10 november 2021 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie - 2021

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie - 2021

De zesde editie van het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en familie van zorgintensieve kinderen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking.

Voordat mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Vaak betekent dat een proces van rouw en verdriet. 

Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal en moeten ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind leren omgaan met hun onmacht en verdriet.

In deze zesde editie van het congres 'levend verlies, blijvend verdriet' benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus.

Dit congres is georganiseerd in samenwerking met Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht].

Selecteer een uitvoering: