Congressen - Symposia - Studiedagen


Congres - Werken aan sociaal-emotionele weerbaarheid bij jeugdigen
3 november 2016
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - tweede nationale editie
9 november 2016
Congres - Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen
1 december 2016
Jaarlijks Congres - Het begeleiden van "levend verlies" bij ouders – tweede editie
8 december 2016
Congres - Ondersteunen van mentaliseren
12 januari 2017
Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap
19 januari 2017
Jaarlijks Congres - LVB - Emotionele- en gedragsproblemen - vierde editie
26 januari 2017
Congres - Hulpverlening en ondersteuning voor LHBT's
9 februari 2017
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering - derde nationale editie
16 februari 2017
Landelijke Studiedag - Executieve functies bij jeugdigen
16 maart 2017
Congres - Multiprobleemgezinnen
30 maart 2017


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Eendaagse masterclass - Positief management van professionals in de zorg
1 november 2016
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
2 november 2016
Eéndaagse training: Executieve functies in het basisonderwijs
15 november 2016
Tweedaagse training: Praten over seksualiteit met mensen met een LVB
16 november 2016
Eéndaagse training - Emotie coaching bij kinderen
17 november 2016
Eéndaagse training - Sociale media in het onderwijs
29 november 2016
Eéndaagse training: Omgaan met agressie
29 november 2016
Tweedaagse cursus - Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
30 november 2016
Eéndaagse training - Jeugdzorgmethodieken niet westerse cliënten
20 december 2016
Eéndaagse training - Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
24 januari 2017
éndaagse cursus: Positief management in de zorg
25 januari 2017
Eéndaagse training: Kinderen en rouw
26 januari 2017
Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
7 februari 2017
Eéndaagse training: ADHD - ODD / CD
9 februari 2017
Driedaagse cursus: Autismebegeleiding
16 februari 2017
Tweedaagse training: Contextuele hulpverlening
2 maart 2017
Eéndaagse training: Suïcide en suïcidepreventie
13 maart 2017
Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB
15 maart 2017
Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
29 maart 2017


eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online