22 september 2020 - Online scholing

Online congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie

1 oktober 2020 - Online scholing

Online congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie

Congressen - Symposia - Studiedagen


Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 4e editie
9 september 2020
Online congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen
10 september 2020
Online congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie
22 september 2020
Online congres - Ouder-kind interacties
23 september 2020
Online congres - Veerkracht
24 september 2020
Online congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie
1 oktober 2020
Online congres - Seksueel geweld
7 oktober 2020
Online congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie
8 oktober 2020
Online congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie
29 oktober 2020
Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen
4 november 2020
Online congres - Suïcidepreventie
5 november 2020
Online congres - Congres Vroegsignalering bij baby’s – editie 2020
18 november 2020
Online congres - Autisme - 8e editie
19 november 2020
Online congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie
26 november 2020
Online congres - Emoties en emotieregulatie
3 december 2020
Online congres - Werken met jongens en mannen
10 december 2020
Online congres - Levend verlies - Blijvend verdriet - 6e editie
17 december 2020
Online congres - Pesten: van plagen naar langdurig trauma
14 januari 2021
Online congres - LVB en externaliserend probleemgedrag
21 januari 2021
Online congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie
11 februari 2021
Online congres - ADHD of druk gedrag
4 maart 2021
Online congres - Verslavingsproblematiek
25 maart 2021


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Opleiding faalangstreductietrainer
LVB en seksualiteit
Suïcidepreventie
Hechtingsproblematiek
Kinderen en rouw
Opleiding tot intercultureel hulpverlener
Contextuele hulpverlening
AD(H)D-ODD/CD
Complexe scheidingen
Autismebegeleiding
Begeleiden van complexe gezinsproblematiek

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online