29 november 2018 - Eindhoven

Congres - Externaliserend gedrag

Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie
22 maart 2018
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen
12 april 2018
Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emoties
19 april 2018
Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten
17 mei 2018
Congres - Spraak- en taalproblemen - 2e editie
24 mei 2018
Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editie
6 juni 2018
Congres - Traumasensitief werken
7 juni 2018
Congres - Conflictscheidingen: verder na een scheiding
21 juni 2018
Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg
28 juni 2018
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 3e editie
25 september 2018
Congres - Stemmingsproblematiek: verdriet, somberheid en depressie
4 oktober 2018
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 5de editie
11 oktober 2018
Jaarlijks Congres - Autisme - 6e editie
8 november 2018
Congres - Nare jeugdervaringen
22 november 2018
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - 4e editie
28 november 2018
Congres - Externaliserend gedrag
29 november 2018
Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 2e editie
6 december 2018
Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet
13 december 2018


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Suïcide
21 maart 2018
Live contextuele therapie
10 april 2018
Sociale media in de begeleiding van jongeren
15 mei 2018
Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
16 mei 2018
Begeleiding van sociaal zwakke gezinnen
22 mei 2018
Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 mei 2018
Live contextuele therapie
5 juni 2018
Hechtingsproblematiek
6 juni 2018
ADHD-ODD/CD
7 juni 2018
Kinderen en rouw
14 juni 2018
Contextuele hulpverlening
14 juni 2018
Suïcide en suïcidepreventie
20 juni 2018
Jeugdzorgmethodieken bij niet westerse cliënten
26 juni 2018

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online