21 juni 2018 - Zwolle

Congres - Conflictscheidingen: verder na een scheiding

Congres - Conflictscheidingen: verder na een scheidingStartdatum21 juni 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 22 juni 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum20 juni 2018

Max. aantal deelnemers200

Het congres over conflictscheidingen staat dit keer in het teken van "verder na een scheiding".

Een scheiding is een pijnlijke aangelegenheid voor alle betrokkenen. Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. Hoe taxeer je als hulpverlener vroegtijdig in welke mate een scheiding problematisch zou kunnen worden? Hoe begeleid je ex-partners in de voortzetting van de opvoeding? Hoe kun je mediation-technieken daarbij inzetten? Hoe voer je systeem- en ex-partnergesprekken? Waarom, wanneer en hoe stop je de omgang met een ouder? Waar is het kind in het woud van belangen? En hoe voorkom je dat het de dupe wordt in een conflictscheiding?

Deze en andere vragen staan centraal in het congres over conflictscheidingen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over conflictscheidingen is gericht op alle hbo of academisch opgeleide professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdbeschermers
 • Raadsonderzoekers
 • Gedragswetenschappers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Gezinsbegeleiders
 • Mediators
 • Etc.

Wat leer je?

 • Wat er onder een conflictscheiding verstaan wordt, hoe vaak het voorkomt, wat de oorzaken zijn en welke typen conflictscheidingen er onderscheiden kunnen worden;
 • Het functioneren van kinderen na scheiding in relatie tot ouderlijke conflicten en opvoeding;
 • Wat de werkzame bestanddelen van de interventie "kinderen uit de knel" zijn;
 • Hoe ex-partners te begeleiden in het voortzetten van de opvoeding na een conflictscheiding;
 • Hoe het taxatie-instrument "KEES" te gebruiken om vroegtijdig in te schatten hoe conflictueus een scheiding zal gaan worden;
 • Hoe systeem- en ex-partner gesprekken te voeren bij vastzittende patronen tijdens en na een conflictscheiding;
 • Waarom, wanneer en hoe de omgang met een ouder stopgezet kan worden en hoe daarin de belangen van ouders en kinderen gewogen kunnen worden;
 • Hoe in een emotionele periode tussen ex-partners te bemiddelen om goede afspraken te maken voor de toekomst.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Inge van der Valk [Universiteit Utrecht] - Het functioneren van kinderen na scheiding in relatie tot ouderlijke conflicten en opvoeding.

11.00 uur Pauze

11.30 uur Drs. Elisabeth van der Heide  [Kenter Jeugdhulp] - Belevingen en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel

12.15 uur Drs. Liesbeth Groenhuijssen [Opvoedpraktijk] - Opvoeding na scheiding

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Dr. Janneke Metselaar [NHL] - Taxatie-instrumenten

Deelsessie 1B  Jacomijn Jacobs [Jacobs gezinstherapie] en Ziggy Sperling - Zweers [Relatietherapie Nijmegen] - Relatietherapie 

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Mr. Mariska Kramer [Kantoor Kramer] - Juridisch perspectief

Deelsessie 2B Drs. Ingrid Henar  [Praktijk Henar] - Mediation

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Inge van der ValkUniversiteit Utrecht
Dr. Inge van der Valk
Bijdrage: Het functioneren van kinderen na scheiding in relatie tot ouderlijke conflicten en opvoeding

Inge is universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van het Departement Educatie & Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde psychologie in Leiden en promoveerde in Utrecht. Naast het geven van onderwijs in de bachelor, master en research master, onderzoekt zij sinds 1999 de samenhang tussen ouderlijke conflicten, ouderlijke scheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES. Naast onderwijs en onderzoek is zij nauw betrokken bij de praktijk, onder meer via revisie van de Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen. Momenteel is zij bezig met een multidisciplinair onderzoek bij gezinnen na scheiding (“Where do I belong?”), een onderzoek naar de werkzaamheid van een methodiek bij conflictscheiding, en een onderzoek naar gescheiden ouders die zich niet aan de afspraken rond omgang houden.

Jarenlang onderzoek laat zien dat het met kinderen en jongeren na scheiding van de ouders gemiddeld minder goed gaat dan wanneer de ouders samenwonend of getrouwd zijn. Recent onderzoek toont echter aan dat niet zozeer de scheiding op zich hiervoor verantwoordelijk is, maar vooral de conflicten tussen ouders, de opvoeding na scheiding en de kwaliteit van ouderkind relaties. Met name wanneer conflicten tussen ouders regelmatig en hevig zijn, en voortduren of verergeren na scheiding, worden kinderen in hun ontwikkeling bedreigd. In deze plenaire presentatie wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot kenmerken van deze conflictrijke scheidingsgezinnen. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan theorie en verklaringen, aan recente bevindingen uit onderzoek als aan de aanpak vanuit de praktijk.

Elisabeth van der HeideKenter Jeugdhulp
Drs. Elisabeth van der Heide
Bijdrage: Belevingen en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel

Elisabeth is GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij Kenter Jeugdhulp (polikliniek JGGZ Haarlemmermeer) en lid van het Landelijk Platform Kinderen uit de Knel.

Elisabeth gaat in deze plenaire presentatie in op de onderzoeksresultaten van het programma Kinderen uit de Knel, waarin vechtscheidende gezinnen in kaart werden gebracht. Verder werd onderzocht  of de emoties, gedachten en gedrag van de ouders en kinderen veranderden tijdens het programma. In de lezing komen concrete tips voor professionals werkzaam in de praktijk aan de orde.

Liesbeth Groenhuijsen
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Echtscheiding en opvoeding

Liesbeth is GZ-psycholoog en erkend GZ-supervisor voor Justitie. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Na het behalen van de registratie GZ-psycholoog startte zij daarnaast haar eigen praktijk, gericht op hulp aan ouders en kinderen. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

Liesbeth gaat in deze laatste plenaire bijdrage nader in op de vraag 'hoe opvoeding na een echtscheiding vorm te geven en welke effectieve technieken hiervoor kunnen worden ingezet.'

Janneke MetselaarNHL Hogeschool
Dr. Janneke Metselaar
Bijdrage: Werken met taxatie-instrumenten

Janneke studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na haar studie zette zij haar werkzaamheden voort bij het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie. Janneke droeg als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar bij aan jeugd gerelateerde projecten. Zij deed promotieonderzoek naar het programma Gezin Centraal bij Cardea Jeugdzorg en was als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en aan Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen. Momenteel is Janneke lector bij Zorg voor Jeugd aan de NHL Hogeschool.

Janneke gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op het werken met praatplaten, taxatielijsten en een routekaart (specifiek voor de noordelijke regio van Nederland). 

Jacomijn JacobsJacobs Gezins- en relatietherapie
Jacomijn Jacobs
Bijdrage: Vriendelijk scheiden en liefdevol blijven. EFT helpt!

Jacomijn is afgestudeerd en geregistreerd als relatie- en gezinstherapeut en supervisor (NVRG). Daarbij is zij door de ICEEFT (het International Centre for Excellence in EFT) gecertificeerd als  EFT/EFFT relatietherapeut (Emotionally Focused Therapy & Emotionally Focused Family Therapy) en EFT supervisor. 

EFT is een model wat communicatie patronen in kaart brengt en stellen helpt stil te staan bij dieperliggende emoties die ten grondslag liggen aan soms ontstane negatieve interactiepatronen  De therapeut heeft een onvoorwaardelijke benadering en het werkt  vanuit het hier en nu. Het model laat mensen dieper stilstaan, terugkijken en herstellen tijdens of na het scheiden en daardoor beter door kunnen met elkaar en alle betrokkenen. In deze deelsessie laat Jacomijn de deelnemers kennismaken met het EFT model en de toepasbaarheid bij (conflict)scheidingen, waarbij thema ’s als vergeving en trauma’s aan bod zullen komen.

Ziggy Sperling ZweersRelatietherapie Nijmegen
Ziggy Sperling Zweers
Bijdrage: Relatietherapie: hoe zit dat?

Ziggy is systeemtherapeut en eigenaar van Relatietherapie Nijmegen Sperling Zweers. 

Ziggy verzorgt deze presentatie samen met haar collega Jacomijn Jacobs.

Mariska KramerKantoor Kramer en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Mr. Mariska Kramer
Bijdrage: Grenzen vanuit jeugdzorg en advocatuur

Mariska studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar praktijkstage bij het Bureau voor de Kinderrechter aan de Amsterdamse Rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting. In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo was zij onder meer voorzitter van diverse klachtencommissies en was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg. Mariska is auteur van het boek 'Paraplu voor pleegouders.' 

Het stopzetten van omgang beide ouders, kansen en bedreigingen in relatie tot omgangsregelingen en de plaats van het kind in het bos van belangen staan centraal in deze deelsessie onder leiding van Mariska. Zij zal deze onderwerpen bespreken vanuit het perspectief van de jeugdzorg en de advocatuur.

Ingrid HenarAdviesbureau Henar
Drs. Ingrid Henar
Bijdrage: Mediation

Ingrid is werkzaam als vrijgevestigde Kinder- en Jeugd en eerstelijns Gz-psycholoog in Amstelveen. Zij is tevens familiemediator (NIP-MfN) en in 2005 benoemd tot forensisch mediator/ouderschapsonderzoeker door de rechtbank.

Ingrid legt in deze deelsessie uit hoe mediation al middel kan worden ingezet bij bemiddeling om bij echtscheiding goede afspraken te maken voor de toekomst. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool, hoofdredacteur van Blik op Hulp en pleegouder. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

SKJ
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

FGzPt
2 punten

Registerplein
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, sociaal-agogen, maatschappelijk werkers, GGz-agogen, sociaal werkers
5 punten

AbSg
4 punten

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-Zorg
5 punten

VSR
5 punten

MfN
In behandeling


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 22 juni 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Actueel thema en een interessant programma 
 • Breed geaccrediteerd bij verschillende beroepsgroepen
 • Deskundige en ervaren sprekers
 • Bewijs van deelname 
 • Diverse deelsessies om uit te kiezen
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie
 • Gratis parkeerplaats voor de deur van de congreslocatie
 • Koffie, thee en goede lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!