Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2018
21 februari 2018
Congres - Zorgmijding
22 februari 2018
Conferentie - Transformeren: ruimte en regels
1 maart 2018
Landelijk Symposium - Psychotrauma bij migranten en vluchtelingen
8 maart 2018
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie
22 maart 2018
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen
12 april 2018
Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emoties
19 april 2018
Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten
17 mei 2018
Congres - Spraak- en taalproblemen - 2e editie
24 mei 2018
Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editie
6 juni 2018
Congres - Traumasensitief werken
7 juni 2018
Congres - Conflictscheidingen: verder na een scheiding
21 juni 2018
Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg
28 juni 2018
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 3e editie
25 september 2018
Congres - Stemmingsproblematiek: verdriet, somberheid en depressie
4 oktober 2018
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 5de editie
11 oktober 2018
Jaarlijks Congres - Autisme - 6e editie
8 november 2018


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hechtingsproblematiek
21 februari 2018
Kinderen en rouw
8 maart 2018
Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
13 maart 2018
Seksueel grensoverschrijdend gedrag LVB
14 maart 2018
Faalangst
15 maart 2018
Suïcide
21 maart 2018
Contextuele hulpverlening
14 juni 2018

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online