1 november 2024 - On demand

Online congres - Autisme - editie 2024

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres ontvangen op 1 november 2024 de inloggegevens om het totale programma tot en met 30 november 2024 online on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Autisme - editie 2024


Startdatum 1 november 2024

Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2024

Het jaarlijks congres over autisme staat in het teken van de professionele ondersteuning van mensen met autisme.

Hoewel er al aanzienlijke kennis bestaat over autisme, verbetert het begrip ervan doorlopend dankzij voortdurende wetenschappelijke onderzoeken en opkomende inzichten. Ook komen de eigen wensen, ambities en verlangens van mensen met autisme gelukkig steeds meer centraal te staan.

Dit praktijkgerichte congres is gericht op een diepgaande verkenning van verschillende facetten van de levens van mensen autisme. Vanuit een beknopte historische context van autisme volgt de overstap naar diagnostiek, neurobiologische aspecten, co-voorkomende aandoeningen, gezondheidsgerelateerde overwegingen, levensfaseovergangen, samenwerkings- en begeleidingsmethodes en de bevordering van zelfcompassie.

De line-up van sprekers bestaat uit zeven deskundigen die zowel theoretische kennis als praktische ervaring inbrengen. Ze zullen niet alleen hun expertise delen, maar ook concrete richtlijnen presenteren die onmiddellijk toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie. Daarbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, (ortho-)pedagogen, (Gz-)psychologen, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders, gezinshuisouders, POH-GGZ-en, (school-)maatschappelijk werkers, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGZ, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, zorgcoördinatoren, mentoren en intern- / ambulant begeleiders.


Wat leer je?

 • Autisme: over verleden, heden en toekomst in relatie tot diagnostiek
 • Neurobiologie en autisme
 • Autisme en co-voorkomende aandoeningen en gezondheidsaspecten
 • Overgangsmomenten in het leven met autisme
 • Toepassing, effectiviteit en samenwerking bij autisme-begeleiding
  Ondersteuning van mensen met autisme bij de ontwikkeling van zelfcompassie
 • Omgaan met uitdagingen en behoeften van mensen met autisme in onderwijs en werk

Programma

Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Dr. Annelies Spek [Autisme Expertise.nl] - Autisme: van een historische schets naar de nieuwste diagnostische criteria en instrumenten

Dr. Fabiënne Naber [Universitair Medisch Centrum Utrecht] - Neurobiologie en autisme

Prof. Dr. Sander Begeer [Vrije Universiteit Amsterdam] en Jasper Wagteveld [NVA} - Autisme en co-voorkomende aandoeningen en gezondheidsaspecten

Deelsessie 1A Drs. Céline Mollink [Autismekracht] - Transitionele fasen: overgangsmomenten in het leven met autisme

Deelsessie 1B Drs. Kim Jonkman [Vrije Universiteit Amsterdam en Autismeregister] - Autisme interventies: wat vinden mensen met autisme?

Deelsessie 2A Dr. Chris Edwards [Griffith University en Aspect] - Ondersteuning van mensen met autisme bij de ontwikkeling van zelfcompassie [Engelstalig]

Deelsessie 2B Dr. Patricia van Wijngaarden - Cremers [Dimence] - Omgaan met uitdagingen en behoeften van mensen met autisme in onderwijs en werk


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Van een historische schets naar de nieuwste diagnostische criteria en instrumenten

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

De diagnostische criteria en instrumenten voor autisme zijn aanzienlijk geëvolueerd van een historische periode waarin autisme vaak onbegrepen was, tot de huidige tijd waarin er meer geavanceerde en persoonsgerichte benaderingen worden toegepast om mensen met autisme te begrijpen en te ondersteunen. Deze evolutie heeft geleid tot een beter begrip en een meer inclusieve benadering van autisme. Annelies Spek legt in haar presentatie de verbinding van kennis naar de praktische toepassing.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Neurobiologie en autisme

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

In deze presentatie wordt de analyse en interpretatie van het gedrag van individuen met autisme gepresenteerd met een focus op de wijze waarop informatieverwerking binnen deze populatie plaatsvindt. Fabiënne Naber zal tevens handvatten presenteren om de informatieverwerking bij mensen met autisme te verbeteren.

Sander BegeerVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Sander Begeer
Bijdrage: Co-voorkomende aandoeningen en gezondheidsaspecten en hoe deze aandoeningen de symptomen van autisme kunnen beïnvloeden en vice versa

Sander Begeer is hoogleraar bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (www.nederlandsautismeregister.nl) en zijn onderzoek richt zich op de diversiteit van autisme op gebied van ontwikkeling, diagnostiek en behandeling.

Sander Begeer en Jasper Wagteveld gaan in deze presentatie in op de relatie tussen autisme en andere medische of psychiatrische aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen variëren van psychische tot lichamelijke gezondheidsproblemen en ze kunnen een wederzijdse invloed hebben op de symptomen en het welzijn van mensen met autisme. Het identificeren en behandelen van deze aandoeningen kan de levenskwaliteit van mensen met autisme aanzienlijk verbeteren en hen helpen om beter om te gaan met de uitdagingen die ze ervaren. Bovendien kan de behandeling van bijkomende aandoeningen soms ook invloed hebben op de symptomen van autisme zelf.

Jasper WagteveldNederlandse Vereniging voor Autisme
Jasper Wagteveld
Bijdrage: Co-voorkomende aandoeningen en gezondheidsaspecten en hoe deze aandoeningen de symptomen van autisme kunnen beïnvloeden en vice versa

Jasper Wagteveld kreeg zijn diagnose toen hij twaalf jaar was. Sinds april 2017 is hij NVA-ambassadeur op het gebied van ‘zorg’ en werkte hij mee aan de Zorgstandaard Autisme. Verder geeft hij trainingen en is hij betrokken bij Vanuit Autisme Bekeken. De beeldvorming rondom autisme is volgens Jasper verre van realistisch. Mensen zien iemand met autisme als Rainman of ze benoemen alleen de sterke kanten van autisme (punctualiteit, IT, detailgericht). De waarheid ligt wat hem betreft in het midden. Autisme is een serieuze handicap, maar wel met mogelijkheden die individueel verschillen.

Jasper Wagteveld verzorgt deze presentatie samen met Prof. Dr. Sander Begeer.

Celine MollinkAutismeKRACHT
Céline Mollink MSc.
Bijdrage: Transitionele fasen: overgangsmomenten in het leven

Céline Mollink studeerde forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Dimence en als ervaringsdeskundige en Autisme-coach bij AutismeKRACHT.

Transitionele fasen of overgangsmomenten in het leven van mensen met autisme verwijzen naar periodes waarin zij te maken krijgen met veranderingen in hun levensomstandigheden, sociale omgeving of dagelijkse routines. Deze overgangen kunnen moeilijkheden met zich meebrengen vanwege de specifieke uitdagingen en kenmerken van autisme. Céline Mollink geeft in deze presentatie concrete handreikingen voor professionals om deze overgangen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Kim JonkmanNederlands Autisme Register
Drs. Kim Jonkman
Bijdrage: Autisme interventies: wat vinden mensen met autisme?

Kim Jonkman studeerde Pedagogische Wetenschappen en deed haar research master Clinical and Developmental Psychopathology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is promovendus en coördinator bij het Nederlands Autisme Register.

Kim Jonkman zal spreken over de interventies die mensen met autisme gebruiken, waarom ze deze kiezen en wat hun ervaringen zijn. De gegevens van 3500 autistische deelnemers, waaronder volwassenen, ouders en wettelijke vertegenwoordigers, zullen de basis vormen voor haar presentatie. Kim zal benadrukken dat mensen met autisme interventies kiezen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Ze zal verhalen delen over hoe deze interventies het dagelijks leven van mensen met autisme transformeren.

Dr. Chris EdwardsGriffith University en Aspect
Dr. Chris Edwards
Bijdrage: Helping autistic people develop self-compassion [Engelstalig]

Chris is een autistische autismeonderzoeker uit Brisbane, Australie. Hij is postdoctoraal onderzoeker bij Autism Spectrum Australia (Aspect) en Adjunct Research Fellow aan Griffith University. Chris promoveerde op een proefschrift over onderwijs via Autism CRC: wereldwijd het eerste nationale, coöperatieve programma dat gericht is op autisme onderzoek.

Zelfcompassie is een psychologisch concept dat verwijst naar het vermogen om vriendelijk, begripvol en accepterend tegenover jezelf te zijn, vooral in tijden van pijn, lijden of falen. Het houdt in dat je jezelf dezelfde vriendelijkheid en zorgzaamheid geeft als je zou geven aan een goede vriend, in plaats van zelfkritiek, zelfoordeel of zelfverwijt te ervaren. Het afstemmen van strategieën op de specifieke behoeften en voorkeuren van het individu met autisme is dus essentieel.

Patricia van Wijngaarden - CremersDimence
Dr. Patricia van Wijngaarden - Cremers
Bijdrage: Uitdagingen en behoeften van mensen met autisme binnen school en werk

Patricia van Wijngaarden-Cremers is psychiater in het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence.

Met welke specifieke moeilijkheden en eisen worden mensen met autisme geconfronteerd? Het tijdig en juist interpreteren van deze uitdagingen en behoeften is essentieel voor professionals om effectieve ondersteuning, interventies en behandelingen te kunnen bieden. Het is ook belangrijk om een persoonsgerichte benadering te hanteren, omdat de behoeften van mensen met autisme sterk kunnen variëren en omdat elk individu uniek is.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

FGzPt
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over het werken met mensen met autisme
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • 30 dagen on-demand toegang tot alle lezingen en deelsessies
 • Te volgen op computer, tablet en smartphone

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!