13 oktober 2016 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Autisme - vierde nationale editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - derde nationale editie
15 september 2016
Congres - Hoogbegaafdheid - schoolse en sociale problemen
29 september 2016
Landelijk Symposium - GGZ en LVB in de wijk
6 oktober 2016
Jaarlijks Congres - Autisme - vierde nationale editie
13 oktober 2016
Congres - Werken aan sociaal-emotionele weerbaarheid bij jeugdigen
3 november 2016
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - tweede nationale editie
9 november 2016
Congres - Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen
1 december 2016
Jaarlijks Congres - Het begeleiden van "levend verlies" bij ouders – tweede editie
8 december 2016
Congres - Ondersteunen van mentaliseren
12 januari 2017
Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap
19 januari 2017
Landelijke Studiedag - Hulpverlening en ondersteuning voor LHBT's
9 februari 2017


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Driedaagse cursus - Autismebegeleiding
15 september 2016
Driedaagse cursus - Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
28 september 2016
Eéndaagse training - Suïcide en suïcidepreventie
5 oktober 2016
Eéndaagse workshop - De kracht van de klas - rust, plezier en samenwerking
11 oktober 2016
Eéndaagse training - Sociale media in de begeleiding van jongeren
11 oktober 2016
Eéndaagse training - Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
11 oktober 2016
Eendaagse masterclass - Positief management van professionals in de zorg
1 november 2016
Eéndaagse training - Emotie coaching bij kinderen
17 november 2016
Eéndaagse training - Sociale media in het onderwijs
29 november 2016
Eéndaagse training - Jeugdzorgmethodieken niet westerse cliënten
20 december 2016
Eéndaagse training - Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 januari 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online