Over ons

Het Euregionaal Congresburo organiseert sinds 2006 geaccrediteerde congressen, symposia en studiedagen waarin experts uit wetenschap en praktijk hun kennis en inzichten met de deelnemers delen en waarbij wij garant staan voor een hoogstaand en geaccrediteerd programma. 

Wij zijn een CRKBO-geregistreerde scholingsorganisatie, die zich tot doel stelt om professionals mogelijkheden te bieden het maximale uit hun cliënten, patiënten en leerlingen, maar ook uit zichzelf te halen.

Vanuit dat perspectief werken wij uitsluitend met high profile sprekers, docenten en trainers die vanuit verschillende hoedanigheden verbonden zijn aan Universiteiten, Lectoraten, Hogescholen en veel zorginstellingen verdeeld over Nederland en België.

Onze medewerkers hebben ruime ervaring in zorg, welzijn, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waardoor wij voortdurend de brug proberen te slaan tussen 'weten' en 'kunnen'. Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen en scholingsvragen afkomstig uit de praktijk en spelen daar tijdig en adequaat op in.

Voor vrijwel elk scholingsaanbod wordt accreditatie aangevraagd voor de meest voorkomende kwaliteitsregistraties. Wij hanteren het internetsysteem PE-online voor accreditatiezaken, waarin wordt samengewerkt met beroepsverenigingen.

De behaalde punten uit ons scholingsaanbod kunnen automatisch opgehaald worden uit het eigen elektronisch dossier van de deelnemers, nadat de presentie van desbetreffende deelnemers door ons is ingevoerd in PE-online. Jeugdhulpverleners aangesloten bij SKJ dienen hun bewijsstukken zelf te uploaden conform de policy van deze beroepsvereniging.

Meer informatie over onze (online-) cursussen, (in company) trainingen en supervisie  is te vinden bij het Centrum voor Educatie en Supervisie, onderdeel van het Euregionaal Congresburo.

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden klik hier
 

 

Management


Guido van de Luitgaarden

Guido van de Luitgaarden

Dr. Guido van de Luitgaarden begon zijn carrière, zoals hij dat zelf graag uitdrukt "met zijn voeten in de modder" als sociaal-pedagogisch hulpverlener. Zodoende kent hij het klappen van de zweep op basis van de praktijk. Hij werkte binnen het welzijnswerk onder andere op woonwagenkampen en binnen het speciaal onderwijs.Na het behalen van zijn Mastersgraad werkte hij aan de Zuyd Hogeschool als senior docent. Hij was onderwijsontwikkelaar, docent beleid en bedrijfsvoering en deed onderzoek ten behoeve van een tweetal lectoraten.

In 2011 verkreeg Guido de doctorstitel aan de University of Salford (UK) op een proefschrift over professionele oordeels- en besluitvorming in de jeugdhulpverlening. Daarnaast had hij de leiding over een Mastersprogramma dat geaccrediteerd wordt door London Metropolitan University, waarbinnen hij ook de module "Education and Supervision of Social Professionals" verzorgde. Hij verzorgde lezingen en gastcolleges aan onder andere de universiteiten van Madrid, Riga en Oxford.

Hij voerde eerder onder andere onderzoek uit voor grote welzijnsorganisaties en naar een programma voor managementontwikkeling binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Guus Feron

Guus Feron

Drs. Guus Feron is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London.

Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België.

Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan.

Hij was onder andere staffunctionaris, projectleider, docent, interim-manager en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.