5 oktober 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jong volwassenen
6 april 2017
Landelijke Studiedag - Parentificatie bij scheiding en rouw
13 april 2017
Landelijke Studiedag - Systemisch werken met complexe psychiatrische gezinsproblematiek
11 mei 2017
Congres - Taalontwikkelingsstoornis
18 mei 2017
Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen
7 juni 2017
Congres - Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes
8 juni 2017
Congres - Suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten
15 juni 2017
Congres - Professionele nabijheid: zoek de ingang in de omgang
29 juni 2017
Congres - Mindset: motivatie en zelfvertrouwen
14 september 2017
Congres - Hoogbegaafdheid - 2e editie
26 september 2017
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie
5 oktober 2017
Congres - Autisme - vijfde nationale editie
2 november 2017
Congres - Vroegsignalering bij baby's - derde editie
15 november 2017
Congres - Werken met cliënten in conflictsituaties
16 november 2017
Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen
30 november 2017
Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editie
7 december 2017
Congres - 18 jaar en hoe nu verder - 2e editie
14 december 2017


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Eéndaagse training - Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten
5 april 2017
Eéndaagse training - Emotiecoaching bij kinderen
13 april 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online