5 oktober 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen
7 juni 2017
Congres - Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes
8 juni 2017
Congres - Suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten
15 juni 2017
Congres - Professionele nabijheid: zoek de ingang in de omgang
29 juni 2017
Congres - Mindset: motivatie en zelfvertrouwen
14 september 2017
Congres - Hoogbegaafdheid - 2e editie
26 september 2017
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie
5 oktober 2017
Jaarlijks Congres - Autisme - vijfde nationale editie
2 november 2017
Congres - Vroegsignalering bij baby's - derde editie
15 november 2017
Congres - Werken met cliënten in conflictsituaties
16 november 2017
Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen
30 november 2017
Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editie
7 december 2017
Congres - 18 jaar en hoe nu verder - 2e editie
14 december 2017


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

ADHD ODD/CD
1 juni 2017
Suïcide en suïcidepreventie
7 juni 2017
Executieve functies in het onderwijs
13 juni 2017
Sociaal zwakke gezinnen
20 juni 2017
Kinderen en rouw
22 juni 2017
(V)echtscheidingen en strijdzaken
12 september 2017
Seksueel grensoverschrijdend gedrag LVB
13 september 2017
Autismebegeleiding
14 september 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online