18 januari 2018 - Eindhoven

Landelijke Studiedag - Praten met pubers

Landelijke Studiedag - Praten met pubersStartdatum18 januari 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum17 januari 2018

Max. aantal deelnemers200

De landelijke studiedag over praten met pubers vindt plaats in Eindhoven.

Als hulpverlener praat je met regelmaat met pubers. Je ziet ze immers als cliënt, maar bijvoorbeeld ook als kind, broertje of zusje van een cliënt of als stagiair. Soms bekruipt je echter het gevoel dat je vooral tegen ze praat, maar niet mét ze. Als professional (maar ook als ouder) begrijp je immers niet altijd even goed wat zich in de puberwereld afspeelt. 

Bijvoorbeeld omdat anno 2017 een belangrijk deel van de communicatie via social media verloopt. Ook de jeugdcultuur verandert permanent.

Wat speelt zich af in hun brein en in hun leefwereld? Hoe verhoud je je tot hun social media gebruik? Hoe zet je gaming in om over seksualiteit te praten? En hoe stel je normoverschrijdend of zelfs delinquent gedrag aan de orde, zonder het contact met deze jongeren kwijt te raken? Deze en verschillende andere vragen staan centraal tijdens deze praktijkgerichte studiedag waar vijf landelijke experts uit wetenschap en praktijk in zullen gaan op het communiceren met pubers. Deze en verschillende andere vragen staan centraal tijdens deze praktijkgerichte studiedag waar vijf experts in zullen gaan op het functioneren van pubers en hoe hiermee om te gaan.

Alle deelnemers aan deze studiedag ontvangen het boek “Pubers zijn leuk! Vooral als je ze begrijpt...” cadeau!

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit bij- en nascholingsprogramma richt zich op uitvoerend werkers en leerkrachten zoals de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Werk- en denkniveau: HBO+ / Universitair.


Wat leer je?

Na het volgen van deze studiedag is kennis opgedaan over:

 • Wat randvoorwaarden zijn voor het praten met pubers;
 • De relatie tussen het puberbrein en communicatie;
 • Het praten met pubers over sociale media;
 • Praten met pubers die grensoverschrijdend gedrag vertonen;
 • Gaming als hulpmiddel om met pubers over seksualiteit en relaties te praten.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Wim Meeus [Universiteit Utrecht] - Inleiding communiceren met pubers

11.00 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Het puberbrein en communicatie

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Justine Pardoen - [Ouders.nl] - Praten met pubers over social media

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur José Hermans [Fontys Hogeschool] - Praten met pubers met normoverschrijdend / delinquent gedrag

15.00 uur Pauze

15.30 uur Marianne Cense MSc. [Rutgers] - Gaming als middel om met pubers over relaties en seksualiteit te praten

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Wim MeeusUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Wim Meeus
Bijdrage: Praten met pubers en adolescenten

Wim is hoogleraar adolescentie aan de Universiteit van Tilburg en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Tilburg. Hij is expert op het terrein van longitudinaal onderzoek naar ontwikkeling van adolescenten en doet onderzoek naar identiteit en persoonlijkheid, persoonlijke relaties en probleemgedrag in de adolescentie.

In de puberteit begint de stormachtige ontwikkeling van de adolescentie. Jongeren gaan zich losmaken van hun ouders, beginnen te ontdekken wie ze zelf zijn, en beginnen zich een beeld te vormen van hun toekomst. In Nederland worden ze er steeds op aan gesproken dat ze moeten leren om eigen keuzes te maken en op eigen benen te staan. Bij deze  aansporingen horen manieren van praten met jongeren die hierbij passen. Bijvoorbeeld dat ouders en leraren accepteren dat pubers hun eigen privéwereld hebben. In deze inleidende bijdrage zal worden ingegaan op verschillende ontwikkelingsprocessen in de adolescentie en de manier van communiceren die daar het beste bij aansluit. 

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: Sociale media

Justine is expert in mediagebruik van jeugdigen en de gevolgen daarvan voor de verdere ontwikkeling. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis op het gebied van sociale media en 'mindful media' naar de alledaagse praktijk van ouders en professionals werkzaam in zorg en onderwijs.

Justine legt uit hoe je met pubers kunt praten over de voor- en nadelen van sociale media en hoe dit medium verantwoord te gebruiken.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Het puberbrein en communicatie

Fabiënne is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Het brein van pubers is volop in ontwikkeling en dit heeft een direct effect op het functioneren, maar zeker ook op het communiceren van en met pubers. In een tijd waarin kinderen bezig zijn met het ontdekken van zichzelf ten opzichte van de maatschappij is het fijn om als ouder of opvoeder nog met je puber in contact te staan. Toch lijken ze soms niet eens te horen wat je zegt. Is dit onwil? Typisch pubergedrag? Vanuit een biologisch perspectief wordt er gekeken naar het ontwikkelende brein van pubers en hoe daar het beste mee om te kunnen gaan.

Jose HermansFontys Tilburg
José Hermans
Bijdrage: De jongere is meer dan het ergste wat hij gedaan heeft

José is lange tijd werkzaam geweest voor de Raad voor de Kinderbescherming en bij Onderzoeksbureau Van Montfoort. Zij heeft meerdere methodische handleidingen geschreven voor o.a. jeugdzorgwerkers. Momenteel is José werkzaam als docent aan de Fontys Hogeschool Tilburg- pedagogiek.

Lange tijd is de aandacht voor jongeren die strafbare feiten plegen gericht geweest op de risico’s en alleen op het voorkomen van recidive. Uit onderzoek komt naar voren dat er meer nodig is om te komen tot het afzien van het plegen van strafbare feiten, desistance geheten. Dit vindt zijn weerslag in hoe professionals met deze jongeren praten en wat helpt om te komen tot een succesvol leven. In het project ‘Signs of Success’ heeft de William Schrikker Groep samen met een aantal jeugdzorgregio’s gekeken hoe dit vorm kan krijgen, geinspireerd door het onderzoek naar desistance en de benadering Signs of Safety. 

Marianne CenseRutgers
Marianne Cense MSc.
Bijdrage: Play the Game!

Marianne is senior-onderzoeker en interventie-ontwikkelaar bij Rutgers Kenniscentrum seksualiteit. Zij probeert jonge leeftijdsgroepen op een eigentijdse manier te bereiken in de vorm van bijvoorbeeld online gaming en interactieve campagnes.

Hoe je games kunt inzetten om met pubers in gesprek te komen over relaties en seks. 

Seksualiteit en relaties zijn belangrijke zaken in het leven van een puber. Een nieuw en spannend terrein, waarbij de sociale omgeving, ouders én professionals, vaak bezorgd zijn of jongeren weerbaar genoeg zijn om deze weg zonder al te grote problemen af te leggen. Om daarachter te komen, zullen ze met jongeren in gesprek moeten gaan. Maar die houden nogal eens de boot af. ‘Ze weten alles wel’. De hulp komt uit onverwachte hoek. Waar games meestal gezien worden als ongezonde hobby, kunnen ze ook helpen om jongeren seksueel weerbaar te maken en met hen in gesprek te komen over seksualiteit en relaties. Hoe dat werkt, ontdekt u in de bijdrage van Marianne.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Accreditatie voor deze studiedag is aangevraagd bij: 

Beroepsregister Toegekende accreditatiepunten
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 4,5 punt

Opleiding - behandeling - 1,5 punt

Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt

Opleiding - overige taken - 0,5 punt

Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten

Gezinshuisouders - 5 punten

GGZ-agogen, Sociaal agogen, Maatschappelijk werkers - 2 punten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punt
VSR 5 punten

Kwaliteitsregister V&V:
- SPV
- GGZ
- Justitiële verpleegkunde
- Jeugdverpleegkunde
- Seksuele gezondheid

5 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten
Lerarenregister Op verzoek wordt op het deelnamecertificaat vermeld dat er 5 uren in de categorie "pedagogisch" gevolgd zijn. Dit kun je dan aan je portfolio ten behoeve van herregistratie toevoegen.

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Een praktijkgerichte studiedag rondom het praten met pubers;
 • Zeer relevant voor het onderwijs, de zorg en de hulpverlening aan jeugdigen en adolescenten;
 • Een gevarieerd en geaccrediteerd programma;
 • Netwerkmogelijkeden met verschillende collega's uit het hele land;
 • Diverse kortingsmogelijkheden;
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!