Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - LVB - Emotionele- en gedragsproblemen - vierde editie
26 januari 2017
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp - derde editie
16 februari 2017
Landelijke Studiedag - Executieve functies bij kinderen
16 maart 2017
Congres - Multiprobleemgezinnen
30 maart 2017
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jong volwassenen
6 april 2017
Landelijke Studiedag - Parentificatie bij scheiding en rouw
13 april 2017
Landelijke Studiedag - Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
11 mei 2017
Congres - Taalontwikkelingsstoornis
18 mei 2017
Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen
7 juni 2017
Congres - Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes
8 juni 2017
Congres - Suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten
15 juni 2017
Congres - Professionele nabijheid: zoek de ingang in de omgang
29 juni 2017


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Eéndaagse training - Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 januari 2017
Eéndaagse training - Kinderen en rouw
26 januari 2017
Driedaagse cursus - Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
7 februari 2017
Eéndaagse training - ADHD - ODD / CD
9 februari 2017
Driedaagse cursus - Autismebegeleiding
16 februari 2017
Tweedaagse training - Contextuele hulpverlening
2 maart 2017
Eéndaagse training - Suïcide en suïcidepreventie
13 maart 2017
Eéndaagse training - Social media in de begeleiding van jongeren
14 maart 2017
Tweedaagse cursus - Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
15 maart 2017
Eéndaagse cursus - Werken vanuit een oudergerichte attitude
28 maart 2017
Eéndaagse training - Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
29 maart 2017
Eéndaagse training - Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
5 april 2017
Eéndaagse training - Emotiecoaching bij kinderen
13 april 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online