van angst en concentratie op schoolprestaties

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Anne Miers [Universiteit Leiden] - Het nut van positieve feedback voor sociaal angstige jongeren

13.15 uur Lunchbuffet

Deelsessie 1A Dr. Jeffrey Roelofs [Psychologenpraktijk Margraten] - Professioneel omgaan met angst

Deelsessie 1B Dr. Jeff Temple [University of Texas Medical Branch] - Praten met kinderen over beangstigende gebeurtenissen in hun persoonlijke leven

15.10 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Trainen van jongeren die last hebben van faalangst: meer dan alleen ademhalingsoefeningen

Deelsessie 2B Prof. Dr. Mario Braakman [Universiteit Tilburg] - Omgaan met angst problematiek vanuit culturele diversiteit

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Lisbeth UtensUniversiteit van Amsterdam en LEVVEL
Prof. Dr. Lisbeth Utens
Bijdrage: Inleiding in de angstproblematiek bij kinderen en jongeren

Lisbeth Utens (is bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij doet onderzoek naar de effecten van cognitieve gedragstherapie bij kinderen en tieners met angststoornissen. Daarnaast onderzoekt Lisbeth psychosociale uitkomsten, met name angst, depressie en posttraumatische stress, bij kinderen met een lichamelijke aandoening. Daarbij onderzoekt zij tevens welke factoren deze psychosociale uitkomsten op lange termijn voorspellen.

Wetenschappelijk onderzoek naar angsten vrees bij kinderen en jeugdigen heeft aangetoond dat deze problemen complex en multifactorieel zijn. Verschillende biologische, psychologische en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van angst- en dwangstoornissen. Daarnaast zijn er effectieve behandelingen beschikbaar, zoals cognitieve gedragstherapie en exposure therapie, die kunnen helpen bij het verminderen van symptomen en het verbeteren van het functioneren van kinderen en jeugdigen met deze stoornissen.

Stefan van der StigchelUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Stefan van der Stigchel
Bijdrage: De rol van angst en concentratie op schoolprestaties

Stefan van der Stigchel is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep
AttentionLab die onderzoekt hoe aandacht en visueel bewustzijn samen ons beeld van de wereld vormen. Het onderzoek van Stefan
is in het verleden ondersteund door NWO Veni en Vidi subsidies. Op dit moment doet hij onderzoek naar visueel werkgeheugen, gesteund door een
ERC Consolidator subsidie en NWO VICI subsidie. Naast zijn wetenschappelijke publicaties is Stefan auteur van de populairwetenschappelijke boeken 'Zo werkt Aandacht' en 'Concentratie', en meer recent 'Grip op je aandacht'. Zijn boeken worden internationaal uitgegeven, onder andere bij MIT Press.

Mails, appjes, banners, pushberichten, trending topics en kattenfilmpjes – het is tegenwoordig moeilijker dan ooit om je langer dan een paar minuten onafgebroken te concentreren. Angsten kunnen leiden tot interne afleding waardoor concentratie nog moeilijker wordt. Is dat een probleem? Ja, want concentratie is onmisbaar om creatief, te kunnen leren en productief te kunnen werken. Aandachtsexpert en cognitief psycholoog Stefan van der Stigchel laat zien hoe concentratie werkt, maakt duidelijk hoe we ons werkgeheugen soms verkeerd gebruiken en legt de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit. Maar bovenal geeft hij technieken waarmee je je concentratie langer vast kunt houden.

Anne MiersUniversiteit Leiden
Dr. Anne Miers
Bijdrage: Het nut van positieve feedback voor sociaal angstige jongeren

Anne Miers is Universitair Hoofddocent in ontwikkelingspsychopathologie bij de afdeling Ontwikkelings-en-Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij is gepromoveerd op de Social Anxiety and Normal Development Study (SAND). In haar huidig onderzoek richt Anne Miers zich op het uitvinden van nieuwe interventietechnieken om het niveau van sociale angst bij tieners te doen verminderen. Ze kijkt daarbij naar de rol van leeftijdsgenoten in dit proces, gericht op het verbeteren van interventies voor sociale angst bij jongeren.

In deze presentatie zal Anne Miers ingaan op het effect van positief feedback op de gedachten, gevoelens en gedrag van sociaal angstige jongeren en hoe dit in de praktijk kan worden ingezet.

Jeffrey RoelofsPsychologenpraktijk Margraten
Dr. Jeffrey Roelofs
Bijdrage: Omgaan met de angsten van kinderen en adolescenten

Jeffrey Roelofs heeft na zijn studie Geestelijke Gezondheidkunde en epidemiologie promotieonderzoek gedaan naar psychische factoren bij mensen met chronische pijn. Na zijn promotie is hij zich gaan richten op internaliserende stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Hij heeft met een VENI subsidie onderzoek gedaan naar negatief denken bij depressie. Momenteel houdt hij zich bezig met onderzoek naar groepschematherapie bij jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en eetstoornissen. Naast zijn academische werkzaamheden is hij klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt hij bij Youz Maastricht en in een vrijgevestigde praktijk. Hij is supervisor cognitieve gedragstherapie (VGCt) en schematherapie (VSt).

In deze presentatie wordt ingegaan op het onderscheid tussen normale angst en overdreven angst en hoe met beiden omgegaan kan worden. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan factoren binnen de opvoeding als de professional die met angstige kinderen/adolescenten te maken krijgt. Tenslotte zal worden stilgestaan bij welke mogelijkheden er bestaan voor een kind of adolescent wanneer er sprake is van overdreven angst en hoe de professional hierbij kan handelen.

Dr. Jeff TempleUniversity of Texas Medical Branch
Prof. Dr. Jeff Temple
Bijdrage: De impact van beangstigende gebeurtenissen

Prof. Dr. Temple is hoogleraar, erkend psycholoog, en Vice Dean for Research and Scholarship aan de School of Nursing van de University of Texas Medical Branch (Galveston, USA). Hij bekleedt ook de John Sealy bijzondere leerstoel in Community Health. Als directeur van het Center for Violence Prevention, richt hij zijn onderzoek op de preventie van interpersoonlijk geweld, evenals geweld in gemeenschappen. Jeff heeft meer dan 250 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan en publiceerde onder meer JAMA, JAMA Pediatrics, The Lancet Child and Adolescent Health, Pediatrics en het Journal of Adolescent Health. Aan zijn werk werd ook aandacht besteed door onder meer Forbes, CNN, New York Times, TIME Magazine, Washington Post en de satirische website The Onion.

Tijdens dit congres zal hij een keynote-lezing geven over het belang van praten met kinderen over deze onderwerpen.

Jeff Temple zal ingaan op de impact van beangstigende gebeurtenissen op kinderen en jeugdigen en hoe professionals het best kunnen omgaan met deze situaties. Hij zal ook bespreken welke rol ouders en verzorgers kunnen spelen bij het bespreken van deze onderwerpen met hun kinderen. Daarnaast volgen er praktische tips en strategieën gericht op het praten met kinderen over beangstigende gebeurtenissen in het nieuws, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Trainen van jongeren die last hebben van faalangst: meer dan alleen ademhalingsoefeningen

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst en contextueel werken gaan.

In deze deelsessie gaat expert Ard Nieuwenbroek in op de hoofdlijnen van een succesvolle aanpak van faalangst bij jongeren, binnen en buiten school. Naast de basale aanpak, waaronder ademhalingstechnieken, blijkt dat een echt effectieve training pas werkt als deze vanuit een contextuele basis wordt verzorgd. In deze deelsessie wordt dit nader uitgelegd, gevolgd door concrete handvatten om mee te beginnen.

Mario BraakmanUniversiteit Tilburg
Prof. Dr. Mario Braakman
Bijdrage: Omgaan met angst problematiek vanuit culturele diversiteit

Mario Braakman is psychiater, psychotherapeut en cultureel antropoloog. Hij verrichte antropologisch veldwerk onder Maya indianen in Yucatan, Mexico en studeerde cum laude af als antropoloog. Na het behalen van zijn artsdiploma begon hij met zijn opleiding tot psychiater en was hij tien jaar lang hoofd behandeling van een gespecialiseerde psychiatrische kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen van het latere Pro Persona. Sinds 2007 is hij hoofdopleider psychiatrie van Pro Persona en in 2013 promoveerde hij op een onderzoek naar het vaststellen van de diagnostische validiteit van het concept ‘psychotische posttraumatische stress stoornis’ bij vluchtelingen. Daarnaast is Mario psychiater van een transcultureel psychiatrisch behandelteam en verricht hij second opinions bij migranten en vluchtelingen met psychiatrische problematiek. Gedurende zijn gehele carrière verrichte hij Pro Justitia rapportages en momenteel uitsluitend gespecialiseerde rapportages bij onderzochten met een migratie-achtergrond. Tevens is hij als hoogleraar transculturele forensische psychiatrie verbonden aan de Tilburg University.

Mario Braakman zal in deze deelsessie de focus leggen op de verschillende manieren waarop culturele achtergronden de ervaringen en beleving van angst, vrees en dwang kunnen beïnvloeden. Daarna volgen praktische handvatten over de wijze waarop professionals adequaat om kunnen gaan met angstproblematiek bij kinderen en jeugdigen met verschillende culturele achtergronden, en hoe zij kunnen zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving. Dit is een belangrijk onderwerp aangezien angstproblemen vaak onvoldoende worden herkend en behandeld bij kinderen en jeugdigen met een cultureel diverse achtergrond.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - Conferentie

FGzPt
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Verpleegkundigen VG-zorg

LV-POH-GGZ
7 punten

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek

Register Vaktherapie
In behandeling

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers
 • Psychodiagnostisch werkers

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Sprekers zijn vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse interessante deel- / verdiepingssessies
 • De gemiste deel- / verdiepingssessies kunnen gedurende de 30 dagen volgend op het congres alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden
 • Op loopafstand van het centraal station
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Koffie, thee, snacks en een excellente lunch

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!