6 juni 2018 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editieStartdatum6 juni 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum6 juni 2018

Max. aantal deelnemers400

Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. 

Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Experts uit wetenschap en praktijk gaan op 6 juni 2018 tijdens het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven.

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos als ze hun kinderen niet kunnen geven, wat ze graag zouden willen. Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? Die vragen staan centraal tijdens de tweede editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. Het congres vindt plaats in Utrecht en is een initiatief van het Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is interessant voor JGZ-professionals, kinderdiëtisten, psychologen, medewerkers ouder- en kind teams, logopedisten, kinderartsen, pedagogen en overige geïnteresseerden.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Voedingspatronen en -voedingskeuzes gericht op de latere gezondheid;
 • Signalering en behandeling van eetproblemen bij chronische ziekte of beperking;
 • Een geïntegreerde aanpak van obesitas bij het jonge kind;
 • De aanpak van eetproblematiek bij jonge kinderen met autisme;
 • Praktische handvatten in de aanpak van eet- en voedingsproblemen in relatie tot de interactie tussen ouders en kinderen;
 • Aandachtspunten bij het afbouwen van sondevoeding.

Programma

09.15 uur        Inloop en registratie

10.00 uur        Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell [VU-Amsterdam]  - Gezonde start – voeding voor een gezond brein en lichaam

11.00 uur Dr. Carolien Gijsbers [Juliana Kinderziekenhuis] - Eetproblemen bij jonge kinderen met een chronische ziekte of beperking

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Dr. Edgar van Mil - [Jeroen Bosch ziekenhuis] - Obesitas bij het jonge kind

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B 

Deelsessie 1A  Drs. Karen den Dekker [In Kaatjes Keuken en auteur van O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme] - Autisme en eetproblemen

Deelsessie 1B  Dr. Berber Vlieg-Boerstra [Praktijk] - Omgaan met voedselallergieën 

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B 

Deelsessie 2A  Drs. Marilene de Zeeuw [Psychotherapiepraktijk de Zeeuw] Invloed op de interactie tussen ouders en kinderen

Deelsessie 2B  Martine van Workum [Radboud UMC] - Aandachtspunten bij het afbouwen van sondevoeding 

16.30 uur Afsluiting van het congres en naborrel


Wie zijn de sprekers?

Jaap SeidellVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell
Bijdrage: Eerste 1000 dagen maken leven lang verschil

Jaap is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn onderzoek is gericht op de rol van leefstijl bij het voorkomen van chronische ziektes. Daarbij verdiept hij zich met name in de oorzaken en gevolgen van overgewicht. Als deskundige op dit gebied adviseert hij verschillende nationale en internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de World Health Organisation en de Gezondheidsraad.

Voeding vroeg in het leven speelt een cruciale rol bij een gezonde groei en ontwikkeling van lichaam en brein. Helaas is het door voortdurende bezuinigingen en taakverzwaring bij de verloskunde en de jeugdgezondheidszorg steeds lastiger geworden om daaraan voldoende aandacht te kunnen besteden. Bij veel ouders ontbreken de kennis, vaardigheden en mogelijkheden om zelf die optimale voorwaarden en omstandigheden te realiseren. De gemeentelijke en zorginstellingen die daartoe uitgerust zijn behoren daarom meer menskracht en middelen van de overheid te krijgen om dan in te kunnen springen. Onze kinderen zijn het meer dan waard.

Carolien GijsbersJuliana Kinderziekenhuis
Dr. Carolien Gijsbers
Bijdrage: Eetproblemen bij jonge kinderen met een chronische ziekte of beperking

Carolien is kinderarts maag-, darm- en leverziekten en is gepromoveerd op de behandeling van chronische buikpijnklachten. Zij heeft gewerkt als kinderarts MDL in het Juliana Kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis in Den Haag. Inmiddels is zij niet meer praktiserend maar wel nog betrokken bij het eetteam en wetenschappelijk onderzoek.


 

Op het gebied van voeding en eetgedrag kunnen zich bij kinderen met een chronische ziekte of beperking allerlei problemen voordoen, afhankelijk van de aard van de aandoening. Aan de hand van casuïstiek zal worden besproken hoe deze kunnen worden benaderd, uitgaand van de individuele behoefte van het kind, de groeicurve en de (on)mogelijkheden om in de voedingsbehoefte te voorzien.

Edgar van MilJeroen Bosch Ziekenhuis
Dr. Edgar van Mil
Bijdrage: Obesitas bij het jonge kind

Edgar is gepromoveerd op obesitas bij kinderen en als kinderarts-endocrinoloog werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ) waar hij aan het hoofd staat van het expertise centrum voor kinderen met overgewicht. Hij is verbonden aan het Partnerschap Overgewicht Nederland als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde waarbij hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de totstandkoming van de zorgstandaard obesitas. Edgar is auteur van het boek ‘Overgewicht en Obesitas bij Kinderen. Verder kijken de kilo’s’, waarin een integrale aanpak wordt geboden om de professional te sterken in zijn/haar rol in het zorg- en welzijnsnetwerk.

Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dwingen, straffen of belonen werken vaak averechts. Inzetten op een geïntegreerde aanpak, met ouders in de hoofdrol, is effectiever. Hoe en wanneer kunnen professionals hier gebruik van maken?

Karen den DekkerIn Kaatjes Keuken
Drs. Karen den Dekker
Bijdrage: Autisme en eetproblemen

Karen is kookpedagoog. Zij werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme op het vlak van koken en eten. Via het koken werkt zij aan taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, planningsvaardigheden en sociale vaardigheden.

In 2011 won zij een landelijke kookboekenprijs voor haar kookboek “Autisme & Koken. Stap voor stap kookboek voor kinderen en jongeren”. Ze schreef ook “O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme."

Jonge kinderen met autisme ontwikkelen vaak een eetprobleem. Zij eten te weinig, te veel of ze letten heel erg op de geur, de smaak, de kleur en de structuur van eten. Voor ouders en professionals een ingewikkeld probleem. Welke aanpak helpt?

Berber Vlieg BroerstraAcademisch Medisch Centrum
Dr. Berber Vlieg - Boerstra
Bijdrage: Omgaan met voedselallergieën

Berber, senior diëtist OLVG en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy. Ook is zij betrokken bij de NCJ-richtlijn voedselovergevoeligheid, de richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie in Nederland en de richtlijn Voedselprovocaties. 

Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang. Wat zijn de rode vlaggen voor vroege herkenning? En wat zijn handelingsperspectieven om ongeruste ouders in woord en daad bij te staan, ook in situaties waarbij het waarschijnlijk gaat om een vermeende allergie?

Marilene de ZeeuwDimence
Drs. Marilene de Zeeuw
Bijdrage: Invloed op de interactie tussen ouders en kinderen

Marilene is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH specialist. Zij werkzaam bij jeugd ggz Dimence met de nadruk op het uitvoeren van diagnostiek en behandeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarnaast is zij hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot Klinisch Psycholoog Kinder & Jeugd. 

Eet- en voedingsproblemen beïnvloeden de interactie tussen ouders en kinderen. Wat zijn de voornaamste obstakels, wat kan de onderliggende ouder-kindproblematiek zijn en wat zijn praktische handvatten voor professionals?

Martine van WorkumRadboud UMC
Martine van Workum
Bijdrage: Aandachtspunten bij het afbouwen van sondevoeding

Martine van Workum is kinderverpleegkundige MLD, Radboud UMC.

Het afbouwen van sondevoeding verloopt vaak moeizaam en veel eetproblemen liggen hieraan ten grondslag. Wat zijn de nieuwste inzichten op dit gebied? En wat is de meerwaarde van de Zwitserse methodiek ‘no tube’.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool, hoofdredacteur van Blik op Hulp en pleegouder. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsvereniging Toegekende punten
SKJ
Categorie: Vrije ruimte jeugdzorgwerker
Subcategorie: Referaat / studiedag / conferentie / congres / symposium bezocht
5 punten
SRVB 5 punten

Kwaliteitsregister V&V:

 • SPV
 • GGz-verpleegkunde
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • Consultatieve psychiatrie
5 punten
NIP K&J/NVO-OG

In behandeling

AbSg
(Nascholing jeugdgezondheidszorg)
4 punten
VSR
(Nascholing verpleegkundig specialisten)
5 punten

ADAP: 
- NVLF
- NVD

4,5 punt
NVK 4 punten
KNGF (kwaliteitsdeel en / of NVFK-kinderfysiotherapeuten) In behandeling
BGN (GC met specialisatie Kind&Voeding) 2,5 punt
VRA Afgewezen
FGzPt 2 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend congres rondom eetproblematiek bij jonge kinderen;
 • Multidisciplinair publiek;
 • Netwerkmogelijkeden met verschillende professies uit het hele land;
 • Congreslocatie dichtbij het station in Utrecht;
 • Geaccrediteerd scholingsaanbod;
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg;
 • Koffie, thee, snacks en lunch inbegrepen;

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!