Congressen - Symposia - Studiedagen


Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen
30 november 2017
Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editie
7 december 2017
Congres - 18 jaar en hoe nu verder - 2e editie
14 december 2017
Landelijke Studiedag - Praten met pubers
18 januari 2018
Jaarlijks Congres - LVB: communicatie en interactie - vijfde editie
25 januari 2018
Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2e editie
8 februari 2018
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2018
21 februari 2018
Congres - Zorgmijding
22 februari 2018
Landelijk Symposium - Psychotrauma bij migranten en vluchtelingen
8 maart 2018
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie
22 maart 2018
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen
12 april 2018
Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emoties
19 april 2018
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 3e editie
25 september 2018


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
5 december 2017
Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
12 december 2017
Executieve functies in het basisonderwijs
12 december 2017
Hechtingsproblematiek
13 december 2017
Oudergericht werken
19 december 2017
Contextuele hulpverlening
18 januari 2018
Jeugdzorgmethodieken niet westerse cliënten
31 januari 2018
Social media in de begeleiding van jongeren
6 februari 2018
ADHD-ODD/CD
8 februari 2018
Sociaal zwakke gezinnen
15 februari 2018
Autismebegeleiding
15 februari 2018
Hechtingsproblematiek
21 februari 2018
Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
13 maart 2018
Seksueel grensoverschrijdend gedrag LVB
14 maart 2018
Faalangst
15 maart 2018
Suïcide
21 maart 2018


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online