16 januari 2025 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongeren - editie 2025

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongeren - editie 2025

Bij kinderen en adolescenten kan angst soms te intens, te langdurig of onnodig zijn. Dit kan aanzienlijke problemen veroorzaken, vooral wanneer het hun dagelijks functioneren beïnvloedt.

Normale angst is doorgaans tijdelijk en verbonden aan een duidelijke oorzaak, zoals een naderend examen of een spannende gebeurtenis. Abnormale angst daarentegen is intens, langdurig en vaak zonder duidelijke aanleiding. Deze problematische angst kan vervolgens weer leiden tot vermijdingsgedrag, slaapproblemen, concentratieproblemen en fysieke klachten.

Tijdens dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk vanuit verschillende perspectieven ingaan op angstproblematiek. Ze zullen bespreken wat er bekend is over de behandeling en innovaties bij angst, dwang en tics en waarom een neurobiologische benadering van angst van belang is. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe hulpverleners kunnen omgaan met eigen stressfactoren tijdens de begeleiding en behandeling van angstproblematiek. Verder wordt besproken hoe geweldloos verzet kan worden ingezet bij primaire gedragsproblematiek bij jongeren met een LVB, waaronder angst en externaliserend gedrag. Naast het bespreken van effectieve interventies vanuit de schoolcontext zal gefocust worden op de behandeling van angst en depressie bij kinderen en hoe hierbij de ouders te betrekken. Tot zal worden ingegaan op angst in combinatie met een autismespectrumstoornis en welke gezinsinterventies hierin effectief zijn.

De inzichten en praktische tips zijn bedoeld om hulpverleners en leerkrachten te ondersteunen bij het beter begrijpen, begeleiden en behandelen van kinderen en adolescenten in hun strijd tegen problematische angst.

Schrijf je snel in als je de live uitvoering van het congres wilt bijwonen. Het aantal deelnemers voor de on-demand uitvoering is onbeperkt.

Selecteer een uitvoering: