5 oktober 2023 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - editie 2023

Externaliserende gedragsproblemen zijn in de hulpverlening en het onderwijs schering en inslag.

Daarbij kun je denken aan verbale of fysieke agressie, woede-uitbarstingen, vandalisme en impulsief gedrag. Deze gedragingen worden ook wel geassocieerd met gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten, zoals oppositionele-opstandige stoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Behandeling en begeleiding van externaliserend gedrag richt zich vaak op het aanleren van copingvaardigheden en het verbeteren van de sociale en emotionele competentie van het kind of adolescent.

Welke oorzaken van externaliserend probleemgedrag zijn te vinden in het gezinssysteem en hoe kun je daar als hulpverlener systeemgericht aan de slag gaan? En hoe verstevig je de opvoedingsvaardigheden van ouders wanneer hun kind gedragsproblemen laat zien? Hoe kun je elementen uit lichaamsgericht werken inzetten bij deze jongeren? Op welke manier ga je het best om met externaliserende gedragsproblemen bij een ouder of adolescent met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis? Of bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Wat heeft radicalisering eigenlijk met externaliserende gedragsproblemen te maken?

Op deze en andere vragen geven de zeven experts uit wetenschap en praktijk op dit congres een antwoord.

Selecteer een uitvoering: