21 november 2024 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - editie 2024

Deelnemers aan het live congres

 • ontvangen op 1 januari 2025 de inloggegevens om de twee gemiste deelsessies tot en met 30 januari 2025 online on demand te bekijken [als verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten]
 • worden bij afwezigheid dan wel annulering (als gevolg van overheidsmaatregelen) automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - editie 2024


Startdatum 21 november 2024

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2024 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 21 november 2024

Max. aantal deelnemers 150

Vaak wordt hoogbegaafdheid geassocieerd met een hoge intelligentie en uitstekende academische prestaties.

Hoewel deze kenmerken zeker van toepassing kunnen zijn op hoogbegaafde individuen, omvat hoogbegaafdheid eigenlijk een veel breder scala aan eigenschappen. Hoogbegaafde mensen hebben doorgaans een diepgaande innerlijke wereld, zijn gevoelig en ervaren intense emoties. Ze neigen naar diepere reflectie, stellen meer vragen en hebben een sterke drang naar autonomie en uitdaging. Tegelijkertijd kunnen er uitdagingen ontstaan, zoals verveling, perfectionisme en sociale moeilijkheden. Het begrijpen en ondersteunen van hoogbegaafde mensen is daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor ouders, docenten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens dit congres zullen deskundige sprekers uit zowel wetenschap als praktijk antwoord geven op onderstaande vragen en aanverwante onderwerpen.

Wat zijn 'twice exceptionals' (dubbel bijzondere individuen) en welke behoeften hebben zij? Hoe kunnen we effectief omgaan met de behandeling van psychische aandoeningen bij hoogbegaafde individuen? Wat is er nodig om de talenten van hoogbegaafde mensen optimaal te benutten? Hoe kunnen we vroegtijdig signaleren bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Welke factoren, strategieën en uitkomsten zijn relevant voor het verbeteren van de prestaties van hoogbegaafde kinderen? Hoe kunnen we de overgang maken van een statische denkwijze naar een groeigerichte mindset? En wat houdt loopbaancoaching in voor buitengewoon getalenteerde individuen?

Je hebt vanaf 1 januari 2025 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 januari 2025 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met hoogbegaafden. Bijvoorbeeld onderwijsprofessionals zoals leerkrachten / docenten, intern begeleiders, onderwijsadviseurs, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en schoolpsychologen. Maar ook hulpverleners zoals (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en kindercoaches.

Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • 'Twice exceptionals' en hoe hiermee om te gaan
 • Effectief omgaan met de behandeling van psychische aandoeningen bij hoogbegaafde personen
 • Identificeren wat er nodig is om de talenten van hoogbegaafde individuen optimaal te ontwikkelen en benutten
 • Ontdekken hoe vroegtijdige signalering plaatsvindt bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Weten welke factoren, strategieën en uitkomsten relevant zijn voor het verbeteren van de prestaties van hoogbegaafde kinderen
 • Verkennen hoe de overgang te maken van een fixed mindset naar een growth mindset
 • Inzicht krijgen in wat loopbaancoaching inhoudt voor buitengewoon getalenteerde individuen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Evelien Kroesbergen [Radboud Universiteit] - Twice exeptionals: wat zijn ze en wat hebben ze nodig?

11.10 uur Drs. Haiko Jessurun [TweeMC] - Hoogbegaafdheid en de behandeling van psychische klachten

12.05 uur Pauze

12.20 uur Prof. Dr. Kathleen Venderickx [Exentra] - Wat is nodig om talent effectief aan bod te laten komen?

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Prof. Dr. Tessa Kieboom [Exentra] - Herkenning en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Deelsessie 1B Prof. Dr. Lianne Hoogeveen [Radboud Universiteit] - Factoren, strategieën en uitkomsten met betrekking tot prestatieverbetering

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Floor Raeijmakers​​​​​​​ [Talentenlab] - Hoogbegaafdheid en mindset

Deelsessie 2B Drs. Frans Corten [Werk en Waarde] - Loopbaancoaching bij uitzonderlijk begaafden

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Evelyn KroesbergenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen
Bijdrage: Twice exceptional: wie, wat en hoe?

Evelyn Kroesbergen is hoogleraar Orthopedagogiek ihb leerproblemen aan de Radboud Universiteit. In 2002 is zij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd, waarna ze tot 2017 als universitair (hoofd)docent aan deze universiteit heeft gewerkt. Tot 2017 werkte ze ook als orthopedagoog bij het ambulatorium van de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekenvaardigheid, zowel bij leerlingen die daarbij problemen ondervinden als bij excellente leerlingen. Ze focust daarbij met name op de rol van executieve functies en creativiteit in de ontwikkeling van rekenvaardigheid. Zij doet onderzoek naar kinderen met leerproblemen, naar hoogbegaafdheid en naar hoogbegaafde kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Dubbel-bijzondere leerlingen (in het Engels Twice Exceptional) zijn hoogbegaafde leerlingen met leer- of gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Hierdoor zijn de verschillen tussen hun sterke en zwakke kanten kanten vaak groot, waardoor het lastig is om een eenduidig beeld van hun mogelijkheden te krijgen. Vaak worden deze leerlingen niet of pas laat als zodanig herkend en is het lastig om passend onderwijs te bieden. In deze lezing wordt ingegaan op wie deze leerlingen zijn, wat hun onderwijs-/begeleidingsbehoeften zijn, hoe je ze kunt herkennen en wat je voor ze kunt doen.

HaikoTweeMC
Dr. Haiko Jessurun
Bijdrage: Psychische aandoeningen bij hoogbegaafde personen

Haiko is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid en met name wanneer dit heeft geleid tot problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid. Vanuit zijn eigen praktijk biedt hij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan voor adolescenten en volwassenen in de vorm van ontdekkende psychotherapie. Daarnaast is hij in Nederland verantwoordelijk voor de vertaling van de MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) en beheert de certificaties hiervoor.

De behandeling van psychische aandoeningen bij hoogbegaafde individuen vormt een complex en steeds belangrijker wordend onderwerp dat zich richt op het verbinden van kennis met praktijk. Deze groep onderscheidt zich vaak in hun ontwikkeling en staat voor unieke uitdagingen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Het is van cruciaal belang om deze uitzonderlijke behoeften te erkennen bij het behandelen van psychische aandoeningen en dit vereist een op maat gemaakte benadering. Deze aanpak omvat het in overweging nemen van zowel de intellectuele als emotionele intensiteit van het individu, naast de specifieke aard van hun psychische aandoening.

Kathleen VenderickxExentra
Prof. Dr. Ir. Kathleen Venderickx
Bijdrage: Het ontwikkelen van de talenten van hoogbegaafde mensen vereist

Kathleen Venderickx was gedurende 15 jaar professor energietechnieken aan de UHasselt en tevens grondlegger van een aantal bedrijven in de energiesector in België. Ze combineerde haar studies met topsport en heeft vele jaren ervaring in het coachen van topsporters. Ze is bestuurder van Exentra en samen met Tessa Kieboom schreef ze het boek ‘Meer dan intelligent’ en ze is co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Het ontwikkelen van de talenten van hoogbegaafde mensen vereist een integrale benadering waarbij zowel academische als sociale en emotionele aspecten worden aangepakt. Het is essentieel om een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren die hen in staat stelt hun potentieel te benutten.

TessaExentra
Prof. Dr. Tessa Kieboom
Bijdrage: Vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong

Tessa Kieboom verdiept zich sinds 1998 in hoogbegaafdheid. Ze startte haar loopbaan onder mentorschap van Prof. dr. Franz Mönks. Door haar jarenlange praktijkervaring met meer dan 10.000 hoogbegaafde jongeren en volwassenen is ze uitgegroeid tot een veelgevraagd expert in Vlaanderen en Nederland. Haar boek 'Hoogbegaafd als je kind (g)een Einstein is' is een bekend standaardwerk. Tessa is bestuurder van Exentra en samen met Kathleen Venderickx co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Het herkennen en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is van groot belang om ervoor te zorgen dat ze hun potentieel kunnen maximaliseren en zich op een gezonde en uitdagende manier kunnen ontwikkelen.

Lianne HoogeveenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Lianne Hoogeveen
Bijdrage: Bij jou gaat het vanzelf ... of toch niet?

Lianne Hoogeveen is bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’ aan de Radboud Universiteit (RU). Binnen de RU is ze hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en coördineert zij de Internationale Master Specialisatie ‘Gifted Education’. Daarnaast doceert zij in zowel de Bachelor als Master Pedagogische Wetenschappen. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep RATiO, die onderdeel is van het Behavioral Science Institute (BSI) van de RU, en is van daaruit betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid, in samenwerking met collega's van binnen- en buitenlandse universiteiten. Haar onderzoek heeft als focus het verborgen talent. Sinds september 2020 is Lianne Hoogeveen voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA) en sinds februari 2023 heeft zij een ere-professoraat bij de Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP) in Lima, Peru.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren met hoge capaciteiten stimuleren en ondersteunen om hun volledige potentieel te realiseren?

Teveel talent blijft verborgen. Dit kan veroorzaakt worden door factoren binnen een kind of jongere (denk aan een leer- of ontwikkelingsstoornis), maar zeker ook binnen de omgeving, waarin nog te weinig kennis en van daaruit te weinig begrip is voor de behoeften van leerlingen met hoge capaciteiten. Lianne Hoogeveen zal ingaan op de redenen waarom (potentieel) talent vaak niet gezien wordt, welke vooroordelen er zijn, wat dat voor consequenties kan hebben, en, meer hoopvol, hoe kunnen we deze situatie verbeteren, in onderwijs en in de GGZ.

Floor RaeijmaekersHet Talentenlab
Drs. Floor Raeijmaekers
Bijdrage: Het cultiveren van een groeimentaliteit

Floor is ECHA Specialist in Gifted Education een heeft een achtergrond in het onderwijs. Zij is specialist in mindset, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid en schreef samen met haar dochter het boek Hartstikke Hoogbegaafd! Floor deed onderzoek naar de mindset van hoogbegaafde kinderen en ontwikkelde onder andere het Werkboek Mindset (basisonderwijs) en het Werkboek Lef (voortgezet onderwijs).

Het cultiveren van een groeimentaliteit bij hoogbegaafde individuen is van groot belang om hun potentieel volledig te benutten en hen te helpen bij het ontwikkelen en mindset die nodig zijn voor succes in verschillende aspecten van het leven. Het benadrukt het idee dat intelligentie en talent ontwikkeld kunnen worden en dat inzet en doorzettingsvermogen de sleutel zijn tot groei en prestatie. Van de vaardigheden en mindset die nodig zijn voor succes in verschillende aspecten van het leven. Het benadrukt het idee dat intelligentie en talent ontwikkeld kunnen worden en dat inzet en doorzettingsvermogen de sleutel zijn tot groei en prestatie.

Frans CortenWerk en Waarde
Drs. Frans Corten
Bijdrage: Loopbaancoaching bij hoogbegaafde mensen

Frans Corten is van oorsprong bioloog en studeerde ook filosofie en psychosynthese. Hij is expert in het begeleiden van hoogbegaafden, mensen met een uitzonderlijk talent en andere vreemde vogels. Hij is auteur van het boek "Uitzonderlijk Talent" en mede-auteur van "Hoogbegaafd, dat zie je zo".

Over het algemeen kan loopbaancoaching hoogbegaafde mensen helpen om hun potentieel volledig te benutten, effectiever om te gaan met uitdagingen op de werkplek en een evenwichtige, bevredigende loopbaan te ontwikkelen die overeenkomt met hun unieke talenten en behoeften. Het kan hen ook ondersteunen bij hun persoonlijke groei en welzijn.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

 • SKJ -voor hbo opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie - in behandeling
 • NIP K&J / NVO-OG - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • Verpleegkundig specialisten register - in behandeling
 • AbSG (KNMG / GAIA)* - in behandeling

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.

Dit congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2024 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres over hoogbegaafde mensen
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Toegang tot alle deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!