30 maart 2017 - Utrecht

Congres - Multiprobleemgezinnen

Congres - MultiprobleemgezinnenStartdatum30 maart 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum29 maart 2017

Max. aantal deelnemers200

Multiprobleemgezinnen begeleiden is in de meeste gevallen een enorm complexe taak voor hulpverleners.

Multiprobleemgezinnen kampen tenslotte met meerdere problemen tegelijk, op uiteenlopende terreinen en bij verschillende gezinsleden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verslavingsprobleem bij een psychiatrische ouder, waardoor de opvoeding van de kinderen tekort schiet en er schuldenproblemen bestaan. 

Niet alleen zijn de problemen die deze mensen ervaren meervoudig, maar ze interacteren ook met elkaar. Alles hangt met alles samen. Waar begin je dan als hulpverlener? Hoe krijg je überhaupt contact? Want vaak zijn deze mensen ook zorgmijders. Ze hebben te vaak meegemaakt dat hulpverlening niet werkte, vervelende gevolgen voor hen had, of ze schamen zich voor hun situatie. En als je dan contact hebt, hoe help je mensen dan om orde op zaken te stellen in de enorme kluwen van vaak heftige, ingewikkelde en emotioneel beladen problemen? Kan een gezin dat het huis uit gezet dreigt te worden op dat moment wel bezig zijn met het verbeteren van de opvoedingssituatie? Wat kun je reëel gezien verwachten van mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen? Wanneer ga je over tot drang en dwang? Kun je iets met het nagenoeg afwezige en kwetsbare sociale netwerk van deze gezinnen?

Op deze en andere, soortgelijke vragen wordt op dit congres over multiprobleemgezinnen een antwoord gegeven door een aantal vooraanstaande en zeer ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar beroep te maken heeft met multiprobleemgezinnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer, handhavers, etc.


Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Waardoor multiprobleemgezinnen gekenmerkt worden;
 • Welke typen multiprobleemgezinnen er zijn en hoe die ieder een aparte aanpak vereisen;
 • Welke werkzame elementen er zijn in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen;
 • Wat de richtlijn multiprobleemgezinnen behelst;
 • Hoe je met multiprobleemgezinnen in contact komt en dit contact ook op een positieve manier in stand houdt;
 • Hoe je kunt omgaan met weerstand en wantrouwen jegens hulpverleners;
 • Welke rechten en plichten multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners hebben en hoe je daar in de praktijk mee omgaat;
 • Hoe je je werkzaamheden met niet-westerse multiprobleemgezinnen kunt vormgeven;
 • Hoe je de samenwerking vormgeeft rondom multiprobleemgezinnen die een veiligheidsrisico vormen voor één of meer gezinsleden en / of hun omgeving;
 • Welke rol schuldenproblematiek en (dreigende) huisuitzetting invloed hebben op multiprobleemgezinnen en de hulpverlening aan deze mensen;
 • Hoe licht verstandelijke beperking (LVB) problematiek van invloed is op het ontstaan, de instandhouding en de oplossing van de overige problemen die multiprobleemgezinnen ervaren.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.10 uur Dr. Majone Steketee [Verweij-Jonker Instituut] - Bestanddelen, typologieën en richtlijnen

11.00 uur Dr. Jelle Drost [Rijksuniversiteit Groningen] - Meervoudig problematische opvoedingssituaties

11.45 uur Pauze

12.15 uur Marzouka Boulaghbage [Al-Amal] - Werken met niet westerse probleemgezinnen

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Mr. Ildi van Boetzelaer-Gulya [Hanze Hogeschool] - Rechten en plichten

1B Drs. Guus Feron [Centrum Educatie en Supervisie] - Omgaan met wantrouwen en weerstand

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Dees Gardeniers [Veiligheidshuis Heerlen] - Veiligheid en samenwerking

2B Lucie Kessens [Ervaringsdeskundige] - Contact leggen en houden

16.30 uur Afsluiting

Interessant programma? Meld je dan snel aan via het inschrijfformulier!


Wie zijn de sprekers?

Majone SteketeeVerweij Jonker Instituut
Dr. Majone Steketee
Bijdrage: Multi probleemgezinnen: wat werkt?

Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg en doet onder andere veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit. Majone promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Momenteel is zij voorzitter Raad van Bestuur van het Verweij-Jonker Instituut.

Majone gaat in haar inleidende bijdrage onder andere in op de werkzame elementen in de hulpverlening aan en ondersteuning van multiprobleemgezinnen. Wat zijn de werkzame bestanddelen, typologieën van multiprobleemgezinnen en richtlijnen voor hulpverlening zijn beschikbaar?

Jelle DrostRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jelle Drost
Bijdrage: Meervoudige problematische opvoedingssituaties

Jelle is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. Hij heeft ruime expertise op het vlak van behandeling en begeleiding van voornamelijk kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en langdurig problematische gezinssituaties. Hij is hoofddocent Orthopedagogiek en hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen. Jelle is tevens als hoofdopleider interventie, docent en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen.

Wat verstaan we onder meervoudige problematische opvoedingssituaties binnen multiprobleemgezinnen? Wat moeten en wat kunnen we ermee? In deze praktijkgerichte presentatie zal Jelle ook de LVB problematiek gericht meenemen.

MarzoukaAl Amal
Marzouka Boulaghbage
Bijdrage: Werken met niet-westerse probleemgezinnen

Marzouka is oprichter van Stichting Al Amal en momenteel verantwoordelijk voor de identiteit en kwaliteit binnen deze organisatie. Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Nederland wil bevorderen. Daarbij wordt gericht op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Daarnaast is Marzouka werkzaam in de rol van sociaal makelaar binnen de sector Welzijn vanuit de organisatie Wijk & Co.

De praktijk wijst uit dat vooral gezinnen met een migranten achtergrond niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Marzouka behandelt in haar presentatie de methodiek die wordt ingezet om de kloof naar de reguliere hulpverlening door taalbarrières, cultuurverschillen, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisie tussen het gezin en de Nederlandse samenleving, te overbruggen. Daarnaast zal zij concrete tips aanreiken voor hulpverleners die met deze doelgroep werkzaam zijn.

IldiHanze Hogeschool
Mr. Ildi van Boetzelaer-Gulyas
Bijdrage: Sociale zekerheid: rechten en plichten

Ildi studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt als docent sociale zekerheid aan de Hanze Hogeschool Groningen en is plaatsvervangend bestuursrechter. 

Ildi zal in haar deelsessie de focus leggen op de rechten en plichten van multiprobleemgezinnen. Welke kennis van het sociale zekerheidsstelsel zou een hulpverlener moeten hebben om en geschil voor de rechter te voorkomen? Ook zullen er concrete handreikingen voor de praktijk volgen.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Omgaan met wantrouwen en weerstand

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.

Weerstand is een bekend fenomeen in het werken met multiprobleemgezinnen. Wat verstaan we onder weerstand, waar komt deze vandaan en wat kun je hiermee in het werken met multiprobleemgezinnen? De beschikbare kennis wordt in deze deelsessie gelinkt aan competenties en praktische vaardigheden die het omgaan met weerstand in de praktijk een stuk 'aangenamer' kunnen maken.

Dees GardeniersVeiligheidshuis Heerlen
Dees Gardeniers
Bijdrage: Veiligheid en samenwerking

Dees vervult sinds 2007 de rol van procesmanager in het Veiligheidshuis Heerlen. Voor die tijd was zij werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming afdeling Strafzaken.

Samenwerken rondom multiprobleemgezinnen die een veiligheidsrisico vormen voor gezinsleden of anderen staat centraal in de presentatie van Dees. Wat weten we en hoe werkt dit door in de praktijk?

LucieErvaringsdeskundige
Lucie Kessens
Bijdrage: Contact leggen en contact houden

Lucie groeide op als enig normaal begaafd kind in een gezin met verstandelijk beperkte ouders en vier verstandelijk beperkte broers en zussen. Haar jeugd stond in het teken van geweld, ernstige verwaarlozing, alcoholisme en constante dreiging van seksueel misbruik. Zij heeft veel hulpverleners over de vloer zien komen, die zeer goed bedoeld aan de slag gingen. Maar waardoor ontstond weerstand? Wat ging er mis? Hoe had de begeleiding meer kans van slagen gehad? Over haar leven verscheen in 2012 het boek 'De Woonschool'.

Lucie deelt haar kennis en eigen levenservaringen met de deelnemers, waarin ze aan de hand van praktijkvoorbeelden de nadruk legt op het contact leggen en contact houden met multiprobleemgezinnen.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van De wijk in! en Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters: 

Register Aantal punten
FGzPt 1 punt
NIP K&J / NVO-OG 5 punten voor herregistratie
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - behandeling
1,5 punten voor opleiding - overige taken

Kwaliteitsregister V&V:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • SPV
 • VG-zorg
5 punten
Registerplein

5 punten voor cliëntondersteuners
1 punt voor gezinshuisouders
2 punten voor maatschappelijk werkers, GGZ-agogen en agogen

SKJ 2,5 punt in de vrije ruimte voor jeugdzorgwerkers
Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten
SRVB 5 punten
AbSG 4 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Actueel onderwerp op verzoek van professionals werkzaam in de GGZ praktijk
 • Praktijkgericht en interactief
 • Geaccrediteerd
 • In Utrecht, dus centraal in het land
 • Een toplocatie vlakbij het station
 • Mogelijkheid om vooraf via een enquête eigen vraagstukken in te brengen
 • Iedereen ontvangt een bewijs van deelname
 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!