Congressen - Symposia - Studiedagen


Jaarlijks Congres - LVB - editie 2022
27 januari 2022
Jaarlijks Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp
9 februari 2022
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022
10 februari 2022
Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2022
1 maart 2022
Jaarlijks Congres - ADHD - editie 2022
10 maart 2022
Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek: gedragsverslaving en dwangmatig gedrag
24 maart 2022
Jaarlijks Congres - Coping - editie 2022
7 april 2022
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - editie 2022
13 april 2022
Jaarlijks Congres - Werken met migranten en vluchtelingen - editie 2022
12 mei 2022
Congres - Werken met 'onbegeleidbare' cliënten
18 mei 2022
Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2022
19 mei 2022
Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - editie 2022
16 juni 2022
Congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen
22 juni 2022


Trainingen - Cursussen

Centrum voor Educatie en Supervisie

Autismebegeleiding
Hechtingsproblematiek
Kinderen en rouw
Contextuele hulpverlening
Complexe gezinsproblematiek
Suïcidepreventie
Complexe scheidingen
Opleiding faalangstreductietrainer
AD(H)D-ODD/CD

Bekijk volledig aanbod

eLearning

Centrum voor Educatie en Supervisie

Hulpverlenen aan kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders
Online
Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online
Oudergericht werken in de VG-zorg
Online
Omgaan met leerlingen met AD(H)D in het onderwijs
Online
Oudergericht werken voor verpleegkundigen
Online
AD(H)D en autisme voor het onderwijs
Online
Omgaan met leerlingen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
Online