12 september 2024 - Eindhoven

Congres - Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening

Deelnemers aan het live congres:

krijgen automatisch toegang tot onze online leeromgeving van 1 oktober tot en met 30 oktober 2024 om het volledige programma te voltooien.


Congres - Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening


Startdatum 12 september 2024

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 319,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 12 september 2024

Max. aantal deelnemers 200

Hulpverleners staan dagelijks voor complexe situaties en ethische dilemma's.

Zij werken met individuen die zich in kwetsbare posities bevinden en het is hun plicht om hen te ondersteunen en te beschermen. Tegelijkertijd mogen zij ook de veiligheid van mensen in de directe omgeving en henzelf niet uit het oog verliezen. Het gaat om het vinden van de juiste balans die inzicht, effectieve strategieën en voortdurende educatie vereist.

Tijdens dit congres staan zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk garant voor een interessant praktijkgericht programma, waarbij het onderwerp vanuit verschillende perspectieven zal worden behandeld. Naast het delen van kennis worden ook praktische handreikingen geboden op het gebied van risicobeheer en crisisinterventie.

Schrijf je snel in als je de live uitvoering van het congres wilt bijwonen. Het aantal deelnemers voor de on-demand uitvoering is onbeperkt.

Je hebt vanaf 1 oktober 2024 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 oktober 2024 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening in aanraking komen met risicovolle en gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychiaters, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, gezinsbegeleiders, jeugdbeschermers, woonbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, (sociaal) (psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ-en, vaktherapeuten, zorgcoördinatoren, reclasseringswerkers en pedagogisch begeleiders.

Dit congres staat voor 7 studie-uren.


Wat leer je?

Deelnemers doen kennis op over het omgaan met:

 • Preventie van radicalisering en extremisme als gevaar voor de samenleving
 • Vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Gevaar voor hulpvragers, naasten en professionals als gevolg van psychotische- of persoonlijkheidsproblematiek
 • Beschuldigingen van mishandeling en misbruik in het kader van complexe scheidingen
 • Psychische begeleiding en bescherming van cliënten tegen gevaren vanuit het criminele circuit
 • Gevaar als gevolg van eergerelateerde problematiek
 • Dreigementen tegenover de persoon van de hulpverlener in de vorm van zowel warme als koude agressie

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Arno van Dam [Universiteit van Tilburg] - Radicalisering en extremisme, wat kan de hulpverlening doen?

11.10 uur Drs. Ingrid Russel [UMC - Utrecht] - Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

12.05 uur Pauze

12.25 uur Dr. Gabriel Esquivel [Mondriaan] - Gevaar voor hulpvragers, naasten en professionals als gevolg van psychotische- of persoonlijkheidsproblematiek

13.20 uur Lunchbuffet

14.15 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Heleen Koppejan- Luitze MSc. [Psychologiepraktijk Hechtscheiden] - Beschuldigingen van mishandeling en misbruik in het kader van complexe scheidingen

Deelsessie 1B Julia Tiemersma MSc. [Universiteit van Amsterdam] - Psychische begeleiding en bescherming van cliënten tegen gevaren vanuit het criminele circuit

15.15 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Clementine van Eck [Universiteit van Amsterdam] - Omgaan met gevaar als gevolg van eergerelateerde problematiek

Deelsessie 2B Fenno Moes [Agressieacademie] - Hanteren van dreigementen tegenover de persoon van de hulpverlener in de vorm van zowel warme als koude agressie

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Arno van DamTilburg University
Prof. Dr. Arno van Dam
Bijdrage: Radicalisering en extremisme, wat kan de hulpverlening doen?

Arno van Dam is klinisch psycholoog met ruime ervaring in de specialistische en forensische GGZ en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Hij behandelt en onderzoekt mensen die zich grensoverschrijdend gedragen.

Een deel van de mensen die radicaliseren heeft psychische klachten en een deel van de mensen die overgaan tot extremistisch geweld is eerder in contact met de GGZ of hulpverlening geweest. De vraag is hoe psychopathologische kenmerken van invloed kunnen zijn op radicalisering en wat hulpverleners hierin kunnen doen. Er ligt hier immers een kans om vroegtijdig te signaleren en interveniëren. Het doel van deze presentatie is om inzicht geven in de relatie tussen psychologische kwetsbaarheid, radicalisering, extremisme en interventiemogelijkheden voor de hulpverlening.

Ingrid RusselUMC Utrecht
Drs. Ingrid Russel
Bijdrage: Vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

Ingrid Russel is kinderarts sociale pediatrie en voorzitter van de werkgroep kindermishandeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis / UMC.

Omgaan met vermoedens van gevaar achter de voordeur zoals kindermishandeling en huiselijk geweld, verwijst naar het proces waarbij individuen en professionals vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen, aanpakken en proberen te voorkomen. Dit is een belangrijk aspect voor de veiligheid en het welzijn van kwetsbare personen, zoals kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Gabriel EsquivelMondriaan
Dr. Gabriel Esquivel
Bijdrage: Gevaar bij psychotische- of persoonlijkheidsproblematiek

Gabriel Esquivel is psychiater bij Mondriaan - Radix. Deze GGZ organisatie biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en forensische psychiatrie.

Het begrip gevaar voor hulpvragers, naasten en hulpverleners als gevolg van psychotische- of persoonlijkheidsproblematiek verwijst naar de situatie waarin iemand met een psychotische- of persoonlijkheidsstoornis een potentieel risico vormt voor zichzelf en/of anderen in zijn of haar directe omgeving. Dit risico kan variëren in ernst en aard, en het is belangrijk om dit goed te begrijpen om passende interventies aan te bieden. Gabriel Esquival zal aan de hand van casuïstiek de do's and don'ts behandelen.

Heleen KoppejanPsychologiepraktijk Hechtscheiden
Heleen Koppejan MSc.
Bijdrage: Beschuldigingen van mishandeling en misbruik in het kader van complexe scheidingen

Heleen Koppejan is (levensloop)psycholoog NIP. Zij ondersteunt professionals en families bij complexe scheidingen en biedt hulp aan volwassenen die in hun jeugd een complexe scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Heleen wordt regelmatig gevraagd door de rechtbank (als bijzondere curator of als deskundige) om onderzoek te doen in casuïstiek waar complexe omgangsproblematiek speelt.

Als bij een complexe scheiding een contactbreuk dreigt te ontstaan tussen één ouder en de kinderen wordt vaak door de andere ouder aangegeven dat er sprake is geweest van mishandeling of misbruik. Veelal meent de ouder waar de contactbreuk mee is ontstaan echter dat er sprake is van 'ouderverstoting'. Hoe kan je hier als professional nu een oordeel over vellen? Wie heeft gelijk? Hoe differentieer je? Hoe onderbouw je de conclusie?

Julia TiemersmaUniversiteit van Amsterdam
Julia Tiemersma MSc.
Bijdrage: Het geweten, een bescherming tegen slechte invloeden?

Julia Tiemersma is GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog en werkzaam bij Youz. Als klinisch psycholoog brengt zij een breed repertoire aan behandeltechnieken in de praktijk en richt zij zich op complexe diagnostiek. Daarnaast is zij promovenda Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam

Hoe kunnen we als professional de jongere beschermen tegen de verleiding van het criminele circuit? Hoe kan kennis van het geweten helpen bij de psychische begeleiding van deze jongere? Met een klinisch perspectief op het geweten is het mogelijk bij de jongere aan te sluiten en te helpen af te wijken van het forensisch pad.

Wit vlakUniversiteit van Amsterdam
Dr. Clementine van Eck
Bijdrage: Gevaar als gevolg van eergerelateerde problematiek

Dr. Clementine van Eck is cultureel antropoloog en auteur van het boek Door bloed gezuiverd. In het kader van haar promotieonderzoek onderzocht zij 30 strafdossiers van in Nederland gepleegde eerwraken.

Eergerelateerde problematiek verwijst naar situaties waarin iemands gevoel van eer of trots wordt aangetast, bedreigd of geschonden. Dit kan voorkomen in verschillende culturele en sociale contexten en kan leiden tot ernstige emotionele, psychologische en zelfs fysieke problemen. Het aanpakken van eergerelateerde problematiek is complex en vereist een holistische aanpak die rekening houdt met de culturele, sociale en juridische aspecten van de kwestie.

Fenno MoesAgressie Academie
Fenno Moes
Bijdrage: Omgaan met dreigementen tegenover de persoon van de hulpverlener

Fenno studeerde aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en volgde opleidingen op het vlak van toegepaste psychologie. De opleiding "Violence Reduction" volbracht hij aan de Glamorgan University in Wales.

Omgaan met dreigementen tegenover de persoon van de hulpverlener, verwijst naar de verschillende manieren waarop agressie wordt geuit tegen hulpverleners die diensten verlenen aan mensen in nood. Deze agressie kan zich manifesteren als zowel warme als koude agressie en het is belangrijk om deze te herkennen en te begrijpen om passende reacties en preventieve maatregelen te kunnen nemen. In de bijdrage van Fenno Moes zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gekeken worden naar effectieve interventies bij warme en koude agressie, waarna de focus komt te liggen op acties om veilig te kunnen werken. Ook zal er aandacht zijn voor veilig social media gebruik, omdat online bedreigingen schrikbarend toenemen. Dit alles met een gezonde dosis humor en mogelijkheden tot interactie.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
4 punten

NVvP (KNMG / GAIA) •
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verplegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Kinderverpleegkundigen

Verpleegkundig specialisten register
5 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinder- / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register Vaktherapie
7 punten

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 319,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!