5 oktober 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Congres - Mindset: motivatie en zelfvertrouwen
14 september 2017
Congres - Hoogbegaafdheid - 2e editie
26 september 2017
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie
5 oktober 2017
Jaarlijks Congres - Autisme - vijfde nationale editie
2 november 2017
Congres - Vroegsignalering bij baby's - derde editie
15 november 2017
Congres - Werken met cliënten in conflictsituaties
16 november 2017
Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen
30 november 2017
Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editie
7 december 2017
Congres - 18 jaar en hoe nu verder - 2e editie
14 december 2017
Landelijke Studiedag - Praten met pubers
18 januari 2018
Jaarlijks Congres - LVB: communicatie en interactie - vijfde editie
25 januari 2018
Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2e editie
8 februari 2018
Congres - Zorgmijding
22 februari 2018


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

(V)echtscheidingen en strijdzaken
12 september 2017
Seksueel grensoverschrijdend gedrag LVB
13 september 2017
Autismebegeleiding
14 september 2017
Executieve functies in het basisonderwijs
19 september 2017
Werken vanuit een oudergericht attitude
26 september 2017
Beroepsgeheim. privacy en dossiervorming
26 september 2017
Kinderen en rouw
4 oktober 2017
Suïcide en suïcidepreventie
4 oktober 2017
Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
10 oktober 2017
Social media in de begeleiding van jongeren
10 oktober 2017
Jeugdzorgmethodieken niet-westerse cliënten
11 oktober 2017
Faalangst de baas
12 oktober 2017
ADHD-ODD/CD
12 oktober 2017
Hechtingsproblematiek
31 oktober 2017
Praten over seksualiteit LVB
1 november 2017
Contextuele hulpverlening
1 november 2017
Emotiecoaching
16 november 2017
Sociale media in de begeleiding van jongeren
21 november 2017
Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017
Executieve functies in het basisonderwijs
12 december 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online