Congressen - Symposia - Studiedagen


Online congres - LVB en externaliserend probleemgedrag
21 januari 2021
Online congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2021
10 februari 2021
Online congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie
11 februari 2021
Online congres - ADHD of druk gedrag
4 maart 2021
Online congres - Verslavingsproblematiek
25 maart 2021
Online congres - Coping - Omgaan met stress
1 april 2021
Online congres - Multiprobleemgezinnen - 5e editie
15 april 2021
Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie
20 mei 2021
Online congres - Seksueel geweld - editie 2021
27 mei 2021
Online congres - HERHALING - Congres Vroegsignalering bij baby's
2 juni 2021
Online congres - Psychische problematiek in de wijk
3 juni 2021
Online congres - Conflictscheidingen - 4e editie
10 juni 2021
Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap
17 juni 2021
Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie
24 juni 2021


Tijdelijk verlenging inschrijving online congressen


Online congres - Pesten: van plagen naar langdurig trauma (Beschikbaar tot 7 februari 2021)


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Opleiding faalangstreductietrainer
LVB en seksualiteit
Autismebegeleiding
Kinderen en rouw
AD(H)D-ODD/CD
Begeleiden van complexe gezinsproblematiek
Suïcidepreventie
Complexe scheidingen
Hechtingsproblematiek
Contextuele hulpverlening

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online