1 mei 2024 - On demand

Online congres - ADHD: school, werk en gezinsleven

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

 • ontvangen op 1 mei 2024 de inloggegevens om het totale programma tot en met 30 mei 2024 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier

 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - ADHD: school, werk en gezinsleven


Startdatum 1 mei 2024

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 mei 2024

ADHD is een complexe aandoening die invloed heeft op meerdere facetten van het dagelijks leven.

Van de klaslokalen tot de werkvloer en thuisomgevingen, het omgaan met (mensen met) ADHD vergt een gelaagde benadering. Het jaarlijks congres over ADHD biedt handvatten over hoe we ADHD het beste kunnen begrijpen en ondersteunen in al deze contexten.

Welke impact heeft iemands ADHD op haar of zijn functioneren op school, het werk en thuis? Hoe benut je in die contexten de positieve aspecten van mensen met ADHD? Hoe zorg je dat kinderen met ADHD er op school ook helemaal bij horen? Welke rol kunnen technologie en apps spelen in het leven van mensen met ADHD en het werken met hen?

Op deze vragen gaan de sprekers op dit praktijkgerichte congres uitgebreid in.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres over ADHD richt zich op uitvoerend professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen en (jong)volwassenen in relatie tot ADHD problematiek, zoals (gezins)begeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragswetenschappers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en jeugdzorgwerkers.

Werk- en denkniveau: HBO /Universitair.


Wat leer je?

 • Een nieuw perspectief op ADHD: van symptomen naar functioneren en welbevinden
 • Positieve aspecten van ADHD: benutten van creatief potentieel
 • De invloed van ADHD op relaties en het gezinsleven
 • De kracht van lotgenoten contact en werken met ADHD-psycho-educatie groepen
 • Wat mensen met ADHD nodig hebben om van zelfregulatie naar zelfacceptatie te komen
 • De effectiviteit van psychosociale interventies voor jeugdigen met ADHD
 • De invloed van slaap, lichaamsbeweging en voeding op het functioneren van kinderen en volwassenen met ADHD

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Prof. Dr. Jan Buitelaar [Radboud UMC] - Een nieuw perspectief op ADHD

Dr. Martine Hoogman [Radboud UMC] - ADHD en positieve aspecten

Drs. Arno de Poorter [Hulp bij ADHD] - De invloed van ADHD op relaties en het gezinsleven

Deelsessie 1A Drs.Tirtsa Ehrlich [Dokter Bosman] - De kracht van lotgenoten contact! Alles over AD(H)D psycho-educatie groepen

Deelsessie 1B Dr. Anouk Scheres [Radboud Universiteit Nijmegen] - Van zelfregulatie naar zelfacceptatie: Wat hebben mensen met ADHD nodig?

Deelsessie 2A Dr. Tycho Dekkers [Accare / Levvel] - De effectiviteit van psychosociale interventies voor jeugdigen met ADHD

Deelsessie 2B Prof. Dr. Nanda Rommelse [Radboud Universiteit en Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie] - De invloed van slaap, lichaamsbeweging en voeding op ADHD


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Jan BuitelaarRadboud UMC
Prof. Dr. Jan Buitelaar
Bijdrage: Een nieuw perspectief op ADHD

Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboudumc. Hij is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en voormalig bestuursvoorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Buitelaar leidt onderzoeksprojecten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag, en stemmingsproblemen.

Het is tijd het perspectief op ADHD te vernieuwen, van het accent op symptomen naar de nadruk op functioneren en welbevinden; van risicofactoren naar protectieve factoren en resilience; van cognitieve beperkingen naar sterke en zwakke punten. Dit omvat een holistische benadering waarin lifestyle een belangrijk onderdeel is en de tegenstelling tussen biologie en omgeving wordt overstegen.

Martine HoogmanRadboud Universiteit Nijmegen
Dr. Martine Hoogman
Bijdrage: ADHD en positieve aspecten

Martine Hoogman doet al 17 jaar onderzoek naar ADHD, eerst op het gebied van de neurobiologie van ADHD (hersenen, genen). Momenteel leidt zij een onderzoeksgroep met een focus op het onderzoeken van positieve aspecten en veerkracht bij mensen met ADHD.

De wetenschap heeft zich voornamelijk beziggehouden met het bestuderen van negatieve kanten van ADHD, maar er worden ook vaak positieve aspecten van ADHD genoemd. Hierover is nog maar weinig bekend. Wat er al wel is onderzocht zal Martine delen in deze presentatie. Zij zal inzoomen op creativiteit, omdat creativiteit het meest genoemde positieve aspect van ADHD is, en er ook relatief veel onderzoek naar is gedaan. Ook zal zij de breedte van de positieve aspecten van ADHD bespreken en daarbij ingaan op de relevantie van het onderwerp en de mogelijke implementaties van kennis over positieve aspecten van ADHD.

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: ADHD relaties en gezin: een uitdaging van de buitenste categorie!

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte expertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling. In zijn rol als spreker staat hij er niet alleen als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige die als kind werd gediagnostiseerd met CD.

Kinderen met ADHD vertonen vaak conform gedrag om problemen te vermijden. Partners kunnen aangetrokken worden door dit aangepaste gedrag, wat voor sommige ADHD'ers echter moeilijk vol te houden is, wat druk op de relatie zet, vooral als er kinderen zijn. Een gebalanceerd gezinsleven wordt dan een grote uitdaging. Deze bijdrage, gebaseerd op wetenschap, 15 jaar ervaring, en persoonlijke inzichten, belicht de aantrekkingskracht van mensen met ADHD op partners:

 • Oorzaken van relatiebreuken
 • Benodigdheden voor een succesvolle relatie tussen mensen met ADHD en zonder
 • De invloed van kinderen (met en zonder ADHD) op relaties
 • Begeleiding in respectvol uit elkaar gaan, met aandacht voor kinderen.
Tirtsa EhrlichDokter Bosman
Drs. Tirtsa Ehrlich
Bijdrage: De kracht van lotgenoten contact! Alles over AD(H)D psycho educatie groepen

Tirtsa Ehrlich is al ruim 15 jaar werkzaam als GZ-psycholoog binnen de jeugd GGZ. Ze is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Daarnaast is zij auteur van meerdere kinderboeken en protocollen over AD(H)D, zoals Wonderlijke wazigheid en Zo snel als een…. Tirtsa is docent bij King Nascholing en de RINO. Tevens is zij EMDR supervisor.

In deze deelsessie wordt stilgestaan bij het belang van psycho educatie en dan vooral in lotgenoten groepen. Veel kinderen die de classificatie AD(H)D krijgen hebben te maken met negatieve (zelf) stigma’s. Samen meer leren over zichzelf en AD(H)D is een krachtige en prachtige manier om positiever over zichzelf en AD(H)D te gaan denken, wat een positieve boost kan geven aan het zelfbeeld.

Anouk ScheresRadboud Universiteit Nijmegen
Dr. Anouk Scheres
Bijdrage: Van zelfregulatie naar zelfacceptatie

Anouk Scheres studeerde psychologie en promoveerde op het gebied neuropsychologie in relatie tot ADHD (2002). Daarna is haar interesse in psychologisch onderzoek naar ADHD altijd gebleven en heeft ze zich bezig gehouden met verscheidene onderzoeks-thema's zoals motivatie, cognitief functioneren, en interventies. Anouk werkt als Universitair Hoofddocent en Onderzoeker Bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Daarnaast begeleidt zij mensen met AD(H)D in haar coach praktijk.

In deze presentatie wordt gekeken naar wat mensen met ADHD zoal nodig zouden kunnen hebben, en in hoeverre het huidige aanbod van interventies daaraan tegemoet komt. Het zal duidelijk worden dat vanuit heersende (psychologische) theorieen en benaderingen, de nadruk grotendeels ligt op 'het sleutelen aan gedrag'. Andere psychologische theorieen - die minder invloed hebben gehad in de praktijk - kunnen kaders bieden voor verrijking. Verrijking in de zin van kijken naar de mens als geheel, voorbij het gedrag, naar behoeftes, waardes, interne drijfveren. Wat gebeurt er met mensen met AD(H)D wanneer het startpunt is "je bent al helemaal goed zoals je bent" en de hoofdvraag wordt "wat heb jij nodig?" in plaats van "hoe kan jij je aanpassen?"

Tycho DekkersAccare/Levvel
Dr. Tycho Dekkers
Bijdrage: De effectiviteit van psychosociale interventies voor jeugdigen met ADHD

Tycho Dekkers werkt sinds 2020 als senior onderzoeker bij Accare. Daarnaast is hij GZ-Psycholoog en expertise-coördinator ADHD bij Levvel. Zijn promotieonderzoek ging over risicogedrag bij adolescenten met ADHD. Momenteel onderzoekt Tycho vooral de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD.

Psychosociale interventies voor kinderen met ADHD zijn er vooral op gericht om het functioneren van kinderen met ADHD te verbeteren via hun omgeving. In gedragstherapeutische ouder- en leerkrachttraining leren ouders en leerkrachten de omgeving optimaal op het kind af te stemmen, zodat de ADHD kenmerken en gedragsproblemen van de kinderen verminderen. Tycho Dekkers gaat in op inzichten en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en vertaalt deze naar concrete toepassingen en handelingen voor professionals in de dagelijkse praktijk.

Nanda RommelseRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Nanda Rommelse
Bijdrage: De invloed van slaap, lichaamsbeweging en voeding op ADHD

Nanda Rommelse is klinisch neuropsycholoog en werkzaam bij Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij is bijzonder hoogleraar neurobiologsiche ontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In deze presentatie zullen de actuele inzichten worden besproken ten aanzien van de wisselwerking tussen ADHD problematiek, slaap, lichaamsbeweging en voeding. Er zal worden ingegaan op de complexe relaties tussen deze verschillende elementen en hoe ze elkaar beïnvloeden, om vervolgens uitgebreid in te gaan op implicaties voor preventie en behandeling.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afloop mits alle presentaties gevolgd zijn


Accreditatie

Staat de aanvraag bij jouw register nog op "in behandeling"? Meld je dan toch risicoloos aan. Als je je aanmeldt onder vermelding van een geldig registernummer van een register waarbij de aanvraag in behandeling is, dan neem je gratis deel wanneer dat register (tegen iedere verwachting in) geen punten zou toekennen!

SKJ
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

FGzPt
4 punten

NVvP (KNMG-GAIA)
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register Vaktherapie
In behandeling

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!