29 februari 2024 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Narcisme - editie 2024

Jaarlijks Congres - Narcisme - editie 2024

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen zichzelf als superieur beschouwen en hebben de neiging om anderen te kleineren of te minachten om zichzelf beter te voelen. De diagnostiek van narcisme is gebaseerd op de criteria die zijn opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) van de American Psychiatric Association.Tevens zijn verschillende tests beschikbaar om de ernst van de symptomen van narcisme te meten.

Behandeling voor narcisme is vaak moeilijk omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak geen hulp zoeken omdat ze hun problemen niet inzien of ontkennen. Als ze wel hulp zoeken, kan de behandeling gericht zijn op het versterken van de empathie van de patiënt, het aanpakken van onderliggende problemen en het verminderen van het gevoel van superioriteit. Het is belangrijk om te vermelden dat behandeling voor narcisme langdurig en uitdagend kan zijn. Het is vaak een proces van trial-and-error om de beste aanpak te vinden voor elke individuele patiënt.

Maar wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek en hoe om te gaan met deze kennis in de praktijk? Deze vraag staat centraal tijdens deze tweede editie van het congres narcisme. Ervaren internationale sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant en praktijkgericht programma.

Selecteer een uitvoering: