30 mei 2024 - Zoom

Webinar - Suïcidaliteit

Informatie vooraf

Deelnemers aan dit online congres via live-stream zoom:

 • krijgen binnen 24 uur de inloggegevens om de presentatie gedurende een week terug te kijken
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten binnen 14 dagen na afloop van dit online congres
 • worden na afmelding of afwezigheid automatisch omgeboekt en ontvangen een dag later de inloggegevens om de presentaties gedurende een week on-demand te bekijken

Webinar - Suïcidaliteit


Startdatum 30 mei 2024

Aanvangstijd 13:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Livestream - Zoom

Prijs € 195,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 30 mei 2024

Max. aantal deelnemers 200

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 1800 mensen een einde aan hun leven.

Daarnaast doen enkele duizenden een poging tot zelfdoding en nog meer mensen hebben ooit aan een suïcidepoging gedacht. Naasten en hulpverleners worstelen na een suïcide(poging) niet zelden met gevoelens van onmacht, verdriet en schuld.

De prevalentie van suïcidaliteit onder zowel jongeren als volwassenen, maakt preventie, vroege detectie en interventie uiterst belangrijk. Voor behandelaars, hulpverleners, begeleiders en onderwijsprofessionals is het dan ook cruciaal om goed geïnformeerd en getraind te zijn om vroegtijdige tekenen van suïcidaliteit te herkennen en effectief te interveniëren.

Vier ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen tijdens dit webinar stilstaan bij de vraag op welke manier je met goede suïcidepreventie het verschil kunt maken. Naast het delen van wetenschappelijke kennis zullen er aan de hand van casuïstiek praktische aangrijpingspunten worden aangereikt.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit webinar is gericht op academisch en hbo opgeleide professionals in de GGz, LVB-zorg, JGZ, Jeugdzorg en (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan jeugdzorgwerkers, psychiaters, Gz-psychologen, Kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, GGz-agogen, Maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, sociotherapeuten en docenten.


Wat leer je?

 • Risicofactoren die de kans op suïcidaliteit vergroten
 • Effectieve methoden voor signalering en behandeling voor suïcidale jongeren en adolescenten
 • Bejegening van (acuut) chronische suïcidale mensen
 • Preventieprogramma's gericht op het hoger onderwijs en hoe in te zetten

Programma

12.30 uur - Instroom webinar

12.45 uur - Opening door Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Voorzitter en host

13.00 uur - 14.15 uur - Dr. Daan Creemers en Drs. Hanneke Niels [GGZ Oost-Brabant en Radboud Universiteit Nijmegen] - Risicofactoren die de kans op suïcidaliteit vergroten en effectieve methoden voor signalering en behandeling voor suïcidale jongeren en adolescenten

14.15 uur - 14.30 uur - Pauze

14.30 uur - 15.45 uur - Drs. Bert van Luyn [CCE] - Bejegening van (accuut) chronische suïcidale mensen

15.45 uur - 16.00 uur - Pauze

16.00 uur - 17.15 uur - Prof. Dr. Gwendolyn Portzky [Universiteit Gent] - Preventieprogramma's gericht op jongeren in het hoger onderwijs

17.15 uur - 17.30 uur - Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator en host

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Daan CreemersGGZ Oost Brabant
Dr. Daan Creemers
Bijdrage: Signalering, diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit

Daan Creemers is klinisch psycholoog en coördinator wetenschappelijk onderzoek van het Depressie-Expertisecentrum-Jeugd van GGZ Oost Brabant. Hij is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar depressiepreventie, depressiebehandeling en suicidaliteit bij jongeren en adolescenten. Daan is tevens verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In deze presentatie zullen Daan Creemers en Hanneke Niels-Kessels aan de hand van het integrated motivational volitional model van suicidaliteit (O’ Connor & Kirtley, 2018) ingaan op de risicofactoren voor (ontwikkeling van) suïcidaliteit. Voorts bespreken zij specifieke risicoprofielen voor suïcidaliteit bij jongeren gebaseerd op een psychologische autopsiestudie gevolgd door gendergerelateerde verschillen in communicatie over suïcidaliteit. Vandaaruit slaan Daan en Hanneke de de brug naar signalering en diagnostiek van suïcidaliteit. Zij zullen tenslotte ingaan op de verschillende evidence-based interventies die er beschikbaar zijn voor behandeling van acute en chronische suïcidaliteit en bij de indicatie-criteria voor deze interventies.

Hanneke NielsGGZ Oost Brabant
Drs. Hanneke Niels
Bijdrage: Signalering, diagnostiek en behandeling voor suïcidaliteit

Hanneke Niels is klinisch psycholoog (K&J), psychotherapeut, systeemtherapeut en promovendus. Zij is werkzaam bij het Depressie-Expertisecentrum-Jeugd van GGZ - Oost Brabant. Hanneke doet als promovendus onderzoek naar predictoren en de behandeluitkomst van suicidaliteit bij diverse leeftijdsgroepen, waarbij de nadruk ligt op adolescenten en jong-volwassenen.

Hanneke Niels verzorgt deze presentatie samen met Dr. Daan Creemers.

Bert van LuynCentrum voor Consultatie en Expertise
Drs. Bert van Luyn
Bijdrage: Als hoop en vrees samengaan

Bert van Luyn is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog, systeemtherapeut, lid NIP en geregistreerd docent CRKBO. Hij werkte in verschillende sectoren in de GGZ (Jeugd, Volwassenen, klinisch en ambulant, acuut en chronisch) en specialiseerde zich in diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek, met name bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hij was o.a. verantwoordelijk voor een deeltijdprogramma voor suïcidale patiënten en patiënten met Zelfpathologie en comorbiditeit.

Bert geeft al jarenlang lezingen, trainingen en workshops in diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit, acute Psychiatrie & Crisisinterventie, behandeling en management van Persoonlijkheidsproblematiek. Hij is als docent verbonden aan de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in Utrecht, doceert Crisisinterventie en Suicidepreventie bij diverse RINO’s, is docent van een blok over de GIT-PD in de opleiding tot GZ psycholoog bij CCD. Met Ad Kerkhof verzorgt hij in-service opleidingen Suicidepreventie in de GGZ. Bert is een van de consulenten van het CCE [Centrum voor Consultatie en Expertise] en publiceerde een tiental artikelen en/of hoofdstukken in vaktijdschriften en leerboeken.

Diagnostiek en interventies bij chronisch suïcidale patiënten

Chronische suïcidaliteit heeft twee gezichten, een van hoop -dat het lijden kan stoppen , en een van angst voor een definitief eind van alles. Bert van Luyn behandelt de kenmerken van chronisch suïcidale patiënten, met name het zich niet verbonden voelen en de angst iedereen tot last te zijn. En, bij naasten, de onmacht en demoralisering. Hij bespreekt de risico’s van acute-op-chronische suïcidaliteit, en hoe deze in kaart gebracht kunnen worden en geeft tips over de bejegening en behandeling van deze patiënten en hun naasten.

Gwen PortzkyUniversiteit Gent
Prof. Dr. Gwen Portzky
Bijdrage: Suïcidepreventie bij jongeren en studenten

Gwendolyn Portzky is Hoofddocent Medische Psychologie aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Zij is directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), welke de officiële partnerorganisatie is van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. VLESP staat oa in voor de ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk onderzochte methodieken voor de preventie van zelfdoding en de coördinatie van Vlaams Actieplan Suïcidepreventie dat onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Volksgezondheid valt. Tevens is zij directeur van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek vd Universiteit Gent. Ze is klinisch psychologe, doctor in de Medische Wetenschappen en cognitieve gedragstherapeut. Voor haar klinisch werk is zij verbonden aan de Universitaire Dienst Psychiatrie vh UZ Gent en werkt zij vooral met suïcidale patiënten, patiënten met depressie, burn-out en/of eetstoornissen.

In deze presentatie zal gestart worden met een korte schets van de belangrijkste verklarende en achterliggende factoren van suïcidaal gedrag om een goed begrip te hebben van de complexiteit van het suïcidaal proces. Vervolgens zal ingegaan worden op de detectie en mogelijkheden tot risicoformulering en aanpak/behandeling van suïcidaliteit bij jongeren en studenten. Er zal daarbij specifieke aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden voor preventie binnen de context van het hoger onderwijs.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

Staat de aanvraag bij jouw register nog op "in behandeling"? Meld je dan toch risicoloos aan. Als je je aanmeldt onder vermelding van een geldig registernummer van een register waarbij de aanvraag in behandeling is, dan neem je gratis deel wanneer dat register (tegen iedere verwachting in) geen punten zou toekennen!

SKJ
3,75 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie formeel leren - webinar.

FGzPt
4 punten

NIP K&J/NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

Registerplein
4 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Maastchappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • Kinder- / jongerenwerkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
4 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Justitieel veerpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
4 punten

Register vaktherapie
4 punten

NVvP (KNMG / GAIA)*
In behandeling

*Door NVvP (KNMG/GAIA) toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling (scholing buiten het eigen vakgebied) ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen. Deze punten gelden alleen voor deelname aan de live-stream en NIET voor het terugkijken van de opnames.

Dit online-congres staat voor 7 studieuren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 195,00 ex. 21% BTW en dit bedrag moet direct na inschrijven worden voldaan via iDeal of een andere online betaalmethode.

Na afloop krijg je een Bewijs van deelname en worden (indien van toepassing) de registerpunten bijgeschreven.


Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 10,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 165,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 155,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 50 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Geaccrediteerde scholing diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit bij jongeren en adolescenten
 • Online en interactief via Zoom
 • Handouts en bewijs van deelname meteen na afloop

Webinar gemist? Vanaf de dag na het webinar is het een week lang automatisch toegankelijk voor wie zich inschreef, maar er niet live bij kon zijn.


Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!