25 januari 2024 - Utrecht

Jaarlijks Congres - LVB en perspectief - editie 2024

Jaarlijks Congres - LVB en perspectief - editie 2024

LVB staat voor licht verstandelijke beperking, wat betekent dat iemand een lager dan gemiddeld intellectueel functioneringsniveau heeft en tegelijkertijd moeite heeft met het begrijpen en toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeite om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij, wat kan leiden tot problemen op verschillende levensgebieden. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat mensen met een licht verstandelijke beperking naast problemen ook perspectief hebben. Vaak wordt de nadruk gelegd op de beperkingen en uitdagingen van deze groep, maar het is goed om ook te kijken naar de sterke kanten en mogelijkheden.

Mensen met een LVB hebben bijvoorbeeld vaak een goed gevoel voor humor, zijn creatief en hebben een groot doorzettingsvermogen. Ook zijn ze vaak sociaal en empatisch ingesteld, waardoor ze goed kunnen samenwerken met anderen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om mensen met een LVB te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en het bereiken van hun ambities. Zo zijn er speciale programma's en trajecten gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het vergroten van de eigenwaarde en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van werk en studie.

Tijdens dit congres zullen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk het onderwerp benaderen vanuit verschillende invalshoeken en gaan daarbij vooral in op toepassing van de beschikbare kennis in de praktijk. Het programma bestaat uit drie plenaire presentaties, gevolgd door vier deelsessies vanuit interactie en een praktijkgerichte benadering.

Selecteer een uitvoering: