7 oktober 2021 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 8e editie - 2021

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 8e editie - 2021

Het thema van het congres over hechtingsproblematiek is dit keer gehechtheid binnen kwetsbare gezins- en familiebanden.

Het tot stand brengen van een veilige gehechtheid is niet altijd eenvoudig. Extra moeilijk wordt het wanneer de ouder-kind relatie door bijvoorbeeld psychopathologie, een beperking of nare gebeurtenissen in het verleden, belast is. In de hulpverlening en het onderwijs kom je dit type kinderen, ouders, gezinnen en families vaak tegen. Dit congres gaat over de manier waarop je de problematiek van deze mensen herkent en wat je er vervolgens mee kunt doen.

Wat als een ouder een psychiatrisch of verslavingsprobleem heeft? Hoe kan faalangst voortkomen uit hechtingsproblematiek? Hoe doorbreek je intergenerationele overdracht? Hoe ga je om met gehechtheid als een kind in een pleeg- of adoptiegezin woont en de eigen ouders al dan niet nog in beeld zijn? Wat als ouder(s) en / of kind een licht verstandelijke beperking hebben? Wat als een gezin uit een andere cultuur afkomstig is? Wat kun en moet je met gehechtheidsproblemen in (samenwerking met) het onderwijs?

Deze en diverse andere vragen staan centraal op dit jaarlijkse, geaccrediteerde congres over hechtingsproblematiek.

Selecteer een uitvoering: