2 december 2021 - Utrecht

Congres - Het belang van het kind

Congres - Het belang van het kind

"Het belang van het kind" is een vaak gebruikte term, maar iedereen lijkt er anders invulling aan te geven.

Wat kan er allemaal verstaan worden onder "het belang van het kind"? En wat dan met de belangen van de ouders? Doen die er dan niet meer toe? Wat betekent het belang van het kind eigenlijk juridisch gezien? En hoe en wanneer maak je onderscheid tussen de juridische en de pedagogische aspecten van "het belang van het kind"? Hoe wordt dit begrip binnen de context van scheidingssituaties als wapen ingezet en hoe verhoud je je daar dan als hulpverlener toe? Hoe kan het belang van het kind ingezet worden ter voorkoming van een uithuisplaatsing?

De sprekers op dit congres zullen hun antwoorden op deze en andere, aanverwante vragen delen met de deelnemers.

Selecteer een uitvoering: