6 april 2023 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - editie 2023

Jaarlijks Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - editie 2023

Het jaarlijks congres over het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen staat dit jaar in het teken van maatwerkhulpverlening.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het heeft in zulke situaties voor hulpverleners vaak weinig zin om zich in de wirwar van problemen op één deelprobleem te richten. Integraal redeneren is daarom een belangrijke vaardigheid die op dit congres aan de orde komt, net als het verwerven van een ouderbegeleidende positie en het kennen en benutten van de mogelijkheden die het recht biedt. Daarnaast zijn er onder meer bijdrages over het werken met niet-westerse gezinnen en gezinnen die in armoede leven.

Selecteer een uitvoering: