16 maart 2023 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Coping en veerkracht - editie 2023

Jaarlijks Congres - Coping en veerkracht - editie 2023

Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met tegenslag geconfronteerd worden, kan dat op verschillende mensen een heel verschillende impact hebben.

Onderzoek laat steeds vaker zien dat het beschikken over goede copingstrategieën en voldoende mentale veerkracht bescherming bieden tegen de ontwrichtende effecten van tegenslag en trauma. Maar hoe kun je als hulpverlener mensen helpen in het vergroten van hun veerkracht en het ontwikkelen van gezonde coping strategieën? Welke rol speelt gehechtheid? Hoe sta je mensen bij die veel stress ervaren of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt? Hoe doe je dat dan bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of een licht verstandelijke beperking? En kun je in het onderwijs op de een of andere manier levensvaardigheden en incasseringsvermogen ontwikkelen die gedurende de rest van het leven van de leerling nuttig kunnen zijn?

Deze en andere, gerelateerde vragen worden door de sprekers op dit congres uitvoerig behandeld.

Selecteer een uitvoering: