Congressen - Masterclasses


Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 9e editie
6 oktober 2022
Congres - Executieve functies
13 oktober 2022
Online congres - Kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters
1 november 2022
Online congres - Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie
1 november 2022
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 7e editie
3 november 2022
Congres - Verwaarlozing en zorgtekort
9 november 2022
Jaarlijks Congres - Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022
10 november 2022
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2022
16 november 2022
Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - editie 2022
23 november 2022
Jaarlijks Congres - Autisme - editie 2022
24 november 2022
Congres - Narcisme
1 december 2022
Congres - Jong vaderschap
8 december 2022
Congres - Goed contact met prille ouders
14 december 2022
Congres - Werken met pubers en hun ouders
15 december 2022
Jaarlijks Congres - LVB en trauma - editie 2023
12 januari 2023
Jaarlijks Congres - Hoogsensitiviteit - editie 2023
26 januari 2023
Congres - Cerebrale Parese herkennen & behandelen
8 februari 2023
Jaarlijks Congres - Angst en paniek bij kinderen en jong volwassenen - editie 2023
9 februari 2023
Online Masterclass - CRASH: zorgzaam omgaan met acute opvang na trauma en abrupt verlies
28 februari 2023
Jaarlijks Congres - ADHD - editie 2023
2 maart 2023
Jaarlijks Congres - Coping en veerkracht - editie 2023
16 maart 2023
Jaarlijks Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - editie 2023
6 april 2023
Congres - Omgaan met schermtijd bij kinderen, tieners en ouders
20 april 2023


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Complexe gezinsproblematiek
Autismebegeleiding
Complexe scheidingen
Suïcidepreventie
Hechtingsproblematiek
AD(H)D-ODD/CD

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online