16 november 2022 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2022

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2022

Wat voor mogelijkheden hebben we om een kansrijke start voor zoveel mogelijk baby’s en ouders binnen bereik te brengen?

Een goede start voor iedere baby en ouder. Daarover gaat de 2022-editie van het congres Vroegsignalering bij baby’s van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo. Deskundigen nemen je bij de hand met bijdragen over zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als succesvolle praktijkervaringen. Ieder vanuit een andere invalshoek gaan zij in op het voorkomen van prenatale blootstellingen. Of, als het daar al te laat voor is, de gevolgen daarvan te verminderen.

Selecteer een uitvoering: