1 februari 2024 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Coping en Veerkracht - editie 2024

Jaarlijks Congres - Coping en Veerkracht - editie 2024

Het congres Coping en Veerkracht zal dit jaar weer vanuit verschillende perspectieven worden behandeld.

Coping en veerkracht zijn belangrijke concepten in de hulpverlening en het onderwijs omdat ze mensen helpen om beter om te gaan met stress, tegenslagen en trauma's.

In de hulpverlening kan het begrijpen van coping en veerkracht professionals helpen om effectievere interventies te ontwerpen en om cliënten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen coping- en veerkrachtstrategieën. In het onderwijs kan het bevorderen van coping en veerkracht helpen om leerlingen te ondersteunen bij het omgaan met academische en sociale stressoren, wat kan leiden tot betere leerprestaties en een positieve leefomgeving op school.

Selecteer een uitvoering: