7 december 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editie

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 3e editieStartdatum7 december 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 27 oktober 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum6 december 2017

Max. aantal deelnemers300

Het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet vindt dit jaar op 7 december plaats in Eindhoven.  

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en / of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Niet alleen wanneer een kind komt te overlijden, maar ook wanneer het met alle beperkingen van dien verder leeft. Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal. Ineens kunnen ze bijvoorbeeld met hun gezin alleen nog maar op aangepaste vakanties. Ze kunnen vanwege het feit dat hun kind steeds opgetild moet worden alleen nog platte schoenen dragen, hebben geen tijd meer voor hun partner en rennen van de ene zorgverlener naar de andere. Het leven van deze ouders verandert zodoende in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind.

Niet alleen ouders krijgen hiermee te maken, maar ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind moeten leren omgaan met hun onmacht en verdriet. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen.

Dit congres is georganiseerd in samenwerking met Edith Raap [Hogeschool Utrecht] en ervaringsdeskundigen Minke Verdonk [Bomenbos] en Odet Stabel [Kans&Zo].

(Een nadere toelichting op de term "levend verlies", die door Prof. Dr. Manu Keirse is geïntroduceerd, is hier te vinden. Manu Keirse spreekt ook op dit congres.)

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleningsprofessionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan onder meer:

 • (Medisch en algemeen) maatschappelijk werkers
 • Ouderbegeleiders
 • (Gz-) psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Orthopedagogen
 • Kinderartsen / jeugdartsen
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Vaktherapeuten
 • (Kinder)fysiotherapeuten

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Hoe ouders en brusjes het overlijden of hebben van een blijvende beperking van hun kind ervaren en wat dit concreet betekent voor hun leven;
 • Wat je wel en niet kunt verwachten van ouders wanneer zij leren omgaan met hun verdriet;
 • Hoe gecompliceerde rouw werkt wanneer mensen een kind met een beperking krijgen;
 • Hoe je kunt werken vanuit een nieuw rouwmodel dat gericht is op het integreren van verlieservaringen;
 • Het creëren van krachtbronnen bij kinderen middels creatieve activiteiten;
 • Wat de impact van verlies "over de jaren heen" is: zowel bij overlijden als bij leven;
 • Hoe kinderen en jongeren met een beperking en/of ziekte door middel van cognitieve gedragstherapie kunnen leren omgaan met een nieuw levensperspectief;
 • Hoe je mensen kunt begeleiden in hun "coping" met hun eigen verlies en/of dat van hun kind.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.10 uur Andrea van Beek [Capella Amsterdam] - Fragmenten uit 'Duets with Jim' 

11.00 uur Prof. Dr. Paul Boelen [Universiteit Utrecht] - Gecompliceerde rouwprocessen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Manu Keirse [KULeuven] - Leven met een levend verlies

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Johan Maes [Praktijk] - Rouwsporen: naar een nieuw rouwmodel

Deelsessie 1B  Lies Scaut  [De Weg Wijzer] - Creëren van krachtbronnen en positieve herinneringen

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A  Dr. Mariken Spuij [Universiteit Utrecht] - Richten op een levensperspectief

Deelsessie 2B  Dr. Margaretha van Eeden [Reflectie in beweging] - Coping in revalidatiesettings

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Andrea van BeekWerkzaam bij: Capella Amsterdam en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Andrea van Beek
Bijdrage: Introductie met muziek en verhalen

Andrea van Beek is klassiek zangeres. Zij is moeder van een meervoudig gehandicapte zoon en heeft vanuit dat perspectief een persoonlijke muziektheatervoorstelling gemaakt. Haar verhaal gaat over de pijn een kind te krijgen dat zwaar gehandicapt is, de noodzaak om anders naar het leven te gaan kijken, de eenvoud van onvoorwaardelijke liefde, de lol van het dagelijks leven en de hardheid van de dood.

Fragmenten en verhalen uit de voorstelling 'Duets with Jim', waarna de deelnemers in gesprek kunnen gaan met Andrea over de manier waarop zij vanuit haar ervaringsdeskundigheid omgaat met ingrijpende verlieservaringen.

Paul BoelenUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Paul Boelen
Bijdrage: Gecompliceerde rouw

Paul is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij is eveneens aan deze universiteit als klinisch psycholoog/psycho­therapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Daarnaast is Paul supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en is hij als Hoogleraar verbonden aan de Arq Psychotrauma Expertgroep. Paul is hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie.

Paul zal het onderwerp gecompliceerde rouw bij handicap of overlijden centraal stellen in deze plenaire presentatie. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en wat kunnen we met deze onderzoeksresultaten in de praktijk?

Manu KeirseKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Manu Keirse
Bijdrage: Blijvend verdriet

Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen.

Johan MaesPraktijk Expertise Rouw en Trauma verwerking
Drs. Johan Maes
Bijdrage: Rouwsporen: naar een nieuw rouwmodel

Johan is werkzaam als psycho-, rouw-en traumatherapeut, opleider en trainer in Vlaanderen en Nederland. Hij studeerde sociale agogiek aan de VUB en stond aan de wieg van de palliatieve zorg in Vlaanderen, waar hij ook enkele jaren werkzaam was als directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Hij schreef de boeken 'Leven met gemis', 'Ze zeggen dat het overgaat' en 'Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie Tussen presentie en interventie.' 

De oude rouwmodellen die rouw herleiden tot een lineair stappen-, fasen- of takenplan worden nog steeds gedoceerd. Ze worden door de rouwende als dwingend ervaren, alhoewel ze gebaseerd zijn op een aantal mythes. De focus ligt immers op het verwerken, loslaten, een plaats geven, gericht op een eindpunt.

Vanuit de metafoor van het ‘spoor’ wordt een nieuw rouwmodel gepresenteerd dat de drie dimensies van rouw met elkaar verbindt: de verlieservaring, de hechting en het leven daarna. Een spoor is een teken, een afdruk, een verwijzing, een markering. Een rouwspoor verwijst naar onze zoektocht om liefde een andere vorm te kunnen geven. In deze deelsessie worden concrete handvaten aangereikt die de verliesdrager kunnen helpen het eigen spoor te vinden. 

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Van levensverlies naar levenseinde en verder… met kinderen hun kracht.

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, acute ziekte, echtscheiding, enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Lies specialiseerde zich in de verwerking van vroegkinderlijk trauma via een opleiding in dissociatieve stoornissen.

Een broertje of zusje op komst? Leuk toch! Maar wat als dit broertje of zusje met een handicap geboren wordt? Of wat als papa of mama plots een ongeluk meemaken en hier een handicap aan over houden? Of nog erger, wat als broertje, zusje, papa of mama uiteindelijk sterft ten gevolge van de handicap? In deze deelsessie worden handvaten aangereikt hoe kinderen leren om te gaan met levensverlies en in het slechtste geval zelfs levenseinde. Aan de hand van creatieve werkvormen leer je kinderen in hun kracht te plaatsen en leer je hen op speelse wijze hulpmiddelen aan die zij ook verder kunnen gebruiken wanneer het levensverlies overgaat in levenseinde. Thema’s als omgaan met verdriet, angsten, boosheid, gemis, troost, herinneringen en kracht komen hierin aan bod.

Mariken SpuijUniversiteit Utrecht
Dr. Mariken Spuij
Bijdrage: Een psychologisch perspectief op stress en coping in gezinnen met een kind met een beperking. Aanzetten voor ondersteuning en behandeling.

Mariken studeerde Logopedie en Akoepedie aan de HS van Enschede en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen en als orthopedagoog aan het Ambulatorium, een onderdeel van de Universiteit Utrecht. Zij publiceerde het boek 'Rouw bij kinderen en jongeren', over het begeleiden van verliesverwerking.

In Nederland zijn er veel gezinnen die geconfronteerd worden met een kind met een beperking. De mate waarop de beperking invloed heeft op het leven van de andere gezinsleden varieert enorm. Kennis die de laatste jaren over rouw en verliesverwerking is verkregen sluit goed aan bij hoe deze verweringsprocessen begrepen kunnen worden en bieden een basis voor handvatten voor ondersteuning en behandeling. In de deelsessie zal ingegaan worden op de positie van de ouder(s) de de broertjes en zusjes van het gehandicapte kind. Waar worstelen zij mee en wat hebben zij nodig? Hoe kunnen interventies uit de cognitieve gedragstherapie helpen bij de voortdurende aanpassing aan de beperking?

Margaretha van EedenReflectie in Beweging
Dr. Margaretha van Eeden
Bijdrage: Coping bij revalidatie

Margaretha is gedragsdeskundige en werkt in de revalidatiesector op de afdelingen dwarslaesies en ALS. Vanuit haar bedrijf coacht zij professionals in relatie tot coping van cliënten bij verliesverwerking.

Verliesverwerking bij revalidatie gekoppeld aan handvatten voor bejegening en begeleiding.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende accreditatiepunten
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Behandeling - 1,5 punt

Diagnostiek - 0,5 punt

Overige taken - 0,5 punt

FGzPt 2 punten
VGCt In behandeling
Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten

Gezinshuisouders - 1 punt

GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers - 2 punten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

5 punten
VSR 5 punten

Kwaliteitsregister V&V
- Algemene scholing

5 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten
NVK 4 punten
KNGF / NVFK In behandeling
ABvC In behandeling
ADAP (Ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, oefentherapeuten) 4 punten
SKGV 1 punt

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 27 oktober 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres over het werken met ouders en brusjes van overleden kinderen en kinderen met een ernstige beperking / ernstige ziekte;
 • Zeer vooraanstaande, deskundige sprekers;
 • Met medewerking van diverse ervaringsdeskundigen;
 • De meeste deelnemers gaven aan de eerdere edities van dit congres een rapportcijfer 8 of hoger;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Bewijs van deelname wordt verstrekt;
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto;
 • Koffie, thee en een goede lunch zijn inbegrepen;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!