31 januari 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - LVB - 6e editie

16 mei 2019 - Eindhoven

Congres - Seksueel geweld

5 juni 2019 - Utrecht

Congres - Eetstoornissen

6 juni 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - Praten met pubers - 2e editie
15 januari 2019
Congres - Mindset - 2e editie
16 januari 2019
Jaarlijks Congres - LVB - 6e editie
31 januari 2019
Jaarlijks Congres - Mentaliseren - 2e editie
7 februari 2019
Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 3e editie
14 februari 2019
Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2019 – eerste lustrumeditie!
13 maart 2019
Congres - Verslavingsproblematiek
14 maart 2019
Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen
21 maart 2019
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie
28 maart 2019
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie
4 april 2019
Congres - Overvraging, stress en burnout bij kinderen en tieners
11 april 2019
Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen
8 mei 2019
Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie
9 mei 2019
Congres - Seksueel geweld
16 mei 2019
Jaarlijks Congres - Jeugdgezondheidszorg
23 mei 2019
Congres - Eetstoornissen
5 juni 2019
Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie
6 juni 2019
Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie
13 juni 2019
Jaarlijks Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg - 2e editie
20 juni 2019
Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek
26 juni 2019
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie
12 september 2019
Congres - Meertaligheid
3 oktober 2019


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

AD(H)D-ODD/CD
Autismebegeleiding
Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen
Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming
Contextuele hulpverlening
Gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
Hechtingsproblematiek
Jeugdzorgmethodieken niet-westerse cliënten
Kinderen en rouw
Omgaan met agressie
Opleiding faalangstreductietrainer
Perfectionistische jongeren
Praten over seksualiteit LVB
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag LVB
Social media in de begeleiding van jongeren
Suïcide en suïcidepreventie
Werken vanuit een oudergerichte attitude

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online