Congressen - Masterclasses


Online Masterclass - Interrupting cycles of intergenerational risk
28 juni 2022
Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen - editie 2022
30 juni 2022
Online congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen
1 juli 2022
Online congres - Conflictscheidingen - editie 2022
1 juli 2022
Online congres - Werken met "lastige" ouders – editie 2022
1 juli 2022
Congres - Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters
21 september 2022
Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie
22 september 2022
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 9e editie
6 oktober 2022
Congres - Cerebrale Parese herkennen & behandelen
12 oktober 2022
Congres - Executieve functies
13 oktober 2022
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 7e editie
3 november 2022
Congres - Verwaarlozing en zorgtekort
9 november 2022
Jaarlijks Congres - Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022
10 november 2022
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby’s - editie 2022
16 november 2022
Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - editie 2022
23 november 2022
Jaarlijks Congres - Autisme - editie 2022
24 november 2022
Congres - Narcisme
1 december 2022
Congres - Jong vaderschap
8 december 2022
Congres - Werken met pubers en hun ouders
15 december 2022


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Autismebegeleiding
Complexe scheidingen
Suïcidepreventie
Complexe gezinsproblematiek
AD(H)D-ODD/CD
Hechtingsproblematiek

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online