16 januari 2025 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongeren - editie 2025

Deelnemers aan het live congres:

krijgen automatisch toegang tot onze online leeromgeving van 1 februari tot en met 3 maart 2025 om het volledige programma te voltooien.


Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongeren - editie 2025


Startdatum 16 januari 2025

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2024 (daarna € 319,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 16 januari 2025

Max. aantal deelnemers 200

Bij kinderen en adolescenten kan angst soms te intens, te langdurig of onnodig zijn. Dit kan aanzienlijke problemen veroorzaken, vooral wanneer het hun dagelijks functioneren beïnvloedt.

Normale angst is doorgaans tijdelijk en verbonden aan een duidelijke oorzaak, zoals een naderend examen of een spannende gebeurtenis. Abnormale angst daarentegen is intens, langdurig en vaak zonder duidelijke aanleiding. Deze problematische angst kan vervolgens weer leiden tot vermijdingsgedrag, slaapproblemen, concentratieproblemen en fysieke klachten.

Tijdens dit congres zullen experts uit wetenschap en praktijk vanuit verschillende perspectieven ingaan op angstproblematiek. Ze zullen bespreken wat er bekend is over de behandeling en innovaties bij angst, dwang en tics en waarom een neurobiologische benadering van angst van belang is. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe hulpverleners kunnen omgaan met eigen stressfactoren tijdens de begeleiding en behandeling van angstproblematiek. Verder wordt besproken hoe geweldloos verzet kan worden ingezet bij primaire gedragsproblematiek bij jongeren met een LVB, waaronder angst en externaliserend gedrag. Naast het bespreken van effectieve interventies vanuit de schoolcontext zal gefocust worden op de behandeling van angst en depressie bij kinderen en hoe hierbij de ouders te betrekken. Tot zal worden ingegaan op angst in combinatie met een autismespectrumstoornis en welke gezinsinterventies hierin effectief zijn.

De inzichten en praktische tips zijn bedoeld om hulpverleners en leerkrachten te ondersteunen bij het beter begrijpen, begeleiden en behandelen van kinderen en adolescenten in hun strijd tegen problematische angst.

Schrijf je snel in als je de live uitvoering van het congres wilt bijwonen. Het aantal deelnemers voor de on-demand uitvoering is onbeperkt.

Je hebt vanaf 1 februari 2025 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 februari 2025 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit praktijkgericht congres is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.


Wat leer je?

 • Innovatie behandeling bij angst en digitale innovaties bij angst, dwang en tics
 • Een neurologische benadering van angst en brein
 • Hantering van eigen stressfactoren tijdens de begeleiding en behandeling van angstproblematiek bij kinderen en adolescenten
 • Inzet van geweldloos verzet in het werken met primaire gedragsproblematiek en LVB, waaronder angst en externaliserend gedrag
 • Behandeling van effectieve interventies op schoolniveau
 • Vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij angstproblemen bij kinderen
 • Gezinsinterventies voor kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis in combinatie met angst

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Jeroen Legerstee [Erasmus MC] - Innovatie behandeling bij angst, dwang en tics

11.10 uur Dr. Fabiënne Naber [Universitair Medisch Centrum Utrecht] - Angst en brein: een neurologische benadering

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Marleen Derks [Piekerpoli] - Hanteren van eigen stressfactoren (waar raakt het ons) in de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met angstproblemen

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Katharina Visser PhD [Ouder- en Kindteams Amsterdam] - Het werken met geweldloos verzet bij LVB vanuit primaire gedragsproblematiek

Deelsessie 1B Prof. Dr. Maaike Nauta [RUG] - Preventie en behandelingstechnieken met de focus op interventies op schoolniveau

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Ellin Simon [Open Universiteit] - Vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij angstproblemen bij kinderen

Deelsessie 2B Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Angst en ASS: voorbeelden van gezinsinterventies voor kinderen en jongeren

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Jeroen LegersteeUVA en Levvel
Prof. dr. Jeroen Legerstee
Bijdrage:  Innovatieve behandelingen bij angst, dwang en tics

Jeroen Legerstee is GZ-psycholoog en in opleiding tot klinisch psycholoog. Naast zijn onderzoek werkt Jeroen als behandelaar voor kinderen en jongeren. Hij werkte hiervoor in de kinder- en jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Jeroen Legerstee onderzoekt al langer innovatieve behandelmethoden, zoals Virtual Reality, chatbots, e-health en zorg-gerelateerde smartphone apps. Sinds maart 2024 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar innovatieve behandeling bij kinderen en jongeren met dwang, angst en tics aan het expertisecentrum DAT (dwang, angst, tics).

Jeroen Legerstee richt zich in deze inleidende presentatie op innovatieve behandelingen van angst, dwang en tics bij kinderen en jongeren zal worden besproken. Hierbij wordt ingegaan op nieuwe initiatieven en wetenschappelijke studies naar VR, chatbots en smartphone apps. Luuk Stapersma zal inzichten rond de SPACE (Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions) behandeling presenteren. SPACE heeft als doel om ouders meer capabel te voelen in de omgang met angst en dwang bij kinderen en jongeren.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Angst en brein: een neurologische benadering

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Fabiënne bespreekt de neurobiologie van angst, waarbij ze de rol van hersengebieden zoals de amygdala en neurotransmitters zoals serotonine benadrukt. Ze legt uit hoe deze wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast in therapieën en interventies. Fabiënne illustreert het gebruik van neurofeedback en op hersenen gerichte technieken bij de behandeling van angst. Ze benadrukt het belang van het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar begrijpelijke en toepasbare strategieën voor therapeuten. Daarnaast toont ze hoe professionals deze kennis kunnen gebruiken om beter om te gaan met kinderen en jeugdigen met angstproblemen. Door wetenschap en praktijk te verbinden staat zij weer garant voor een interessante presentatie.

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Angst en piekeren

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland.

Kinderen en jongeren ervaren vaak angst om niet geaccepteerd en geliefd te worden. Leraren, opvoeders en ouders leggen onbewust een eigen ideaalbeeld op, waardoor kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten voldoen aan bepaalde normen om een plek in de maatschappij te verdienen. Wanneer het kind merkt dat het niet aan deze opgelegde normen voldoet, ontstaat er angst. Deze angst manifesteert zich in gepieker, waarbij de innerlijke criticus een grote rol speelt. Het constante piekeren versterkt de angst en kan leiden tot stress, burn-out, depressie, eetstoornissen en zelfbeschadiging. Volgens het DSM classificatiesysteem van psychische stoornissen is gepieker een kernsymptoom van angststoornissen. In deze bijdrage worden concrete handvatten geboden om kinderen te helpen omgaan met stress en angst.

Katharina VisserWerkzaam bij: Ouder- en Kindteams Amsterdam
Katharina Visser PhD
Bijdrage: Geweldloos Verzet bij jeugdigen

Na het afronden van de Master Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de UvA begon Katharina Visser haar loopbaan als psycholoog bij een dagbehandelingsgroep van Levvel voor kinderen met gedragsproblemen. Vervolgens startte zij een promotietraject aan het VUmc Amsterdam, waar zij onderzoek deed naar de effectiviteit van Geweldloos Verzet in de residentiële setting voor jeugdigen met LVB. Daarna werkte zij als basispsycholoog bij Invivo Kids in Amstelveen, met de focus op Acceptance & Commitment Therapy. Zij volgde een basis- en verdiepingscursus in transculturele systeemtherapie aan de RINO Amsterdam en is momenteel in opleiding tot GZ-psycholoog K&J bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Katharina Visser gaat in deze deelsessie in op de inzet van Geweldloos Verzet (GV) / Nieuwe Autoriteit bij ouders en opvoeders van jeugdigen, zowel met als zonder een licht verstandelijke beperking (LVB). Hoe kan deze methodiek effectief worden ingezet, wat zijn de effecten, en in welke situaties is het wel of juist niet geschikt?

Geweldloos Verzet wordt vaak geassocieerd met situaties van gewelddadig en grensoverschrijdend gedrag. Echter, deze aanpak is ook zeer effectief bij kinderen en jongeren met angst- en/of dwangproblematiek. GV helpt ouders en opvoeders om hun autoriteit op een constructieve manier te herstellen zonder geweld of escalatie, wat bijzonder belangrijk is voor kwetsbare jongeren met een LVB. De methodiek richt zich op het versterken van de relatie tussen ouder en kind, het verminderen van escalaties en het opbouwen van een ondersteunend netwerk rondom het gezin. GV is vooral geschikt in gezinnen waar sprake is van escalaties en een verlies van ouderlijke autoriteit. Het is minder geschikt in situaties van acute psychische crises of ernstige psychiatrische stoornissen, waar eerst stabilisatie nodig is.

Maaike NautaRijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Maaike Nauta
Bijdrage: Angst in de klas: herkennen en begeleiden

Maaike Nauta is Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de behandeling en preventie van stemmingsstoornissen en angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Daarnaast is zij werkzaam als gedragstherapeut / GZ-psycholoog bij Accare.

Angst komt veel voor bij kinderen en jongeren, ook in de klas. Wanneer is het overmatig en wanneer past het bij de ontwikkeling? En hoe kan een leerkracht eraan bijdragen dat een kind leert omgaan met angst? In deze presentatie wordt ingegaan op het herkennen van overmatige angst en op interventies die kunnen helpen bij kinderen met angst in de klas. Er wordt besproken hoe een veilige en ondersteunende leeromgeving kan worden gecreëerd en welke rol communicatie en samenwerking met ouders speelt bij het aanpakken van angstproblemen.

Ellin SimonOpen Universiteit
Dr. Ellin Simon
Bijdrage: Vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij angstproblemen bij kinderen

Ellin Simon is ontwikkelingspsychologie en cognitief neurowetenschapper. Ze werkte zowel in de praktijk als in onderzoek en onderwijs. Zij promoveerde op vroegtijdig ingrijpen angststoornissen bij kinderen aan de Universiteit Maastricht. Ze is auteur van 'Leer te Durven!', een evidence-based training voor angstige kinderen, die op verschillende plaatsen in Nederland wordt toegepast. Ze werkt momenteel als Universitair Hoofddocent Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Open Universiteit. Samen met haar team streeft ze ernaar middels onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage te leveren aan het vroegtijdig signaleren en helpen van kinderen met psychische problemen.

Ellin Simon is en blijft gefascineerd door het vinden van de beste manier om overmatige angst bij kinderen te signaleren en te verhelpen. Ze presenteert haar visie op waar het veld volgens haar naartoe zou moeten bewegen. Ze onderbouwt haar visie met wetenschappelijke uitkomsten.

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Angst, een symptom of life bij Autismespectrumstoornissen?

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Een autismespectrumstoornis (ASS) kent een verscheidenheid aan uitingsvormen, variërend van meer zichtbaar tot meer verborgen. Dat wil zeggen verborgen aan de buitenkant. De lijdensdruk aan de binnenkant is vaak groot, waarbij angst en stress een belangrijke rol spelen. Denk aan sociale angst, de angst voor het onvoorspelbare, voor specifieke zaken of sensaties of de voortdurende angst om niet ‘door de mand te vallen’ wanneer sprake is van camouflage. Hoe kunnen we deze angsten begrijpen vanuit de huidige cognitieve verklaringsmodellen als de Predictive Coding Theory en HIPPEA? Wanneer spreken van een angst samenhangend met een ASS en wanneer van een co-morbide angststoornis? En waar steken we dan op in bij de behandeling: de angstklachten of stoornis of de ASS? Of wellicht eerder het welbevinden en de draagkracht?

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Certificering

Deelnemers ontvangen binnen twee weken na het einde van de online uitvoering en bij afronding van het volledige programma een bewijs van deelname.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende registers:

SKJ
5,75 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

FGzPt
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling

LV POH-GGZ
In behandeling


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2024 (daarna € 319,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 279,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over complexe angstproblematiek
 • Geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse interessante deelsessies
 • De gemiste deelsessies kunnen gedurende de 30 dagen volgend op het congres alsnog on-demand gevolgd worden via het internet
 • Op loopafstand van het centraal station
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Koffie, thee, snacks en een excellente lunch

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!