12 januari 2023 - Utrecht

Jaarlijks Congres - LVB en trauma - editie 2023

Jaarlijks Congres - LVB en trauma - editie 2023

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maken vaker traumatische gebeurtenissen mee en de impact daarvan is bij hen groter.

De meeste standaardmethodes en -hulpmiddelen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van psychotrauma zijn echter meestal niet zonder meer geschikt voor gebruik bij mensen met een LVB. Ze zullen dus vaak aangepast moeten worden of vervangen door werkwijzen die wel specifiek zijn toegesneden op mensen met een LVB. Waarom zijn mensen met een LVB vaker slachtoffer van een traumatische gebeurtenis? Waarom heeft het op hen een grotere impact? Hoe stel je dat vast? Hoe bespreek je dat op een dusdanige manier met hen dat het niet tot hertraumatisering leidt? Hoe werk je traumasensitief met mensen met een LVB? Hoe draag je bij aan het verwerken van het geleden psychotrauma? Deze en andere vragen staan centraal op deze nieuwe editie van het jaarlijks congres over het werken met mensen met een LVB.

Selecteer een uitvoering: