1 maart 2018 - Roermond

Conferentie - Transformeren: ruimte en regels

Conferentie - Transformeren: ruimte en regelsStartdatum1 maart 2018

Aanvangstijd09:30 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieOranjerie - Roermond

Prijs€ 0,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum28 februari 2018

Max. aantal deelnemers130

Op donderdag 1 maart 2018 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein van het Lectoraat Sociale Integratie | Zuyd Hogeschool de gratis conferentie ‘Transformeren: ruimte en regels’ in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond. 

De decentralisatie is achter de rug en zijn we een aantal jaren op weg met de transformatieopgave in het sociale domein. Een scala aan ervaringen, inzichten en kennis is inmiddels opgedaan en gepubliceerd. Hierbij komt de spanning tussen de noodzaak van regels en de behoefte aan ruimte geregeld aan bod. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

De conferentie is bestemd voor burgers, professionals, beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten en onderzoekers die actief zijn in het sociale domein. Het wordt een inspirerende dag waarbij actieve burgers/ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers hun kennis en ervaring bundelen.


Wat leer je?

Sprekers op deze conferentie

 • geven vanuit verschillende perspectieven hun visie op de transformatie van het sociale domein en de relatie tussen ruimte en regels hierbinnen;
 • etaleren de opbrengsten van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, delen opgebouwde kennis en ervaring en leggen nieuwe vraagstukken aan u voor in de workshops;
 • exploreren ontwikkelingen in het bredere sociale domein op verschillende wijze in gesprekstafels met u;

Daarnaast is er ruimte voor leden van verschillende netwerken om elkaar te ontmoeten.


Programma

9.30 - 10.00 uur
Ontvangst

10.00 - 10.15 uur 
Welkomstwoord en introductie “Transformatie: ruimte en regels’ door Dr. Guido van de Luitgaarden (dagvoorzitter) en Dr. Marianne Potting, projectleiding Werkplaats Sociaal Domein Zuyd 

10.15 - 10.30 uur
Gemeentelijk perspectief op ruimte en regels in het kader van de transformatie door Astrid Verblakt, wethouder gemeente Sittard-Geleen

10.30 uur - 11.15 uur
Anders kijken naar kwetsbaarheid 
door Kars Wuisman en Hinko Nabben, ervaringsdeskundigen van Zuyderland

Pauze

11.30 - 12.30 uur
Hoe trager, hoe beter. Van paternalisme tot democratisch partnerschap
door Prof.Dr. Rudi Roose, hoogleraar sociaal werk en sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent

Lunch

13.30  - 14.45 uur
Eerste deelsessieronde. Keuze uit:

 • Workshop: Careless Running; rennen tegen het hollen - door Drs. Fanny van Drenthe (Beleidsadviseur, orthopedagoog bij MEE Zuid-Limburg, moeder en hardloopster) en Bert Ramakers (Directeur-bestuurder stichting Ophovenerhof, hardlooptrainer, vader en opa)
 • Workshop: Niet 'meten is weten', maar weten wat je meet - Cindy Caanen, MA (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool)
 • Workshop: Het casusoverleg; intercollegiaal leren en werken - door Jhoy Dassen (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool, medewerker zorgteam gemeente Roermond en medewerker De Meent Groep)
 • Workshop: De effecten van de integratie van behandeling en begeleiding bij forensisch psychiatrische cliënten: aanbevelingen uit de praktijk - door Leontien van de Veen (Manager forensisch psychiatrische polikliniek de Horst), Marjo Vermeer (Manager kwaliteit en innovatie AltraCura) en Sigrid Heuvelmans (Beleidsmedewerker AltraCura) 
 • Workshop: Kansen en obstakels in de transformatie jeugdzorg - door Mr. Dr. Goos Cardol en Peggy Duckers, MA (Onderzoekers Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool)
 • Workshop: Schuld en stress: are u serious? - door Mr. Irmgard Tummers, MA (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool)

Pauze

15.15 - 16.30 uur
Tweede deelsessieronde. Keuze uit:

 • Gesprekstafel: Buurtgericht werken & informele zorg - door Dr. Marianne Potting en Drs. Chantal van Lieshout (Onderzoekers Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | bijzonder lectoraat Informele Zorg | Zuyd Hogeschool)
 • Gesprekstafel: Nut en noodzaak van samenhang in het sociaal domein - Mr. Irmgard Tummers, MA, Mr. Dr. Goos Cardol en Cindy Caanen, MA (Onderzoekers Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool) en Joyce Crombach, MA (Medewerker Credohuis)
 • Workshop: (De)stigmatisering - door Hinko Nabben (ervaringsdeskundige Zuyderland) en Maarten van Rossum (ervaringsdeskundige Levanto groep)
 • Workshop: Onhandelbaar op school … en dan? - door Marjolein Pol (Coördinator / maatschappelijk werker 3.0), Richard van Megen (Docent Rebound 3.0) en Natalie Wehrens (Docent Rebound 3.0)
 • Gesprekstafel: Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw: trends en uitdaging voor de toekomstige professional - door Maja Rocak, MA en Samira Louali, MA (Onderzoekers Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool en NEIMED)
 • Gesprekstafel: Bewijskracht voor sociaal werk geconstrueerd van onderop - door Michelle van der Tier, MA (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool)

16.30 uur
Gesproken column van Drs. Carin Wevers (Onderzoeker Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool)

16.40 uur
Einde


Wie zijn de sprekers?

Marianne PottingZuyd Hogeschool
Dr. Marianne Potting
Bijdrage: Welkomstwoord en korte inleiding

Marianne Potting (1969) is bijzonder lector Informele Zorg en onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | bijzonder lectoraat Informele Zorg | Zuyd Hogeschool.

Marianne licht de aanleiding, doel en scope van de conferentie toe.

Astrid Verblakt Sittard-Geleen
Astrid Verblakt
Bijdrage: Gemeentelijk perspectief op ruimte en regels in het kader van de transformatie

Astrid is wethouder van de gemeente Sittard-Geleen en heeft in haar portefeuille onder meer de decentralisaties, sociale zaken, dienstverlening en communicatie.

Astrid deelt haar inzichten vanuit gemeentelijk perspectief, aangaande de verhouding tussen ruimte en regels in het sociaal domein.

zuyderland
Kars Wuisman
Bijdrage: Anders kijken naar kwetsbaarheid

Kars is projectcoördinator ervaringsdeskundigheid bij Zuyderland GGZ.

Kars verzorgt samen met Hinko Nabben een bijdrage vanuit hun eigen perspectief als burgers met een kwetsbaarheid. Onder meer stigma, verlies en demotivatie komen aan bod. Zij nodigen de deelnemers uit om anders naar de kwetsbaarheden van burgers te kijken.

Rudi RooseUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Rudi Roose
Bijdrage: Hoe trager, hoe beter. Van paternalisme tot democratisch partnerschap.

Rudi is opgeleid tot pedagoog en criminoloog en werkte vele jaren in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Hij promoveerde tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkt momenteel als Universitair docent en opleidingsvoorzitter Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.

Guido zal op deze dag als voorzitter optreden.

Michelle van der TierZuyd Hogeschool
Michelle van der Tier, MA
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Bewijskracht voor sociaal werk geconstrueerd van onderop.’

Michelle is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool.

In het sociaal werk is men naarstig op zoek naar manieren van verantwoording die aansluiten bij de verwachtingen van verschillende belanghebbenden en die tevens recht doen aan het specifieke van het werk.

“Hoe kunnen sociaal werkers zelf bewijskracht genereren voor hun werk? Wat zijn de kansen en valkuilen van een dergelijke aanpak?” zijn de centrale vragen van deze gesprekstafel.

de horst
Leontien van de Veen
Bijdrage: Workshop ‘De effecten van de integratie van behandeling en begeleiding bij forensisch psychiatrische cliënten: aanbevelingen uit de praktijk’

Leontien is manager binnen forensisch psychiatrische polikliniek De Horst.

Leontien verzorgt deze workshop samen met Marjo Vermeer en Sigrid Heuvelmans van Altra Cura.

De doelgroepen van polikliniek de Horst en AltraCura overlappen elkaar. In een gezamenlijk project staat het aangaan van een systematische en geïntegreerde aanpak in de keten van behandeling (cure) en begeleiding (care) voor forensisch psychiatrische patiënten centraal. In deze workshop worden de aanwezigen meegenomen in het integreren van de zorg voor deze doelgroep. De opgedane inzichten, discussiepunten en de aanbevelingen voor het werkveld komen in deze sessie aan bod. Een levendig en indringend beeld ontstaat door de praktijk leidend te laten zijn.. Voor aanwezigen die niet thuis zijn in de zorgsector is deze bijdrage ook zeker de moeite waard: een ‘out of the box’ manier van denken en een bevlogen manier van projectmanagement voeren werkt aanstekelijk en inspirerend!

Altra Cura
Marjo Vermeer
Bijdrage: Workshop ‘De effecten van de integratie van behandeling en begeleiding bij forensisch psychiatrische cliënten: aanbevelingen uit de praktijk’

Marjo is manager kwaliteit en innovatie bij AltraCura.

Marjo verzorgt deze workshop samen met Leontien van de Veen en Sigrid Heuvelmans.

Altra Cura
Sigrid Heuvelmans
Bijdrage: Workshop ‘De effecten van de integratie van behandeling en begeleiding bij forensisch psychiatrische cliënten: aanbevelingen uit de praktijk’

Sigrid is beleidsmedewerker bij AltraCura.

Sigrid verzorgt deze workshop samen met haar collega's Leontien van de Veen en Marjo Vermeer.

zuyd logo
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: Workshop ‘Kansen en obstakels in de transformatie jeugdzorg.’

Goos is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool.

Goos verzorgt deze workshop samen met zijn collega Peggy Duckers.

De transformatie van de jeugdzorg vraagt van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en beroepskrachten om een andere manier van kijken, denken en handelen. Het goede moet worden behouden, het andere moet worden losgelaten. Dat biedt kansen, maar er zijn ook obstakels die de transformatie in de weg staan.

In deze workshop worden beide elementen besproken en worden handvatten gegeven voor de dagelijkse praktijk.

Peggy DuckersZuyd Hogeschool
Peggy Duckers, MA
Bijdrage: Workshop ‘Kansen en obstakels in de transformatie jeugdzorg.’

Peggy is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool.

Peggy verzorgt deze workshop samen met haar collega Goos Cardol.

Irmgard TummersZuyd Hogeschool
Mr. Irmgard Tummers, MA
Bijdrage: Workshop ‘Schuld en stress: are u serious?’

Irmgard Tummers is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool.

Stressreductie is het dienstverlenende principe dat leidend is voor Mobility Mentoring, een methodiek bij langdurige armoede en schuldproblematiek.

Deelnemers aan de workshop maken interactief kennis met deze uit de VS afkomstige aanpak door te participeren in een serious game. Zij leren de methodiek kennen en worden zich bewust van de (on)mogelijkheden van stressreductie als dienstverleningsprincipe. De workshop wordt afgesloten met een reflectie op de mogelijkheden en beperkingen van de  gemeentelijke beroepspraktijk om met Mobility Mentoring aan de slag te gaan.

Marianne PottingZuyd Hogeschool
Dr. Marianne Potting
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Buurtgericht werken & informele zorg.’

Marianne Potting (1969) is bijzonder lector Informele Zorg en onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | bijzonder lectoraat Informele Zorg | Zuyd Hogeschool.

Marianne leidt deze gesprekstafel samen met haar collega Chantal van Lieshout.

In deze bijeenkomst gaan verschillende experts met elkaar in gesprek over informele zorg in de buurt. Verschillende perspectieven op het thema worden op een kritisch-opbouwende manier voor het voetlicht gebracht.

Chantal van LieshoutZuyd Hogeschool
Drs. Chantal van Lieshout
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Buurtgericht werken & informele zorg.’

Drs. Chantal van Lieshout is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | bijzonder lectoraat Informele Zorg | Zuyd Hogeschool.

Chantal leidt deze gesprekstafel samen met haar collega Marianne Potting.

In deze bijeenkomst gaan verschillende experts met elkaar in gesprek over informele zorg in de buurt. Verschillende perspectieven op het thema worden op een kritisch-opbouwende manier voor het voetlicht gebracht.

credo huis
Joyce Crombach
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Nut en noodzaak van samenhang in het sociaal domein.’

Joyce is medewerker van het Credo Huis.

Joyce maakt samen met Irmgard Tummers, Goos Cardol en Cindy Caanen deel uit van deze gesprekstafel.

Samenwerking tussen beroepskrachten en burgers in verschillende domeinen is geen luxe, maar voorwaarde om duurzame resultaten te behalen. Zijn betrokken organisaties en actoren een blok aan het been van de burger of dragen zij bij aan gedegen oplossingen? Is er ruimte om de samenwerking vorm te geven of staan regels en systemen de samenwerking in de weg?

Aan de hand van een praktijkverhaal gaan deelnemers aan deze gesprekstafel in gesprek over hun opvattingen, ervaringen en perspectieven en worden fundamentele patronen onder de loep genomen.

zuyd logo
Maja Rocak, MA
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw: trends en uitdaging voor de toekomstige professional.’

Maja is Onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool en NEIMED.

Maja Rocak leidt deze gesprekstafel samen met haar collega Samira Louali.

Wijkgericht werken, segregatie, radicalisering, de kloof tussen arm en rijk en onderling vertrouwen zijn de onderwerpen die aan deze gesprekstafel aan de orde zijn. Kunnen we komen tot een gezamenlijke agenda voor samenlevingsopbouw? Zijn er implicaties voor samenlevingsopbouw? Welke rol wordt er vervolgens van de beroepskracht gevraagd? 

Samira LoualiZuyd Hogeschool
Samira Louali, MA
Bijdrage: Gesprekstafel ‘Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw: trends en uitdaging voor de toekomstige professional.’

Samira is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool en NEIMED.

Samira leidt deze gesprekstafel samen met haar collega Maja Rocak.

swvpo
Natalie Wehrens
Bijdrage: Workshop ‘Onhandelbaar op school … en dan?’

Natalie is docent Rebound 3.0

Natalie verzorgt deze bijdrage samen met haar collega's Marjolein Pol en Richard van Megen.

swvpo
Richard van Megen
Bijdrage: Workshop ‘Onhandelbaar op school … en dan?’

Richard is docent Rebound 3.0

Richard verzorgt deze bijdrage samen met zijn collega's Marjolein Pol en Natalie Wehrens.

mee zuid-limburg
Drs. Fanny van Drenthe
Bijdrage: Workshop ‘Careless Running, rennen tegen het hollen.

Fanny is Beleidsadviseur MEE Zuid-Limburg, orthopedagoog, moeder en hardloopster. 

Samen met Bert Ramakers verzorgt Fanny een bijdrage over Careless Running. Careless Running is een sportieve activiteit voor moeders van kinderen met een beperking. De activiteit haalt hen even uit hun isolement en zorgt voor lotgenotencontact.

In de workshop gaan Fanny en Bert in op de waarde van het project voor de positieve gezondheid van de deelnemende moeders, de kracht van verbinden en hardlopen als middel. Daarnaast pleiten zij op grond van hun ervaringen in het project voor een bescheidener rol van de beroepskracht.

ophovenerhof
Bert Ramakers
Bijdrage: Workshop ‘Careless Running, rennen tegen het hollen.

Bert is directeur/bestuurder Stichting Ophovenerhof, hardlooptrainer, vader en opa.

Bert verzorgt samen met Fanny van Drenthe een bijdrage over Careless Running.

zuyderland
Hinko Nabben
Bijdrage: Workshop ‘(De)stigmatisering.’

Hinko is ervaringsdeskundige bij Zuyderland GGZ.

In deze workshop zal Hinko, één van de presentatoren van de ochtendsessie, mede op basis van eigen ervaringen ingaan op stigma, de verschillende soorten stigma en de manier waarop ervaringsdeskundigen een bijdrage leveren aan destigmatisering. Hij doet dit samen met zijn collega Maarten van Rossum.

Ervaringsdeskundigen, professionals en andere burgers zoeken in deze workshop naar een manier om samen een andere kijk op kwetsbaarheid te ontwikkelen.

levanto
Maarten van Rossum
Bijdrage: Workshop ‘(De)stigmatisering.’

Maarten is ervaringsdeskundige bij de LEVANTOgroep.

Maarten verzorgt deze workshop samen met Hinko Nabben.

Cindy CaanenZuyd Hogeschool
Cindy Caanen, MA
Bijdrage: Workshop ‘Niet “meten is weten”, maar weten wat je meet.’

Cindy Caanen, MA werkt als onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool.

In Landgraaf ontwikkelen en testen onderzoekers en ambtenaren van de gemeente samen meetinstrumenten om het functioneren van de wijk- en jeugdteams in Landgraaf in beeld te brengen. Ook de bijdrage aan de beoogde gemeentelijke doelen en het maatschappelijke effect van deze teams wordt in kaart gebracht.

In de workshop delen de betrokkenen hun ervaringen en leggen zij vraagstukken m.b.t. de eigen veranderopgave voor. Het spanningsveld tussen ruimte en regels in dit experimenteer- en leerproces komt nadrukkelijk aan de orde. Mogelijk biedt de workshop ook oplossingen voor anderen die ervaringen en resultaten van wijk- en jeugdteams zichtbaar willen maken.

Zuyd
Jhoy Dassen
Bijdrage: Workshop ‘Het casusoverleg; intercollegiaal leren en werken.’

Jhoy is onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd | Zuyd Hogeschool, medewerker zorgteam gemeente Roermond en Medewerker bij De Meent Groep.

In het casusoverleg van het zorgteam van de gemeente Roermond wordt de gemeentelijke visie op maatschappelijke ondersteuning geoperationaliseerd en leren medewerkers met en van elkaar leren. Beroepskrachten hadden de behoefte aan een meer methodische onderlegger voor het overleg. Een model op basis van Sociale Netwerk Versterking bleek een antwoord te bieden op de vraag en werd kortgeleden geïmplementeerd.

Deelnemers aan deze workshop maken actief kennis met de overlegvorm. Bieden de regels van het overleg ruimte om te leren en te werken conform de visie? Komt het burgerperspectief terug in beeld.

swvpo
Marjolein Pol
Bijdrage: Workshop ‘Onhandelbaar op school … en dan?’

Marjolein is coördinator van de bovenschoolse tussenvoorziening en maatschappelijk werker 3.0.

Marjolein verzorgt deze workshop samen met Richard van Megen en Natalie Wehrens.

In Rebound 3.0 worden jongeren geplaatst die, omwille van hun ondersteuningsbehoefte, niet langer kunnen functioneren in het regulier voortgezet onderwijs. Voor de meeste jongeren is Rebound een laatste kans om de schoolloopbaan nog voort te zetten. Een goede samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening is voorwaardelijk om het belang van deze jongeren te behartigen.

De verhalen uit de praktijk geven inzicht in de werkwijze van Rebound 3.0 en het samenspel tussen onderwijs en hulpverlening. 


Accreditatie

Voor deze conferentie is accreditatie aangevraagd bij SKJ en Registerplein


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 0,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Deelname aan deze conferentie is gratis


Alle voordelen op een rij

 • Regionale conferentie over het sociaal domein
 • Goed bereikbare locatie, zowel per auto als per OV
 • Gratis deelname
 • Veel keuzemogelijkheden uit workshops en gesprekstafels in het middagprogramma
 • Koffie, thee en een goede lunch zijn inbegrepen
 • Geaccrediteerd door beroepsregisters

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!

Aanmelding voor dit congres is gratis, maar niet vrijblijvend. Het is noodzakelijk om u aan te melden. Zonder aanmelding kunnen we u geen toegang verlenen. Wanneer u na aanmeldeing toch onverhoopt verhinderd zou zijn, gelieve u dan ook weer af te melden.

LET OP: Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een automatisch bericht dat u een factuur ontvangt. Omdat dit echter een gratis conferentie betreft, ontvangt u geen factuur en mag u dit bericht negeren!