21 maart 2024 - Utrecht

Congres - Cultuursensitief werken

Congres - Cultuursensitief werken

Het jaarlijks congres over cultuursensitief werken is gericht op hulpverleners en onderwijsprofessionals die hun kennis en vaardigheden willen vergroten met betrekking tot culturele diversiteit en inclusiviteit.

In een steeds veranderende multiculturele samenleving is het van essentieel belang dat professionals uitgerust zijn met de kennis en vaardigheden om effectief te communiceren en ondersteuning te bieden aan mensen uit diverse culturele achtergronden. Wat bedoelen we eigen precies als we zeggen dat we een cultuurverschil ervaren? Hoe is het helpen versterken van mentale veerkracht bij migranten anders dan bij autochtone Nederlanders? Hoe zorg je dat je in de beroepspraktijk cultuursensitief bent? En is dat dan anders tegenover vrouwen / meisjes dan wanneer je met mannen / jongens werkt? Hoe ga je om met ruis in de communicatie? En met traumatische rouw bij vluchtelingen?

Op deze en andere vragen gaan de sprekers op dit congres uitvoerig in.

Selecteer een uitvoering: