1 november 2024 - On demand

Online congres - Hechtingsproblematiek - editie 2024

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres ontvangen op 1 november 2024 de inloggegevens om het congres tot en met 30 november 2024 online on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Hechtingsproblematiek - editie 2024


Startdatum 1 november 2024

Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2024

Tijdens het jaarlijks congres Hechtingsproblematiek - editie 2024 verkennen we de nieuwste inzichten en praktijken met betrekking tot gehechtheid, trauma en jeugdzorg.

Dit congres biedt de mogelijkheid voor professionals in zorg en onderwijs om kennis te vergaren, ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan het verbeteren van de zorg en het welzijn van cliënten, patiënten en leerlingen. Vanuit de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen, zullen we een breed scala aan onderwerpen behandelen waarin benaderingen voor het herstellen van veilige gehechtheid centraal staan.

Ervaren (internationale) sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant en praktijkgericht programma.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals die met cliënten, patiënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit hun werk met regelmaat te maken krijgen met hechtingsproblematiek. Te denken valt aan onder meer gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, gezinshuisouders, (ambulant) gezinsbegeleiders, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en vaktherapeuten.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • De gehechtheidstheorie en de gevolgen van kindermishandeling voor gehechtheid
 • Seksueel misbruik, trauma en gehechtheid
 • Werken met ouders die zelf als kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zijn
 • Gebruik van de hechtingstheorie als basis voor beslissingen in de jeugdzorg
 • Gehechtheidsversterkende interventies bij mensen met een LVB
 • Gehechtheid in een-oudergezinnen
 • De relatie tussen ACES en gehechtheid

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Dr. Sophie Reijman [University of Copenhagen] - Gehechtheidstheorie en de gevolgen van kindermishandeling voor gehechtheid

Drs. Aafke Scharloo [Zelfstandig klinisch psycholoog] - Seksueel misbruik, trauma en gehechtheid

Drs. Yael Meijer [Fornhese GGZ centraal] - Werken met ouders die zelf als kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zijn

Deelsessie 1A Dr. Tommy Forslund [University of Stockholm] - Gebruik van de hechtingstheorie als basis voor beslissingen in de jeugdzorg [Engelstalig]

Deelsessie 1B Drs. Veroniek van Hedel [Koraal] - Gehechtheidsversterkende interventies bij mensen met een LVB

Deelsessie 2A Dr. Or Dagan [Stony Brook University] - Gehechtheid in een-oudergezinnen (Engelstalig)

Deelsessie 2B Dr. Anneke Vinke [Adoptiepraktijk] - De relatie tussen ACES en gehechtheid


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Sophie ReijmanUniversity of Copenhagen
Dr. Sophie Reijman
Bijdrage: Gehechtheidstheorie en de gevolgen van kindermishandeling voor gehechtheid

Sophie Reijman promoveerde aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek 'Child maltreatment under the skin'. Zij deed vervolgonderzoek naar 'children's mental health' aan de Universiteit van Cambridge en is momenteel werkzaam aan de Universiteit van Kopenhagen. 

Kindermishandeling, waaronder fysieke mishandeling, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en psychische mishandeling, kan ernstige gevolgen hebben voor de gehechtheid van een kind. Mishandeling kan de ontwikkeling van een veilige gehechtheid verstoren en kan leiden tot onveilige gehechtheidspatronen. Kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling kunnen moeite hebben met het opbouwen van vertrouwensvolle relaties en kunnen problemen ervaren in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Welke kennis is relevant en wat impliceert dit voor de praktijk?

Aafke ScharlooZelfstandig klinisch psycholoog
Drs. Aafke Scharloo
Bijdrage: Verbonden Wonden: seksueel misbruik, gehechtheid en trauma.

Aafke Scharloo is orthopedagoog/klinisch psycholoog BIG en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Aafke is zelfstandig gevestigd op dit gebied. Zij is een van de ontwerpers van de methodiek van de taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik in Nederland en staat bij complexe casuïstiek rondom dit thema door het hele land hulpverleners, onderwijs, ouders en kinderen zelf en politie en justitie bij als het gaat om vragen rondom dit onderwerp. Ze is co- auteur van het boek: SOS: Snelle Opvang na Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking en ontwerper/schrijver van de Onthullingsmethodiek voor chathulpverlening bij Fier. Daarnaast is ze co-auteur van het boek: Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij Herstel.

Seksueel misbruik is een van de meest beschadigende ervaringen die mensen kunnen meemaken. Het komt veel voor. Veel vaker dan we doorgaans denken. En als het uitkomt betekent het niet dat het meteen veel beter wordt voor het slachtoffer. Als slachtoffer krijg je, naast je eigen traumaklachten geregeld ook te maken met zaken als wegkijken, ongeloof en victim blaming en een juridisch systeem vol traumatriggers. Schaamte en schuld spelen een grote rol. In deze bijdrage worden dynamieken geanalyseerd die spelen bij het slachtoffer zelf en de omgeving en wat dat betekent voor de hechting en de relaties met andere mensen. Tevens wordt verkend wat zou kunnen helpen en hoe professionals kunnen helpen om slachtoffers te steunen in hun herstel.

Yael MeijerFornhese GGz Centraal
Drs. Yael Meijer
Bijdrage: Intergenerationele overdracht

Yael Meyer is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut en IMH-specialist DAIMH. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de forensische psychiatrie, heeft zij de overstap gemaakt naar Infant and Early Child Mental Health (IECMH). Yael is gespecialiseerd in stress, trauma en (emotie)regulatieproblemen bij gezinnen met jonge kinderen. Op dit moment is zij werkzaam als inhoudelijk leidinggevende bij Fornhese - GGz Centraal - Amersfoort/noord Veluwe/Foodvalley.

Intergenerationele overdracht van seksueel misbruik en hechting verwijst naar het fenomeen waarbij ervaringen met seksueel misbruik en problemen met gehechtheid van de ene generatie op de volgende generatie kunnen worden doorgegeven. Yael Meijer gaat nader in op deze problematiek vanuit het werken met ouders die zelf als kind mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zijn.

Dr. Tommie ForslundUniversity of Stockholm
Dr. Tommie Forslund
Bijdrage: Hechtingstheorie als basis

Dr. Tommie Forslund, is psycholoog en universitair hoofddocent aan de afdeling Psychologie van de Universiteit van Stockholm en bij het kenniscentrum S.U.F., Regio Uppsala, Zweden. Hij heeft twee overlappende onderzoekslijnen. De eerste betreft de hechtingstheorie, met momenteel een nadruk op het begrip en gebruik van de hechtingstheorie in de kinderbescherming. Naast zijn empirisch onderzoek naar het onderwerp, heeft hij de coördinatie van een internationale consensusverklaring op zich genomen. Hij heeft ook een grote interesse in het verspreiden van kennis over hechting en heeft twee boeken gepubliceerd. Zijn tweede onderzoekstrack, deels geïnformeerd door de hechtingstheorie, betreft gezinnen geleid door ouders met cognitieve moeilijkheden. Onderzoeksthema's omvatten zorgverlening (bijv. moederlijke sensitiviteit), kindontwikkeling (bijv. hechtingszekerheid), factoren die risico overbrengen (bijv. moederlijke ervaringen met trauma) en gezinsondersteuning.

De hechtingstheorie kan een waardevolle basis vormen voor beslissingen in de jeugdzorg en jeugdbescherming, omdat het inzicht biedt in de manier waarop kinderen emotionele banden vormen met hun verzorgers en hoe deze banden hun ontwikkeling en welzijn beïnvloeden. Deze zgn. hechtingsinformatie kan van invloed zijn op beslissingen over plaatsing en zorg. Als een kind bijvoorbeeld een onveilige hechtingsstijl heeft ontwikkeld als gevolg van traumatische ervaringen, kan dit van invloed zijn op de keuze van de meest geschikte zorgomgeving en het type ondersteuning dat nodig is.

Veroniek van HedelKoraal
Drs. Veroniek van Hedel
Bijdrage: Gehechtheidsgericht werken bij jongeren en gezinnen met LVB? Nog niet vanzelfsprekend, maar juist in deze gezinnen belangrijk!

Veroniek van Hedel is haar werk als psycholoog begonnen bij de GGz Eindhoven, waar zij veelvuldig gewerkt heeft met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Na het behalen van haar diploma tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft zij de overstap gemaakt naar Koraal (expertisecentrum De Hondsberg), waar zij inmiddels meerdere jaren ervaring heeft opgedaan met kinderen en jongeren met zowel een (licht) verstandelijke beperking als gedragsproblemen. Binnen de klinische setting verricht zij diagnostisch onderzoek en voert zij traumabehandeling uit, onder andere in de vorm van EMDR.

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid. Hun gedrag is vaak voor ouders moeilijker te 'lezen’ doordat ze minder duidelijke signalen laten zien, met als gevolg dat ouders meer moeite hebben om af te stemmen op wat deze jeugdigen nodig hebben. Daarnaast groeien jeugdigen met LVB vaker op in gezinnen met meervoudige en complexe problemen waarbij zowel de jeugdige als de ouder(s) geconfronteerd worden met een veelheid aan stressoren waardoor ouderlijke sensitiviteit en responsiviteit onder druk komen te staan. Jeugdigen met een LVB hebben bovendien vaker ook zelf ouders met een LVB die het voor ouders moeilijker maakt af te stemmen op signalen van hun kinderen. Gerichte aandacht voor versterken en herstellen van gehechtheidsrelaties tussen ouders en kinderen is in deze gezinnen van groot belang, maar helaas nog niet vanzelfsprekend.

In deze deelsessie zal Veroniek van Hedel, werkzaam binnen de LVB-Jeugdhulp, haar ervaringen delen met gehechtheidsgericht werken in gezinnen van jeugdigen en/of ouders met een LVB. Zij zal stilstaan bij aanpassingen die het werken met deze doelgroep vraagt en laten zien hoe bij gehechtheidsgericht werken, zeker wanneer er sprake is van meervoudige en complexe problemen, aandacht voor werken op verschillende interventieniveaus van belang is. Ook zal er aandacht zijn voor hoe zij samen met het de ontwikkelaars van de Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K) in Nederland werkt aan het beschikbaar maken van deze interventie voor de LVB-doelgroep.

Or DaganStony Brook University
Dr. Or Dagan
Bijdrage: Gehechtheid in een-oudergezinnen

Or Dagan is assistent-professor in het doctoraatsprogramma klinische psychologie bij LIU Post Universiteit in Brookville. Zijn onderzoeksprogramma richt zich op de verbanden tussen relationele stressoren in de vorm van onveilige gehechtheidsrepresentaties en zowel mentale als fysieke gezondheidsresultaten gedurende de hele levensduur. Hij richt zich op het effect van onveilige gehechtheidsrepresentaties op de ontwikkeling en instandhouding van internaliserende symptomen, het vroege hechtingsnetwerk met meerdere zorgverleners als voorspeller van geestelijke gezondheidsresultaten en de rol van gehechtheidsrepresentaties in de effecten van tegenslagen in de vroege kinderjaren op cellulaire veroudering. Via zijn onderwijs-, onderzoeks- en praktijkplatforms zet Or Dagan zich in voor het bevorderen van gevoelige communicatie tussen mensen, die de kern vormt van het welzijn.

Gehechtheid in een-oudergezinnen is een belangrijk onderwerp, omdat de dynamiek in deze gezinsstructuren soms anders kan zijn dan in tweeoudergezinnen. Het is belangrijk om te onthouden dat het welzijn van een kind niet alleen afhangt van de gezinsstructuur, maar ook van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, de ondersteuning die beschikbaar is en andere omgevingsfactoren. Het begrijpen van specifieke uitdagingen en kansen in eenoudergezinnen kan helpen bij het bieden van doelgerichte ondersteuning aan deze gezinnen.

Anneke VinkeAdoptiepraktijk Vinke
Dr. Anneke Vinke
Bijdrage: ACES en gehechtheid

Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep.  

Hulpverleners en leerkrachten kunnen een cruciale rol spelen in het identificeren van kinderen met Adverse Childhood Experiences (ACEs), ofwel negatieve jeugdervaringen, het bieden van passende behandeling en ondersteuning en het bevorderen van veilige en gezonde gehechtheid. De effecten van ACEs kunnen langdurig zijn en de gehechtheid en emotionele gezondheid van een persoon gedurende hun hele leven beïnvloeden.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • SKJ
 • NIP K&J / NVO-OG
 • FGzPt
 • Registerplein
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Verpleegkundig Specialisten Register
 • Register vaktherapie
 • POH-GGZ

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over hechtingsproblematiek bij kinderen en adolescenten
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle deelsessies in de online versie van dit congres
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!