13 februari 2025 - Eindhoven

Congres - Kindermishandeling in de schijnwerpers

Congres - Kindermishandeling in de schijnwerpers

Ondanks voortdurende inspanningen op het gebied van preventie en signalering blijft kindermishandeling een ernstig en veelvoorkomend probleem, met diepgaande gevolgen voor de betrokken kinderen en hun gezinnen.

Het tijdig signaleren van kindermishandeling en het professioneel omgaan met de gevolgen ervan vormt dan ook een aanzienlijke uitdaging voor professionals in de zorg, welzijn en onderwijs die met deze kinderen en hun gezinnen werken.

Dit congres richt zich op het verdiepen van kennis over de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen, de invloed van trauma en stress op affectieve, sociale en cognitieve functies, en de lange termijn gevolgen van kindermishandeling, met bijzondere aandacht voor de rol van vaders. Daarnaast komen ook het signaleren en omgaan met verborgen signalen van misbruik aan bod, evenals het werken binnen de grenzen van wet- en regelgeving rondom melden en het betrekken van kinderen. Er wordt eveneens aandacht besteed aan het bewustzijn van culturele en etnische diversiteit in de presentatie en aanpak van kindermishandeling en het begeleiden van ouders bij vermoedens van kindermishandeling.

Een congres waarin kennis wordt gekoppeld aan concrete handvatten voor de praktijk. Zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een boeiende en leerzame dag.

Selecteer een uitvoering: