15 november 2017 - Utrecht

Congres - Vroegsignalering bij baby's - derde editie

Congres - Vroegsignalering bij baby's - derde editieStartdatum15 november 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum14 november 2017

Max. aantal deelnemers300

Op woensdag 15 november 2017 vindt de derde editie van het Congres Vroegsignalering bij baby’s plaats.

Centraal staan dit keer de zorgaspecten rond prematuur geboren kinderen na het verlaten van het ziekenhuis. Bij een te vroeg geboren kind kunnen in de eerste levensjaren allerlei ernstige en minder ernstige lichamelijke en cognitieve beperkingen voorkomen. Wat doet dat met ouders en de gehechtheidsrelatie? En hebben professionals voldoende kennis en handvatten om hiermee om te gaan? 

Actueel, want meer en meer blijkt dat er voor kinderen én ouders veel winst valt te behalen indien deze gezinnen de eerste jaren na de geboorte adequaat worden begeleid. Dit geldt niet alleen voor veel te vroeg geboren kinderen maar - anders dan veelal wordt verondersteld - ook voor de matig prematuren. Wat zijn aandachtspunten voor zorgverleners?

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier).

Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Wat leer je?

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • Vroeggeboorte in relatie tot de verdere ontwikkeling
 • Prenatale stress, prematuriteit en de band tussen ouders en baby
 • Prematuur ouderschap
 • Muziektherapie voor te vroeg geboren baby's
 • Thuisbegeleiding na ontslag uit het ziekenhuis
 • Psychotherapeutische hulp gericht op hechtingsrelatie
 • De doelgroep 'matig te vroeg geborenen'

Programma

09.15 uur        Inloop en registratie

10.00 uur        Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden    

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Manon Benders [UMC Utrecht]  - Wat betekent vroeggeboorte voor de ontwikkeling?

11.00 uur Prof. Dr. Carolina de Weerth [Radboud Universiteit] - Prenatale stress, prematuriteit en de band tussen ouders en baby

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Drs. Bieke Bollen [KU Leuven] - Prematuur ouderschap

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A  Drs. Monique Flierman  [UvA] - Observeren en interpreteren gedrag van vroeg geboren kinderen

Deelsessie 1B  Froukje S. Houtstra [GGD Fryslàn] - Thuis uit het ziekenhuis en dan?

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A  Drs. Fernanda Sampaio de Carvolho [Erasmus MC] - Psychotherapeutische hulp gericht op hechtingsrelatie

Deelsessie 2B Dr. Petr Jira [Jeroen Bosch Ziekenhuis] - Matig te vroeg geborenen, een vergeten groep

16.30 uur Afsluiting van het congres en naborrel


Wie zijn de sprekers?

Manon BendersWerkzaam bij: UMC Utrecht
Prof. Dr. Manon Benders
Bijdrage: Wat betekent vroeggeboorte voor de ontwikkeling?

Manon is hoogleraar neonatologie en afdelingshoofd van de afdeling neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Zij leidt tevens een onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in de hersenontwikkeling van tevroeggeborenen. 

Manon spreekt over de laatste stand van zaken betreffende de kennis over de ontwikkeling van te vroeg geborenen, zowel van de extreem als de matig prematuren. Niet alleen tijdens en na de bevalling, maar ook al tijdens de zwangerschap valt er voor de kinderen nog veel winst te behalen. Een juiste begeleiding kan zorgen voor minder problemen op het gebied van gedrag of psychiatrische ontwikkeling. 

Carolina de WeerthRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Carolina de Weerth
Bijdrage: Prenatale stress, prematuriteit en de band tussen ouders en baby

Carolina is hoogleraar Psychobiologie van de vroege ontwikkeling en verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij is gespecialiseerd in de vroege sociale, emotionele, en gedragsontwikkeling van kinderen vanaf de prenatale periode en in het bijzonder de combinatie van gedragsontwikkeling en onderliggende biologische en fysiologische systemen.

Carolina zal spreken over het effect van prenatale stress bij de moeder op de ontwikkeling van het stress-systeem van te vroeggeboren kinderen. Welke gevolgen heeft dit voor de gezondheid van het kind en voor de band met de ouders?

Bieke BollenUZ Leuven
Drs. Bieke Bollen
Bijdrage: Prematuur ouderschap - ondersteunen van de ouder-kind band bij vroeggeboorte

Bieke is psycholoog en werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Ook maakt zij deel uit van het team neonatologie van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Haar interessegebied richt zich op ontwikkelingsgerichte zorg.

Bieke gaat in haar lezing in op het kwetsbare ouderschap bij vroeggeboorte. Het hebben van een premature baby zorgt voor veel spanning, onzekerheid, ambivalente gevoelens en stress bij de jonge ouders. Wat zijn aangrijpingspunten om daar gerichter op in te spelen wat is bekend over zelfregulering bij kwetsbare babys?

Froukje HoutstraGGD Fryslân
Drs. Froukje Houtstra - Bergsma
Bijdrage: Thuis uit het ziekenhuis en dan? Delen is vermenigvuldigen

Froukje studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als consultatiebureauarts en deed de verkorte opleiding tot jeugdarts. Binnen de JGZ heeft zij zich speciaal gericht op vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen. Momenteel heeft Froukje diverse taken binnen de GGD Fryslân. Zij coördineert twee Integrale Vroeghulpteams, is coördinator en arts van een van de consultatiebureau-plusteams van Friesland en van de nazorg voor prematuur geboren kinderen in het werkgebied van het Medisch Centrum Leeuwarden. Ook is zij aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Daarnaast is zij verbonden aan de GGZ-instelling Inter-Psy, waar zij  als jeugdarts in het Expertise Team Jonge Kind van Inter-Psy (diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen) participeert. Tenslotte is zij gastdocent bij de NSPOH.

Te vroeg geboren kinderen en hun ouders vormen een kwetsbare groep. Zij krijgen te maken met veel verschillende professionals. In deze deelsessie bespreekt Froukje hoe te komen tot een dusdanige inrichting van de zorg voor deze groep dat iedereen hiervan profijt heeft en kan groeien. Dit doet zij onder meer aan de hand van praktijkervaringen in Friesland.

Monique FliermanUniversiteit van Amsterdam
Drs. Monique Flierman
Bijdrage: Observeren en interpreteren gedrag van vroeggeboren kinderen

Monique is hoofd ToP-opleiding, wetenschappelijk docent, praktijkeigenaar Kinderfysiotherapie Flierman.

Deze deelsessie zal inzicht gevend in het gedrag van vroeg geboren kinderen en de werkwijze van het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren). Net als in dit programma kijkt Monique samen met de deelnemers naar het gedrag van de te vroeg geboren baby's. Aan het gedrag wordt betekenis gegeven om vervolgens te bepalen waar het kind aan toe is, wat het kind al zelf kan en wat het inzet en gebruikt om dat te bereiken. Ook wordt gekeken naar waar de baby nog hulp bij nodig heeft en hoe de ouder die hulp kan geven. 

FernandaErasmus MC
Drs. Fernanda Sampaio de Carvalho
Bijdrage: Psychotherapeutische hulp gericht op de hechtingsrelatie

Fernanda is GZ- en Klinisch psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health Specialist. Ze is werkzaam als Klinisch Psycholoog in het Moeder en Kind Centrum van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is zij supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten (VKJP) en runt zij een eigen praktijk.

Fernanda heeft het in deze deelsessie over de dynamiek in het gezin rond een vroeggeboorte. Zij zal ingaan op het effect van een (dreigende) vroeggeboorte op de relatie tussen ouders en kind. Welke interventies kunnen helpen om de ouder-kindrelatie te stimuleren en latere (gedrags)problemen te voorkomen. En wat kunnen professionals die met deze kinderen en ouders werken, beter wel en niet doen?

Petr JiraJeroen Bosch Ziekenhuis
Dr. Petr Jira
Bijdrage: Matig te vroeg geborenen, een vergeten groep

Petr is kinderarts - neonatoloog en verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialiseerde zich in Neonatologie, Kindernefrologie, Panda poli (nazorgpoli pre- en dysmaturen), KIT (kinder-incontinentie team), Erfelijke en aangeboren aandoeningen, metabole ziekten.

Aan de hand van zijn ervaringen als kinderarts bespreekt Petr de ontwikkeling en problemen van de zogenaamde matig prematuren, de kinderen die zijn geboren na 32 tot 37 weken zwangerschap. Dit is een vaak vergeten groep die een andere ontwikkeling doormaakt dan de kinderen die vóór 32 weken zwangerschap of op tijd zijn geboren. Welke zorg deze kinderen nodig hebben, hoort u tijdens deze deelsessie.

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsregisters:

NIP K&J / NVO

Herregistratie - 5 punten

Behandeling - 1 punt

Diagnostiek - 1 punt

Overige taken - 0,5 punt

FGzPt

2 punten

ADAP (NVLF en VVOCM)

4,5 punten
ADAP / KABIZ / KAOF / SANA (oefentherapeuten) 4,5 punten

Registerplein

5 punten voor cliëntondersteuners
1 punt voor gezinshuisouders
2 punten voor maatschappelijk werkers, GGz-agogen en sociaal agogen

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punt

AbSG / AJN

4 punten

Kwaliteitsregister V&V

- Consultatieve psychiatrie

- Jeugdverpleegkunde

- Kinderverpleegkunde

5 punten

VSR

5 punten

KNGF / NVFK

In behandeling

NVK

4 punten

SRVB

5 punten
DAIMH In behandeling

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ):

 • Scholing algemeen
 • Scholing hechting
In behandeling
Keurmerk Fysiotherapie Afgewezen


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres
 • Multidisciplinair publiek
 • In Jaarbeurs - Utrecht, dus dicht bij het station
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen
 • Ontmoet collega's met verschillende professies uit het hele land

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!