25 januari 2024 - Utrecht

Jaarlijks Congres - LVB - editie 2024

Jaarlijks Congres - LVB - editie 2024

Het jaarlijks congres over LVB staat dit keer in het teken van perspectief bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Mensen met een LVB hebben vaak moeite om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij, wat kan leiden tot problemen op verschillende levensgebieden.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat mensen met een licht verstandelijke beperking naast problemen ook perspectief hebben. Vaak wordt de nadruk gelegd op de beperkingen en uitdagingen van deze groep, maar het is goed om ook te kijken naar de sterke kanten en mogelijkheden.

Er zijn steeds meer mogelijkheden om mensen met een LVB te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en het bereiken van hun ambities. Zo zijn er speciale programma's en trajecten gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het vergroten van de eigenwaarde en het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van werk en studie.

Tijdens dit congres zullen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk het onderwerp benaderen vanuit verschillende invalshoeken en gaan daarbij vooral in op toepassing van de beschikbare kennis in de praktijk. Het programma bestaat uit drie plenaire presentaties, gevolgd door vier deelsessies vanuit interactie en een praktijkgerichte benadering.

Selecteer een uitvoering: