Congressen - Symposia - Studiedagen


Online congres - Emoties en emotieregulatie
3 december 2020
Online congres - Werken met jongens en mannen
10 december 2020
Online congres - Levend verlies - Blijvend verdriet - 6e editie
17 december 2020
Online congres - Pesten: van plagen naar langdurig trauma
14 januari 2021
Online congres - LVB en externaliserend probleemgedrag
21 januari 2021
Online congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2021
10 februari 2021
Online congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie
11 februari 2021
Online congres - ADHD of druk gedrag
4 maart 2021
Online congres - Verslavingsproblematiek
25 maart 2021
Online congres - Coping - Omgaan met stress
1 april 2021


Tijdelijk verlenging inschrijving online congressen


Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen (Beschikbaar tot 28 november 2020)
Online congres - Suïcidepreventie (Beschikbaar tot 29 november 2020)
Online congres - Congres Vroegsignalering bij baby’s – editie 2020 (Beschikbaar tot 11 december 2020)
Online congres - Autisme - 8e editie (Beschikbaar tot 12 december 2020)
Online congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie (Beschikbaar tot 19 december 2020)


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Complexe scheidingen
Autismebegeleiding
AD(H)D-ODD/CD
Contextuele hulpverlening
Begeleiden van complexe gezinsproblematiek
Hechtingsproblematiek
LVB en seksualiteit
Suïcidepreventie
Opleiding faalangstreductietrainer
Kinderen en rouw

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online