13 oktober 2016 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Autisme - vierde nationale editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Congres - Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen
16 juni 2016
Congres - Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen
30 juni 2016
Jaarlijks Congres - Borderline - derde nationale editie
7 juli 2016
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - derde nationale editie
15 september 2016
Congres - Hoogbegaafdheid - schoolse en sociale problemen
29 september 2016
Jaarlijks Congres - Autisme - vierde nationale editie
13 oktober 2016
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - tweede nationale editie
9 november 2016
Congres - Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen
1 december 2016
Jaarlijks Congres - Het begeleiden van "levend verlies" bij ouders – tweede editie
8 december 2016


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
31 mei 2016
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
1 juni 2016
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
20 juni 2016
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
28 juni 2016
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
30 juni 2016
Eéndaagse training: Omgaan met weerstand en conflict bij LVB
5 juli 2016
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
15 september 2016
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
28 september 2016
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
5 oktober 2016
Eéndaagse workshop: De kracht van de klas - rust, plezier en samenwerking
11 oktober 2016
Eéndaagse training - Sociale media in de begeleiding van jongeren
11 oktober 2016
Eéndaagse training - Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
11 oktober 2016
Tweedaagse cursus: seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
16 november 2016
Eéndaagse training: Emotie coaching bij kinderen
17 november 2016


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online