19 december 2024 - Zoom

Webinar - Vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij 0-7 jarigen

Achteraf terugkijken

Binnen 24 uur na afloop van de livestream krijgt iedereen die voor dit webinar staat ingeschreven toegang tot de opnames in onze online leeromgeving van 20 december 2024 tot en met 5 januari 2025.


Webinar - Vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij 0-7 jarigen


Startdatum 19 december 2024

Aanvangstijd 13:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Livestream - Zoom

Prijs € 175,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 september 2024 (daarna € 195,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 19 december 2024

Max. aantal deelnemers 200

Vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar is van onschatbare waarde in het vroegtijdig herkennen en aanpakken van (ernstige) ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

Als professional begrijp je ongetwijfeld de belangrijke rol die vroegsignalering speelt in de ontwikkeling van kinderen. Het vroegtijdig opmerken van signalen van ontwikkelingsproblemen stelt je als hulpverlener in staat om passende interventies en ondersteuning te bieden die het verschil kunnen maken in het leven van deze kinderen en hun ouders of verzorgers.

In dit webinar wordt dieper ingegaan op hoe je met name drie typen problemen zo vroeg mogelijk signaleert: hechtingsproblematiek, autisme en verstandelijke beperkingen. Ook is er bijzondere aandacht voor signalering van deze problemen bij kinderen en gezinnen met een niet-westerse migratiegeschiedenis. Er worden praktische strategieën en tips gedeeld om deze ontwikkelingsproblemen vroegtijdig aan te pakken, evenals de rol die jij als hulpverlener hierin kunt spelen. De meest recente onderzoeken en best practices zullen de revue passeren.

Vijf ervaren sprekers staan garant voor een boeiend programma om de uitdagingen van vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen aan te pakken.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor iedereen die met kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, jeugdzorgwerkers, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, kinderergotherapeuten, maatschappelijk werkers, leerkrachten en professionals in de kinderopvang (gespecialiseerd en regulier).

Werk- en denkniveau: hbo/universitair


Wat leer je?

  • Vroegsignalering en aanpak van hechtingsproblematiek bij het jonge kind
  • Vroegtijdige herkenning en aanpak van ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis
  • Bespreekbaar maken van ontwikkelingsproblematiek van het jonge kind bij ouders met een migratie-achtergrond
  • Vroegtijdige herkenning en aanpak van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

Programma

13.00 uur - Opening door Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Voorzitter en host

13.10 uur - 14.00 uur - Dr. Fabiënne Naber [Kleine Heldenhuis en UMC] - Vroegsignalering en aanpak van hechtingsproblematiek

14.00 uur - 14.10 uur - Pauze

14.10 uur - 15.00 uur Marlies Hesselink [Karakter] en Natasja Witte [Karakter] - Vroegtijdige herkenning van kinderen met autisme, hoe hiermee om te gaan en te interveniëren

15.00 uur - 15.10 uur - Pauze

15.10 uur - 16.00 uur - Dr. Indra Boedjarath [Family Supporters] - Bespreekbaar maken van ontwikkelingsproblematiek van het jonge kind bij ouders met een migratie-achtergrond

16.00 uur - 16.10 uur - Pauze

16.10 uur - 16.55 uur - Prof. Dr. Paula Sterkenburg [Vrije Universiteit Amsterdam] - Vroegtijdige herkenning en aanpak van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

16.55 uur - 17.00 uur - Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Host en moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Hechtingsproblemen op jonge leeftijd

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Hechtingsproblemen op (zeer) jonge leeftijd kunnen leiden tot een verstoorde ouder-kindrelatie, waarbij het kind moeite heeft met het opbouwen van vertrouwen en veiligheid bij de ouder. De hechtingsstijl die zich ontwikkelt, kan invloed hebben op latere relaties en emotionele gezondheid. Vroegtijdige interventie kan helpen bij het verbeteren van de hechtingsrelatie en het bevorderen van een gezonde emotionele ontwikkeling bij het kind. Met de juiste ondersteuning en begrip kan een kind met hechtingsproblemen toch positieve relaties en veerkracht ontwikkelen. Dit vormt de rode draad in de bijdrage onder leiding van Fabiënne Naber.

Marlies HesselinkKarakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Marlies Hesselink
Bijdrage: Je ziet het pas als je kijkt

Marlies Hesselink is werkzaam als gezinsbehandelaar bij Karakter en gecertificeerd hoofddocent Vipp auti.

Vroegtijdige herkenning van autisme bij kinderen is van groot belang om gepaste interventies te starten en hun ontwikkeling te bevorderen. Dit begint met het (her)kennen van de vroege signalen en symptomen, zoals problemen in sociale interacties en repetitief gedrag. Een professionele screening met behulp van gestandaardiseerde instrumenten is essentieel. De VIP Auti training is een gestructureerde en evidence-based aanpak voor het ondersteunen van jonge kinderen met een ASS, gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden en het bevorderen van hun algemene welzijn. Marlies Hesselink verzorgt deze praktijkgerichte bijdrage samen met haar collega Natasja Witte.

Natasja WitteKarakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Natasja Witte
Bijdrage: Je ziet het pas als je kijkt

Natasja Witte is gezinsbehandelaar en Vipp auti trainer bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Vroegtijdige herkenning van autisme bij kinderen is van groot belang om gepaste interventies te starten en hun ontwikkeling te bevorderen. Dit begint met het (her)kennen van de vroege signalen en symptomen, zoals problemen in sociale interacties en repetitief gedrag. Een professionele screening met behulp van gestandaardiseerde instrumenten is essentieel. De VIP Auti training is een gestructureerde en evidence-based aanpak voor het ondersteunen van jonge kinderen met een ASS, gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden en het bevorderen van hun algemene welzijn. Natasja Witte verzorgt deze praktijkgerichte bijdrage samen met haar collega Marlies Hesselink.

IndraFamily Supporters
Dr. Indra Boedjarath
Bijdrage: Bespreekbaar maken van ontwikkelingsproblematiek bij ouders met een migratie-achtergrond

Indra Boedjarath heeft zich als GZ-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de interculturele hulpverlening. Ze is geregistreerd psychotraumaspecialist en was directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Indra verzorgt regelmatig lezingen, trainingen, colleges en publicaties over interculturele hulpverlening. Zij is gepromoveerd op het onderwerp suïcide en cultuur.

Hulpverleners en leerkrachten kunnen moeite ervaren in de communicatie met de ouders met een migratieachtergrond. Daarbij is de taal vaak niet de grootste uitdaging, maar eerder het aansluiten bij de culturele achtergrond. Als het gaat om het bespreekbaar maken van (het vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek bij hun kinderen, kan het gebeuren dat er onbegrip en zelfs weerstand kan ontstaan ouders met een migratie achtergrond. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de meest voorkomende valkuilen in het contact met migranten ouders en hoe die te voorkomen.

Paula SterkenburgVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Paula Sterkenburg
Bijdrage: Vroegtijdige herkenning van (zeer) kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

Paula Sterkenburg is gz-psycholoog/therapeut bij de afdeling psychotherapie van Bartiméus en bijzonder hoogleraar "Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking sociale relaties & ICT" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is samen met Francien Dekker auteur van het boek 'Metalliseren kan je leren'. Verder is zij begeleider van het project 'Ontwikkeling van een protocol voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor volwassenen met psychische/psychiatrische problemen én een visuele beperking (MBT-VI) en Mentaliseren Bevorderende Begeleiding voor hun verwanten en begeleiders (MBB-VI).

Jonge kinderen met een verstandelijke beperking kunnen vertragingen ervaren in motorische, taal-, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedragsproblemen, communicatie-uitdagingen en sociale isolatie zijn vaak aanwezig. Bijkomende medische problemen zoals epilepsie en slaapstoornissen verhogen het risico. Gespecialiseerde interventies, waaronder vroegtijdige programma's en therapieën, zijn cruciaal voor ondersteuning. Een holistische benadering die individuele behoeften erkent, is essentieel voor effectieve zorg. Naast het delen van kennis zal Paula Sterkenburg ook informatie aanreiken voor de praktijk.


Certificering

Deelnemers aan het volledige programma ontvangen een bewijs van deelname


Accreditatie

Let op! Ben je lid van een register en is de accreditatieaanvraag bij jouw register nog in behandeling op het moment van inschrijving? Meld je dan toch aan onder vermelding van je registernummer. Kent het register waarbij je bent aangesloten (tegen iedere verwachting in) uiteindelijk geen punten toe? Dan storten we je betaling terug én mag je gratis deelnemen.

SKJ
4 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie formeel leren - webinar

AbSG
3 punten voor artsen jeugdgezondheidszorg (let op: voor artsen is deelname aan de live stream verplicht)

ADAP
In behandeling

FGzPt
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Registerplein
4 punten voor:
- Cliëntondersteuners
- GGZ-agogen
- Gezinshuisouders
- Maatschappelijk werkers
- Psychodiagnostisch werkenden
- Sociaal agogen
- Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

Register Vaktherapie
4 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 175,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 september 2024 (daarna € 195,00 ex. 21% BTW) en dit bedrag moet direct na inschrijven worden voldaan via iDeal of een andere online betaalmethode.

Na afloop krijg je een Bewijs van deelname en worden (indien van toepassing) de registerpunten bijgeschreven.


Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 10,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 165,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 155,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 25 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

  • Praktijkgericht webinar met vijf vooraanstaande en ervaren sprekers
  • Na het webinar gedurende 7 dagen on-demand terugkijken
  • Bewijs van deelname en registerpunten na volledige deelname
  • Hand-outs achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!